Köttguiden – WWFs konsumentguide för kloka matval

Du som konsument kan bidra till en mer hållbar köttkonsumtion genom att göra kloka matval som tar hänsyn till naturen, klimatet och djurens välfärd. Köttguiden gör det lätt att välja rätt – ladda ner den som mobilapp, spara ner den som pdf och läs mer här på sajten!

Miniguide. Klicka för större version

Klicka på bilden för större version.


Vad vi äter har betydelse och du som konsument kan göra skillnad

Världsnaturfonden WWF arbetar för att säkra en rättvis tillgång på hälsosam mat för alla inom gränserna för en planet. Det innebär mat som är hållbart producerad och rättvist fördelad. Den ökande konsumtionen av kött och det sätt som många köttdjur föds upp är en av vår tids stora utmaningar.


Kött bidrar med viktiga näringsämnen i den svenska kosten och är en nyckelfaktor för vårt öppna landskap. Men idag äter vi i Sverige mer kött än vad som rekommenderas av hälsoskäl och vad planeten tål. Köttkonsumtionen bidrar globalt till minskad biologisk mångfald, ökade klimatgasutsläpp och ökad användning av bekämpningsmedel. Genom att äta mindre men miljömässigt bättre kött, välja mer protein från växtriket och inte slänga kött så gör du en hjälteinsats för planeten.

Köttguiden visar hur olika typer av kött påverkar miljön och djurens välfärd, och gör det lättare att göra ett medvetet val. Men det är svårt att ge enkla svar på frågan om vilket kött som är bäst. Köttguiden granskar olika köttslag utifrån fem kategorier – klimat, biologisk mångfald, bekämpningsmedel, djurvälfärd samt antibiotika – och visar även på andra proteinkällor som kan ersätta kött på tallriken.

Köttguiden bygger på ett omfattande material. Att förenkla detta till en konsumentguide som är lätt att förstå och samtidigt ger rättvisa till att frågan är komplex är en utmaning. Vill du veta mer om våra bedömningar och avvägningar? Välkommen att utforska våra underlag! 

 

 

Nötkött

Nötkött är det köttslag som har högst klimatpåverkan. Samtidigt kan nötkreatur som betar på naturbetesmarker bidrar till myllrande ängar och hagar.

 

Nötkött naturbetskött

Ekologiskt nötkött

Svenskt nötkött

Importerat nötkött  

Griskött

Gris är ett av de köttslag vi äter mest av i Sverige. Klimatpåverkan är lägre än för nötkött och lamm, men högre än för kyckling.

 

Ekologiskt griskött

Svenskt griskött

Importerat griskött  

 

 


Lammkött

Lamm bidrar ofta till att hålla naturbetesmarker med hög biologisk mångfald öppna, men också till höga utsläpp av klimatgaser.

 

Ekologiskt lammkött

Svenskt lammkött

Importerat lammkött 

 


Ägg

Ägg är ett klimatsmart sätt att få i sig näringsämnen och protein.
Hönsen föds upp frigående eller i bur, och utfodras med spannmål och soja. .

 

Ekologiska ägg

Svenska ägg

Importerade ägg


 

Viltkött

Älg, vildsvin, hjort och rådjur står för största delen viltkött i Sverige. Renkött, däremot, räknas inte som vilt eftersom alla renar ägs av renskötare.

 

Viltkött 

 

 

 

 

 


 

Köttguiden som app

Med Köttguiden i din telefon har du alltid WWFs  senast uppdaterade råd nära till hands – här kan du se hur appen fungerar och ladda ner den helt gratis!

 

Ladda ner Köttguidens app

 


Kyckling

Kyckling orsakar låga utsläpp av klimatgaser per kilo kött, om man inte inkluderar de utsläpp som odling av soja till foder orsakar.

 

Ekologisk kyckling

Svensk kyckling

Importerad kyckling

 


 

Protein från växtriket

Det finns många källor till protein att välja på till din måltid, inte bara kött. En hälsosam kost är varierad och innehåller olika typer av protein och fett.

 

Protein från växtriket 

  


 

Ost

Det går åt cirka 10 liter mjölk för att producera 1 kilo ost. Mjölkkor äter och betar gräs, men får även soja i fodret. I Sverige finns beteskrav för mjölkkor, något som inte är självklart i övriga Europa. En tredjedel av natur­betesmarkerna i Sverige betas av kor av mjölkras.

 

Ekologisk ost

Svensk ost

Importerad ost 


 

Mer om Köttguiden

Att äta mindre men bättre kött är något av det viktigaste du kan göra för vår planet. Köttguiden hjälper dig att välja rätt när du väl äter kött.

 

Antibiotikakriterier i köttguiden

Mindre men bättre kött

Om köttguiden

Kött och djurvälfärd

Kött och miljö  

 

Film: Ät mindre men bättre kött med Köttguiden från WWF

 

Vi i Sverige äter dubbelt så mycket kött idag som på 1970-talet, och behöver som ett första steg mot hållbarhet komma tillbaka till den nivån. Att äta mer vegetariskt, och välja bättre kött när du väl äter det, är något av det viktigaste du kan göra för planeten.
Du kan alltså göra djur, natur och miljö en stor tjänst utan att det behöver påverka plånboken!

Stjärnkocken Paul Svensson tipsar om hur du kan äta mindre men bättre kött.


Varför borde vi äta mindre men bättre kött? Se filmen om Köttguiden!


För ett grönt, skönt, rättvist liv - för alla på vår planet. För en hållbar värld där även kommande generationer kan njuta av levande skogar och myllrande ängar. För att få en sån framtid, skulle vi behöva leva lite mer som i vår dåtid.

På 70-talet åt vi här i Sverige hälften så mycket kött som vi äter idag. Den nivån behöver vi hitta igen. Om alla på jorden levde som vi gör nu, skulle vi behöva nästan fyra jordklot för att naturens resurser skulle räcka.

Ett av de viktigaste valen du kan göra för vår planet, är att äta mindre men bättre kött. Vad är då bra kött, kanske du undrar? Ladda ner Världsnaturfonden WWFs köttguide till din mobil så får du koll.

Köttguiden – gör det lätt att välja rätt!

 

Senast uppdaterad 2018-08-06

Köttguiden från WWF

 

Köttguiden i lång version

Köttguiden i miniformat 

 

Köttguiden som app

Köttguiden som app

Köttguiden finns även som mobilapp för Android och iPhone.

Ladda ner Köttguiden app


Allt om Köttguiden

Att äta mindre men bättre kött är något av det viktigaste du kan göra för vår planet. Köttguiden hjälper dig att välja rätt när du väl äter kött. Läs mer på:
wwf.se/kottguiden

Köttguiden sprids – nu även i Finland

Meat guide Finland. Foto: Saara Tunturi / WWF Finland

 

WWFs satsning på konsumentguider har börjat sprida sig till grannländerna. Idag ger WWF i Finland för första gången ut en guide som granskar köttets miljöeffekter. Rådet är att äta mindre men bättre kött, undvika importkött med rött ljus och gärna äta mer vegetariskt.
 
Köttguiden i Finland har samma struktur som den svenska. Skillnaden är att djurvälfärd och antibiotika inte ännu ingår, men det finns kriterier för övergödning. Nu inleds ett arbete för nordisk harmonisering av guiderna som på sikt kommer vara likadana, precis som ambitionen varit med Fiskguiden.
 
Läs mer om köttguiden på WWF Finlands hemsida

 

För mer information, kontakta:

Anna Richert, ansvarig för matfrågor och svenska Köttguiden, WWF,
070-6376878
Stella Höynälänmaa, naturvårdsexpert WWF Finland, stella.hoynalanmaa@wwf.fi

Följ ljussignalerna
- hitta rätt kött

Ljussignalerna rött, gult och grönt hjälper dig att välja rätt kött till middag. 
Köttguiden granskar olika köttslag utifrån fem kategorier – klimat, biologisk mångfald, bekämpningsmedel, antibiotika samt djurvälfärd och bete – och visar även på andra proteinkällor som kan ersätta kött på tallriken.

 

Rött = Undvik
Påverkan på planeten är alldeles för hög

 

Gult = Var försiktig
Utmaningar finns inom miljö och/eller djurens välfärd

 

Grönt = Ät måttligt
Om du äter kött, välj ur denna kategori

 

Köttguidens kriterier

Använd Köttguidens kriterier i upphandlingar

Företag som köper in kött kan använda Köttguidens kriterier för att ställa krav i upphandling. På så sätt bidrar företagen till en hållbar utveckling på marknader som inte har kommit så långt. Världsnaturfonden WWF gör i Köttguiden bedömningar på sådant som kan verifieras, till exempel genom godkända tredjepartscertifieringar eller lagstiftning i det aktuella landet. Men företagen kan gå längre och alltså erbjuda produkter som uppfyller en högre nivå i Köttguiden än Världsnaturfondens bedömning.
 
Världsnaturfonden WWF vill gärna se företag använda Köttguidens kriterier på ett seriöst sätt och ser positivt på att företag lyfter fram Köttguiden i sin marknadsföring. För att detta ska bli trovärdigt mot konsument och kunder måste företaget leva upp till sina påståenden.

 

Vi har satt upp några riktlinjer för företag som vill visa hur de klarar Köttguidens kriterier:

  • Företaget ska ha ett åtagande, för hela företaget eller för de produkter som påståendet gäller för, öppet tillgängligt på sin egen hemsida. Åtagandet ska visa på vilken nivå i Köttguidens kriterier som företaget kan leverera samt redogöra för hur åtagandet kontrolleras på ett trovärdigt sätt.
  • En internationellt erkänd extern revision av dessa påståenden ska genomföras och den ska vara publikt tillgänglig.
  • Företaget kan länka till denna sida hos WWF för synlighet och trovärdighet.

Frågor & svar om Köttguiden

 

Varför ger WWF ut Köttguiden och vad betyder färgerna?

Frågor och svar om Köttguiden 2016

WWFs Fiskguide

Fiskguiden 2016
 

Fiskguiden 2016 i miniformat  

Fiskguiden 2016 i lång version

 

Fiskguiden finns nu även som mobilapp för Android och iPhone

Ladda ner Fiskguidens app

Kontakt

Anna Richert, sakkunnig Hållbar mat, WWF

 

 


Sakkunnig Hållbar mat

Anna Richert
anna.richert@wwf.se

 

Hjälp till att förbättra Köttguiden
Ny forskning, ny kunskap, förändrade regelverk och en föränderlig verklighet gör att Köttguidens kriterier och bedömningar behöver utvärderas och uppdateras kontinuerligt.


Mejla därför gärna tips och synpunkter till oss på: kottguiden@wwf.se