Köttets vattenfotavtryck

Som vi visar i Köttguiden är det stor skillnad i miljöpåverkan från olika sorters kött, beroende på hur och var de produceras. När det gäller vatten är det extra komplicerat. Här berättar vi mer om köttets vattenavtryck för att nyansera bilden av hur mycket vatten det går åt vid köttproduktion.

 

Vattenfotavtryck är ett sätt att analysera hur mycket vatten som går åt till att producera en viss vara. När det gäller kött är vattenfotavtryck omdiskuterat eftersom nötköttet ofta lyfts fram som mycket krävande, bland annat i den omdebatterade filmen Cowspiracy. Studier uppger vattenfotavtryck för nötkött på cirka 15 000 liter vatten per kg nötkött. Motsvarande siffror för griskött och kycklingkött ligger på cirka 6 000 respektive 4 000 liter vatten.

Dessa siffror är korrekta men delvis missvisande om de inte nyanseras.

 

Grönt, blått och grått vatten

Vattenavtrycket delas in i grönt, blått och grått vatten. Det gröna vattnet är framför allt regnvatten som faller på fodergrödorna. Blått vatten är vatten som tas upp ur vattendrag och grundvatten för att bevattna grödorna, och grått vatten är föroreningarna som produkten orsakar i vattendragen. Det är framför allt det blå och grå vattenavtrycken som orsakar problem i omgivningen, och dessa problem kan vara olika stora beroende på var i världen problemen uppstår. Det gör att vattenfotavtryck behöver nyanseras och kompletteras med en analys för att fungera som verktyg.
Läs mer om vattnets fotavtryck hos Water Footprint Network 

 

Svensk nötkött kräver mindre bevattning

Vattenavtrycket för nötkött som produceras i Sverige består i huvudsak av grönt vatten, dvs regnvatten som skulle fallit oavsett. I en studie från 2010  som undersökte svensk nötfärs kom man fram till att det blå och gröna vattenavtrycket var tillsammans ca 14 500 liter, men det blå vattenavtrycket var endast omkring 200 liter vatten per kg nötfärs. Det gör nötkött som producerats här i Sverige ett mer hållbart alternativ sett ur ett vattenperspektiv. Däremot, nötkött som produceras med fodermedel från länder där grödor bevattnas i större utsträckning får ett högre vattenavtryck.

 

WWFs vattenriskfilter ett användbart redskap

Det finns fler verktyg som kan komplettera analysen av vattenavtryck för kött. Till exempel är Water stewardship WWFs metod att utmana företag som är mogna att anta den utmaning deras produktion innebär för vatten. Företagen jobbar då engagerat i samverkan med hela sektorn för en policyutveckling som löser till exempel regionala övergödningsproblem. Världsnaturfonden WWF har därför utvecklat Water Risk Filter, ett redskap för företag att analysera sina affärsrisker kopplade till vattenförsörjning i områden där man producerar en vara. Det ger en mer rättvis bild av själva problemet, men är kanske inte lika slagkraftigt som bilden av vattenfotavtrycket. Det är det naturliga steget att ta när man förstått att vattenfotavtrycket påverkar miljön.

Köttguiden är inte idag utvecklad för att ge svar på vattenpåverkan av olika typer av kött. Det är något som skulle kunna utvecklas i framtiden om efterfrågan finns och metoder kan tas fram.

Senast uppdaterad 2017-06-19

WWF om kött och vatten

WWFs expert på hållbar mat, Anna Richert, medverkar i podcasten ”Radio Bonde” för att fördjupa och nyansera diskussionen om köttproduktion, vattenförbrukning och klimatpåverkan.

 

Lyssna på programmet här

Köttguiden från WWF

 

Köttguiden i lång version

Köttguiden i miniformat 

 

Köttguiden som app

Köttguiden som app

Köttguiden finns även som mobilapp för Android och iPhone.

Ladda ner Köttguiden app


Allt om Köttguiden

Att äta mindre men bättre kött är något av det viktigaste du kan göra för vår planet. Köttguiden hjälper dig att välja rätt när du väl äter kött. Läs mer på:
wwf.se/kottguiden

Kontakt

Anna Richert, sakkunnig Hållbar mat, WWF

 

 


Sakkunnig Hållbar mat

Anna Richert
anna.richert@wwf.se

 

Hjälp till att förbättra Köttguiden
Ny forskning, ny kunskap, förändrade regelverk och en föränderlig verklighet gör att Köttguidens kriterier och bedömningar behöver utvärderas och uppdateras kontinuerligt.


Mejla därför gärna tips och synpunkter till oss på: kottguiden@wwf.se