Certifieringar på väg mot hållbarhet

Ett enkelt sätt för dig som konsument att hitta bra kött är att titta efter certifierade miljömärkningar. Märkningarna som vi lyfter fram i Köttguiden bidrar på olika sätt till att flytta fram positionerna för hållbar produktion av livsmedel.


När lantbrukaren certifierar sin produktion kontroll­eras den av en oberoende part som säkrar att uppfödningen sker på det sätt som utlovas. Certifieringarna bidrar på olika sätt till hållbar produktion av livsmedel.

 

KRAV

KRAV-märket är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Mindre mängder gödsel och inga bekämpningsmedel används på gården. KRAV-märkt kött kommer från djur som har fått beta, picka eller böka i jorden och de äter KRAV-märkt foder. Läs mer på www.krav.se
KRAV-certifierat kött får grönt ljus.

 

 

Naturbeteskött

Certifierat naturbeteskött kommer från nötkreatur som under betes­säsongen till stor del betar i ängs- och hagmarker. Under vintern är djuren inne i stall och utfodras med främst gräs och klöver. Djur som betar naturbetesmarker bidrar starkt till den biologiska mångfalden i Sverige genom att ängar och hagar hålls öppna, vilket många arter är beroende av.

Läs mer på www.wwf.se/naturbete och www.sigill.se

Certifierat naturbeteskött får grönt ljus.

 

 

EU-ekologiskt

EU-ekologisk produktion är basnivån för ekologisk odling och djurhållning inom EU. Den ekologiska djurhållningen strävar efter att djuren ska kunna bete sig så naturligt som möjligt. Växt- och djurhållning ska vara i balans, så att djuren i första hand äter ekologiskt foder från den egna gården och stallgödseln används för att ge näring åt åkermarken. Läs mer på www.jordbruksverket.se
Svenskt EU-ekologiskt nötkött får grönt ljus; importerat EU-ekologiskt nötkött får gult ljus.

 

 

Klimatcertifiering
Klimatcertifiering innebär att  lantbrukaren minskar klimat­ påverkan från sin produktion till
exempel genom att spara på energi, minska uppfödningstiderna för nöt och lamm eller använda foder med lägre klimatbelastning. Klimatpåverkan minskar med mellan 5 och 25 procent för olika kött­slag om man tillämpar klimatcertifieringens kriterier.
Läs mer på www.sigill.se
Klimatcertifierat kött får gult ljus.


 

 

Senast uppdaterad 2016-09-15

Köttguiden från WWF

 

Köttguiden i lång version

Köttguiden i miniformat 

 

Köttguiden som app

Köttguiden som app

Köttguiden finns även som mobilapp för Android och iPhone.

Ladda ner Köttguiden app


Allt om Köttguiden

Att äta mindre men bättre kött är något av det viktigaste du kan göra för vår planet. Köttguiden hjälper dig att välja rätt när du väl äter kött. Läs mer på:
wwf.se/kottguiden

Kontakt

Anna Richert, sakkunnig Hållbar mat, WWF

 

 


Sakkunnig Hållbar mat

Anna Richert
anna.richert@wwf.se

 

Hjälp till att förbättra Köttguiden
Ny forskning, ny kunskap, förändrade regelverk och en föränderlig verklighet gör att Köttguidens kriterier och bedömningar behöver utvärderas och uppdateras kontinuerligt.


Mejla därför gärna tips och synpunkter till oss på: kottguiden@wwf.se