© supertrooper / shutterstock

WWFs vision om den hållbara maten

I en hållbar framtid äter vi goda, hälsosamma och säkra livsmedel som producerats på ett hållbart sätt, och som bidrar till att uppfylla FNs hållbarhetsmål. Alla aktörer, från jord och vatten till bord, tar ansvar och gör åtaganden för att hela livsmedelskedjan ska vara hållbar.

Basen för maten är växtbaserad. Vi äter betydligt mindre men bättre kött jämfört med idag.

Köttet vi äter kommer från djur som bidrar positivt till den biologiska mångfalden. Det kan innebära kött från nötdjur och lamm som betat naturbetesmarker, eller gris och fågel som fötts upp på matrester. Även viltkött kan ingå.

 
Vegetabilierna
odlas i långa växtföljder som ökar jordens bördighet, och vi har mer vatten i åkerlandskapet. Pollinerare gynnas, liksom skadedjurens naturliga fiender. Ett minimum av växtskyddsmedel används och den biologiska mångfalden ökar. Stall- och handelsgödsel används utifrån vad som är mest optimalt för miljön och för produktionen. Vi äter både frukt och grönt från närområdet i största möjliga utsträckning.

Fisk och annan sjömat är ansvarsfullt fiskad eller odlad och kommer från hållbara bestånd som förvaltas väl. Vi tar inte ut mer fisk än att den hinner återhämta sig och att havens ekosystem är i balans.

 

 Läs om WWFs arbete kring hållbar mat

 

 

 

 

  

  

Senast uppdaterad 2018-03-13

Foto: Pixabay/CreativeCommons / Peggy und Marco Lachmann-Anke

 

One Planet Plate
– måltider för en levande planet

 

 Vi behöver förändra våra måltider för att klara oss med den enda planet vi har. Att äta inom ramen för planetens gränser med One Planet Plate är färgglatt, hälsosamt och spännande. Ett enkelt sätt att göra skillnad – en måltid i taget.

Läs mer om One Planet Plate