WWF-Canon / Edwin Giesbers

Frågor och svar om WWF

WWF  personal skyddar vilda djur i Indonesien Fletcher Baylis WWF Indonesia

Vad är WWF?

WWF, World Wide Fund for Nature, är en oberoende och partipolitiskt obunden naturvårdsorganisation. Med fler än fem miljoner supportrar runt om i världen är WWF en av världens ledande ideella naturvårdsorganisationer med verksamhet i över 100 länder.

 

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen. WWF bedriver klimat- och naturvårdsarbete där akuta eller långsiktiga åtgärder är nödvändiga för att bromsa klimatförändringen och bevara utrotningshotade växt- och djurarter eller hela naturområden. Miljöproblemen känner inga gränser. Därför är det viktigt att arbeta lokalt med ett globalt perspektiv. 
 

Vad gör WWF?

WWF bedriver ett mycket aktivt naturvårdsarbete i fält, men också i maktens korridorer och vid de internationella förhandlingsborden. WWF arbetar aktivt för att hitta lösningar för att hejda den hotande klimatförändringen och arbetar med ett stort antal projekt runt om i världen.
Läs om våra projekt

 

Hur länge har WWF funnits?

Den internationella organisationen WWF, World Wide Fund for Nature, grundades i England 1961 och huvudkontoret placerades sedan i Schweiz. I Sverige har organisationen funnits sedan 1971. Det svenska namnet är Världsnaturfonden WWF.
Läs mer om WWFs historia

 

Hur många arbetar hos WWF i Sverige?

Hos Världsnaturfonden WWF i Sverige arbetar för närvarande omkring 110 personer.

 

Hur många supportrar har WWF?

Världsnaturfonden WWF har cirka 195 000 supportrar i Sverige.

 

Hur finansieras WWFs verksamhet?

WWFs verksamhet finansieras till största del av insamlade medel från privatpersoner och allmänhet. Övrig finansiering av verksamheten sker via partnersamarbeten med företag och offentliga bidrag.

 

Vem bestämmer vad WWF arbetar med?

Världsnaturfonden WWF är en stiftelse med ett förtroenderåd med 50 personer där HM Konungen är ordförande. Högst hälften av rådsmedlemmarna utgörs av representanter för organisationer, institutioner och myndigheter. Övriga ledamöter är utsedda på personliga meriter. Förtroenderådets uppgift är bland annat att rekommendera den övergripande inriktningen av stiftelsens verksamhet samt att utse ledamöter i stiftelsens styrelse.


Styrelsen har det juridiska och operativa ansvaret för verksamheten och generalsekreteraren ansvarar för kansliets verksamhet och det löpande arbetet. Genom att WWFs verksamhet huvudsakligen bedrivs med insamlade medel, kan WWF alltid agera helt fristående och behöver inte prioritera eller ta andra hänsyn än de som naturen, djuren, miljön och klimatet kräver!

 

Hur är WWFs organisation uppbyggd?

WWF är ett internationellt nätverk som består av lokala WWF-organisationer runtom i världen.  Världsnaturfonden WWF i Sverige är en av dem. Nätverket samordnas av det internationella kontoret, WWF International, som finns i schweiziska Gland. I Sverige har WWF ett kansli, en styrelse och ett förtroenderåd där H M Konungen är ordförande. Kansliet, som är inhyst i Ulriksdals slott, leds av en generalsekreterare som under sig har en ledningsgrupp som består av naturvårdschef, administrativ chef och marknadschef.

 

Var finns WWF i Sverige och världen?

WWF arbetar idag i över 100 länder i världen.
Läs mer om WWFs projekt i världen och Sverige

 


Frågor om stöd till Världsnaturfonden WWF

Hur kan jag som privatperson stödja WWF?

Har du frågor, kontakta WWFs medlemsservice som kan besvara dina frågor. Den finns flera sätt att stödja vår verksamhet, vi har samlat information om våra stödformer på WWFs insamlingsportal.

 

Hur behandlas mina personuppgifter?

 

WWF värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen. WWF är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och vi kommer inte att sälja, hyra-eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Du har alltid rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du har även en rätt att, i vissa fall, invända mot behandling eller få uppgifter rättade eller raderade. Du kan få mer detaljerad information om hur vi behandlar dina uppgifter genom att läsa vår integritetspolicy eller kontakta oss via mejl till info@wwf.se

 

Hur kan vi som företag stödja WWF?

Läs mer om företagsstöd och företagssamarbeten
 

Hur stor procent av mitt bidrag går till projektet eller ändamålet?

Under 2015 gick 87 procent av intäkterna till ändamålet, och av dessa användes 83 procent till naturvårdsverksamhet och 17 procent till informationsverksamhet. Endast 12 procent av våra intäkter går till administration och insamling och övriga 1 procent går till eget kapital. Ditt bidrag används för att skydda hotade djur, växter och naturområden i Sverige och runt om i världen. WWF har 90-konto, vilket är en garanti för att varje gåva används på rätt sätt. Världsnaturfonden WWF redovisar varje år sin totala verksamhet i Sverige till Svensk Insamlingskontroll. Bakom Svensk Insamlingskontroll står arbetsmarknadens parter.
 
WWF tillhör även Frivilligorganisationernas Insamlingsråd – FRII som är insamlingsorganisationernas eget samarbetsorgan. FRII verkar för etisk och professionell insamling.
 
En av svensk insamlingskontrolls föreskrifter är att administrativa och insamlingskostnader inte får överstiga 25 procent av de totala intäkterna.
 
Under de senaste åren har Världsnaturfonden WWF använt 11–13 procent av de totala intäkterna till administration och direkta insamlingskostnader. År 2015 låg kostnaderna på 12 procent.

 

Löner och arvode

FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd), där Världsnaturfonden WWF är medlem, rekommenderar att arvoden, löner och andra ersättningar till styrelse och generalsekreterare redovisas.


Det är Världsnaturfondens styrelse som beslutar om vilken lön generalsekreteraren ska få.

 

Lönen revideras årligen. Generalsekreteraren omfattas inte av lagen om anställningsskydd.
• Generalsekreterare Håkan Wirténs lön är 102 000 kronor i månaden. Ingen övertid utgår.
• Generalsekreterare har tjänstepension från 65 år inom ramen för ITP-planen.
Generalsekreteraren innehar årskort hos SJ som stiftelsen betalar och som förmånsbeskattas vid privat användning. Generalsekreteraren förmånsbeskattas för rikskortet.


Världsnaturfonden WWFs styrelsen arbetar ideellt, inget arvode utgår.
  

Vilka olika fadderskap finns?

Du kan bli Tiger-, Panda-, Djungel-, Marin-, Isbjörns-, Orangutang-, Natur-, WWF- och Östersjöfadder.
Läs mer här


Vad innebär det att bli fadder hos Världsnaturfonden WWF?

Regelbundenheten i din gåva som fadder har stor betydelse. Den bidrar till att vi får bättre framförhållning och kan sätta in våra hjälpinsatser med större kraft. Som fadder blir du en symbolisk fadder för till exempel tigern. Då får du en unik möjlighet att under lång tid följa WWFs arbete för att rädda tigern och andra utrotningshotade arter. Ditt stöd används direkt till att stoppa tjuvjakt, påverka beslutsfattare, sprida information och utbilda lokalbefolkningen.
Läs mer om våra olika fadderskap


Eller kontakta WWFs medlemsservice via mail: medlemsservice@wwf.se


Hur länge förbinder man sig till att vara fadder?

Du kan när som helst säga upp ditt fadderskap genom att kontakta din bank eller Världsnaturfondens medlemsservice via mail: medlemsservice@wwf.se


Hur gör jag om jag vill ge en gåva?

Du kan sätta in valfritt belopp på plusgiro 90 1974-6 alternativt bankgiro 901-9746 eller skänka en gåva direkt via vår hemsida.


Jag vill hjälpa till att samla in pengar åt er. Har ni sparbössor som jag kan låna?

WWF använder inte handsparbössor i några sammanhang. Men den som vill samla in pengar till WWF kan få klistermärken och inbetalningskort att dela ut. Skicka ett mail till: info@wwf.se Du kan också starta en Egen insamling via vår hemsida.

 

Har ni någon webbshop?

Nej, WWF har ingen webbshop just nu.  


Frågor om informationsmaterial och webbplatsen

 

Hur laddar jag ned logotypen och när får jag använda den?

Logotypen finns inte för nedladdning på webbplatsen och det finns särskilda villkor för hur och om den får användas. Kontakta WWFs kommunikationsavdelning via växeln 08-624 74 00 eller skicka ett mail till: info@wwf.se

 

Får jag använda text och bilder från WWFs webbplats?

Alla bilder på webbplatsen skyddas av fotografens upphovsrätt, vilket innebär att de inte får användas utan tillstånd av WWF/fotografen. De texter som används på webbplatsen får du inte kopiera utan tillstånd från WWF eftersom de också skyddas av WWFs/skribentens upphovsrätt. Däremot kan du utan WWFs tillstånd använda texten som källa/underlag eller skriva ett referat av texten. För privat bruk får du kopiera en eller några få exemplar av texterna eller bilderna till dig själv, din familj eller dina vänner. I de flesta fall brukar WWF vara generös med tillstånd för användningen av texter, men vi vill bli kontaktade först så att vi vet i vilket syfte de ska användas. För frågor, kontakta WWFs kommunikationsavdelning via växeln, 08-624 74 00, eller skicka ett mail till: info@wwf.se

 

Kan jag länka till WWFs webbplats?

Ja. Länka gärna till våra sidor eller direkt till vår förstasida www.wwf.se. Vi uppskattar om du meddelar oss att du har länkat till vår webbplats.


Har WWF färdiga annonser/pluggar som vi kan använda i vår tidning?

Pluggannonser kan laddas ned från WWFs webbplats pressidor.
För större annonser eller andra storlekar, kontakta WWFs kommunikationsavdelning via växeln,
08-624 74 00, eller via mail: info@wwf.se

 

Kan jag beställa informationsmaterial från WWF?

WWF har bland annat broschyrer, foldrar och faktablad inom olika områden som du kan beställa. För mer information, kontakta WWFs kommunikationsavdelning via växeln 08-624 74 00, eller via mail:  info@wwf.se

 

Har WWF undervisningsmaterial som jag kan beställa?

WWF har olika läromedel som kan beställas eller laddas ned från webbplatsen.
Läs mer här

 

 


Om att jobba på WWF

Hur ska jag göra för att bli volontär?

WWF bedriver ingen volontärverksamhet i Sverige, men det finns WWF-projekt ute i världen som söker volontärer.
Däremot kan din skola, förening eller ditt företag hjälpa oss att samla in pengar eller värva supportrar till WWF. Vi har bland annat informationsmaterial och inbetalningskort som vi kan skicka till er. Du kan också bli pandasäljare, gå in på: www.pandaforsaljningen.se

För förfrågan kring insamlingsmaterial, kontakta WWFs kommunikationsavdelning via växeln 08-624 74 00 eller via mail: info@wwf.se

 

Vilken utbildning behöver man för att få arbeta hos er och ute på fältet?

Hos Världsnaturfonden WWF arbetar personal med olika bakgrund och yrkesinriktningar. Den utbildning som krävs varierar beroende på vilket yrke det rör sig om. Många som arbetar med våra naturvårdsprojekt är biologer eller har annan naturvetenskaplig bakgrund samtidigt som en del också behöver projektledarkunskaper. Hos WWF arbetar även informatörer, utbildare, IT-tekniker, ekonomer, administratörer och kundservicepersonal. Oavsett vilket yrke man är intresserad av är det förstås alltid en fördel att kunna lite om de områden som WWF arbetar med och hur organisationer som WWF verkar.

 

Kan man praktisera hos er?

Ibland har vi möjlighet att ta emot praktikanter. För mer information, kontakta personalansvarig hos WWF via växeln på 08-624 74 00 eller via mail: info@wwf.se

 

Vem ska jag vända mig till i en specifik fråga?

Maila din fråga till: info@wwf.se så skickas frågan vidare till ansvarig inom respektive område.

 

Letar du fortfarande svar på din fråga?

Besök i sådant fall vårt frågeforum

 

Senast uppdaterad 2018-06-26

 

 

WWFs mission

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:

- Bevara världens biologiska mångfald
- Verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
- Minska föroreningar och ohållbar konsumtion

Årsredovisningar

Redovisning av projekt/stipendier/priser som fått bidrag 2017 

av de anknutna stiftelserna till Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2017

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Hållbarhetsredovisning 2017

 

Årsredovisning 2016

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2015

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2014

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Redovisning av projekt/stipendier/priser som fått bidrag 2014 

av de anknutna stiftelserna till Världsnaturfonden WWF

  

Årsredovisning 2013

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Redovisning av vilka projekt/stipendier/priser som fått bidrag 2013

av de anknutna stiftelserna till Världsnaturfonden WWF

  

Årsredovisning 2012

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Redovisning av projekt/stipendier/priser som fått bidrag 2012

av de anknutna stiftelserna till Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2011

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Redovisning av projekt/stipendier/priser som fått bidrag 2011

av de anknutna stiftelserna till Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2010

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF


Redovisning av projekt/stipendier/priser som fått bidrag 2010

av de anknutna stiftelserna till Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2009

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF


Redovisning av projekt/stipendier/priser som fått bidrag 2009  

av de anknutna stiftelserna till Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2008 
för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2007 
för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2006 

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2005 

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2004 

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2003 

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF