WWFs historia – hur det hela började

Foto Jurgen Freund WWF Canon


Världsnaturfonden WWF anses idag vara den mest respekterade

internationella naturvårdsorganisationen i världen. Fler än fem miljoner stödjande medlemmar över hela världen gör att WWF har fått en dominerande roll i utvecklingen av det internationella naturvårdsarbetet.

  

 
Så här började det ...

WWF skapades i en speciell tidsanda. Året var 1961 och industrins hjul hade åter kommit igång efter kriget i Europa. Ekonomin blomstrade och produktionen och konsumtionen firade triumfer. Efter drygt ett årtionde började så den andra sidan av välståndsmyntet att visa sig. Alla industrier som producerade detta välstånd hade också en skorsten eller ett avloppsrör rakt ut i naturen. Det avfall som inte gick de vägarna hamnade i stället på soptippen, eller grävdes ner, med lagens hjälp. Ett effektivare jord- och skogbruk tog kemikalierna i sin tjänst och sprutade oönskade djur och växter rakt in i evigheten. Skövlingen av tropikskogar började också gripa omkring sig allt mer. Människans energiska framfart skadade djur, växter och miljö.
 

Exploatering i konflikt med naturen

Jakten på allehanda djur som t ex valar, sälar, isbjörnar, elefanter, noshörningar och tigrar började decimera vissa arter så att de till slut stod på utrotningens rand. När människan exploaterade naturen och bredde ut sig så fick andra arter dra sig undan. Det stod allt mer klart att människans påverkan på naturen höll på att slå sönder den finmaskiga väv av arter som utgör den biologiska mångfalden.

 

Stort behov av pengar

En av de viktigaste personerna i WWFs tidiga historia var den berömde brittiske biologen sir Julian Huxley. Han var UNESCOs förste Generaldirektör och hjälpte till att grunda IUCN den internationella naturvårdsunionen som är inriktad på vetenskapligt forskningsarbete. 1960 reste Huxley till Östafrika som rådgivare åt UNESCO när det gäller viltbevarande arbete. Förhållandena i Östafrika gjorde honom bestört och på väg tillbaka till London skrev Huxley tre artiklar, som publicerades i dagstidningen Observer. Huxley berättade om hur värdefulla biotoper naturtyper höll på att totalförstöras och att vilda djur jagades i en sådan omfattning att merparten av viltet i området riskerade att försvinna inom ett par decennier.

 

WWF idag

Artiklarna väckte stor uppmärksamhet och Huxley fick brev från många djupt oroade läsare, bland andra affärsmannen Victor Stolan. Stolan menade att det omedelbart måste bildas en internationell organisation som kunde samla in pengar för att rädda naturen. Stolan själv hade dock inga möjligheter att starta en sådan organisation. Därför kontaktade Huxley ornitologen Max Nicholson som var general direktör på "Britains Nature Conservancy". Nicholson blev entusiastisk och samlade tillsammans med sir Peter Scott (vice president på IUCN) ihop en grupp forskare, reklammän och PR-folk. De var alla inställda på att skapa just den organisationen som Stolan hade föreslagit. Organisationens huvudkontor förlades till det neutrala Schweiz, där IUCN redan hade etablerat sitt huvudkontor. Tillsammans myntade de båda organisationerna uttrycket "Tillsammans ska vi ta allmänheten i vår tjänst och lära världen att det är nödvändigt att bevara naturen".

På senare år har WWFs naturvårdsarbete vidgats på många sätt. Numera ingår exempelvis utbildningsverksamhet och lobbyarbete i mycket av det som WWF har på sin dagordning. Arbetet med att minska människans ekologiska fotavtryck är även det en viktiga del i WWFs verksamhet.  Det blev därför nödvändigt att ändra namnet så att det visar på denna större bredd i verksamheten. För att ändå kunna behålla den inarbetade förkortningen WWF föll valet på namnet World Wide Fund for Nature, vilket alltså idag är organisationens officiella namn.

Läs om svenska Världsnaturfonden WWFs historia  
Besök WWF International

Senast uppdaterad 2016-01-27

Vår symbol


 

Ett steg i arbetet med att bilda WWF var att finna ett namn och en stark symbol för organisationen. Man beslutade att ta namnet World Wildlife Fund. Ordet "wildlife" är ett begrepp som står för vilda djur och växter, vilket i början var det som WWF mest arbetade med.


Vid ett av de första mötena satt konstnären Gerald Watterson och ritade en skiss på en pandabjörn. Alla blev förtjusta och sedan pandan fått sitt slutliga utseende av Peter Scott var Världsnaturfondens symbol skapad. På senare år har pandasymbolen fått en lite modernare profil, men är fortfarande en av de mer välkända symbolerna i världen.

 

Exempel på WWFs naturvårdssegrar