© WWF-Canon / N.C. TURNER

Tänker du köpa nya möbler i tropikträ?


Ett certifikat utfärdat av FSC är den enda garantin för att den tropiska träprodukt du vill köpa inte har bidragit till illegal skogsavverkning.

Forest Stewardship Council, FSC, är den enda internationella märkningen av skogsråvara som kräver social, ekologisk och ekonomisk hänsyn av skogsbruket, enligt fastställda kriterier.

Nationellt anpassade skogsbruksstandarder utvecklas i samverkan mellan sociala, miljö- och ekonomiska intressenter. FSC-certifieringen är en frivillig överenskommelse mellan markägaren, FSC och en oberoende godkänd certifierare.

Genom att fråga efter FSC-märkta möbler kan du förbättra tillståndet i såväl tropiska som världens övriga skogar.  

 

 

  • Ansvarsfullt skogsbruk är viktigt i tropikerna. Läs om problemen — klicka här.

Senast uppdaterad 2018-09-05

 

Trädgårdsmöbler från Hillerstorp Trä.

Köp FCS-märkta möbler. Foto Ola Jennersten

 

Fakta tropikskogar