Naturvård i mänsklighetens tjänst

© Simon Rawles / WWF-Canon

De tropiska skogarna är hemvist för drygt 1.2 miljarder människor och många lever under stor fattigdom. WWF bedriver ett flertal projekt i utvecklingsländer i Afrika och Asien med fokus inom de tropiska skogsområdena.

 

Lokala samarbetsprojekt

Människor i tropiska skogsområden lever ofta av vad skogen ger i form av mat och medicin. Om dessa människor får kunskap och teknik för uthållig användning av naturresurserna skapar vi ett framgångskoncept. Samtidigt som livsvillkoren förbättras för lokalbefolkningen får vi god naturvård. Tyngdpunkten i vårt arbete ligger i att stärka skyddet för viktiga skogsekosystem och att utveckla ekologiska försörjningssystem så att de ekologiska tjänster och varor som skogen producerar finns kvar till kommande generationer. Ett viktigt uppdrag som sker i nära samarbete med lokalbefolkningen. För oss är det tydligt att strategiskt satsad naturvård är en av de viktigaste insatserna för att bekämpa fattigdom.

Tack vare att WWF är ett globalt nätverk med verksamhet i över 100 länder kan andra grenar av vårt nätverk påverka de politiska besluten och de globala processerna på ett sätt som gynnar våra projekt i fält. Inom WWF ägnas det mycket kraft åt att förstå och att utveckla strategier och metoder för att naturvården verkligen levererar på millenniemålen. 
 
Att rädda pandor, gorillor eller tiger handlar inte bara om att hindra utrotningshotade djur att dö ut, utan också om att minska fattigdomen och förbättra levnadsvillkoren för människor i dessa områden.

 

Läs rapporten: Species and People - Linked Futures

WWF ser det som viktigt att lyfta fram hur naturvårdsprojekt bidrar till ekologiskt och ekonomiskt hållbart nyttjande för att minska fattigdomen i Syd.

 

Läs mer om hur vi arbetar i rapporten:

Species and People: Linked Futures 

 

Rapporten finns också i en svensk version:

Fattigdomsbekämpning och naturvård

 

 

 
 
Senast uppdaterad 2014-12-01

  

 

WWFs tropikprojekt

Läs mer om hur våra utvecklingsprojekt i de tropiska områdena bidrar till att minska fattigdomen: 

Sök projekt i projektkartan

Fakta tropikskogar