© Wild Wonders of Europe Widstrand WWF

WWF om svenskt skogsbruk

Nya utmaningar för svensk skog

Vi står idag inför ett antal stora utmaningar i den svenska skogen. Skogens biologiska mångfald utarmas fortfarande och klimatförändringarna ställer skogslandskapet inför en osäker framtid. Detta kombineras med en ökad efterfrågan på virkesråvara samtidigt som behovet av icke-fossila bränslen ökar efterfrågan på biobränslen.


Det svenska skogsbruket och svensk skogspolitik var tidiga med att utveckla hänsyn till naturvärden och att anta ambitiösa mål för bevarandet av biologisk mångfald och andra värden vid sidan av virke. Sverige sågs då som ett globalt föredöme. Dagens svenska skogsdebatt handlar dock i stor utsträckning om att öka produktionen av skogsråvara. Det är naturligtvis önskvärt men får inte ske på bekostnad av miljömålen.

 

Världsnaturfonden WWF ser en överhängande fara i att den ökade efterfrågan på råvara blir omsatt till en starkare position för produktionsvärden, på bekostnad av natur- och sociala värden.

 

 

Fungerande ekosystem är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart nyttjande av skogen. Skogsbruket behöver därför anpassas till ekosystemens ramar. WWF anser att den nuvaranade utformningen av skogspolitiken inte fungerar och vill se en förnyad skogspolitik som utgår från ekosystemens gränser.  Läs mer

 


 

Senast uppdaterad 2017-10-12

 

 WWF och Skog

WWF och Tropikskog


 

Tips! Så kan du hjälpa till

Foto: NC Turner / WWF

Du som konsument kan bidra till ett mer hållbart nyttjande av naturresurser, bland annat genom att välja FSC- märkt när du köper möbler eller annat som innehåller tropiskt trä.

Se fler tips

Kontakt

Svensk skog:

Linda Berglund

 

Tropikskog:

Olle Forshed

 

Övriga skogsfrågor:

Per Larsson