Bioenergi

 

Vad är bioenergi?

Bioenergi är energi som kommer från förnybart organiskt material, så kallade biobränslen. Biobränslen fungerar som energibärare. Biobränslen kan komma från olika delar av växter, slam från reningsverk eller slaktavfall. Biobränslen kan vara gasformiga såsom biogas, flytande som etanol eller fasta till exempel ved och pellets. Att tillverka biobränslen av avfall eller av restprodukter inom jordbruket är ofta det mest optimala alternativet för miljön och klimatet.

Vad är det som är bra med bioenergi?

Förutsatt att ansvarsfullt ursprung och produktion av biobränslen säkerställs så kan bioenergin bidra till vårt energibehov på ett hållbart sätt. Genom att nytt organiskt material ersätter det organiska material som förbränns erhålls mer klimatneutral energi jämfört med fossila bränslen. Man får helt enkelt en bättre balans mellan upptag och avgivning av koldioxid. Men det finns också en rad utmaningar!

 

Vad är utmaningarna med biobränslen?

Den stora utmaningen ligger i att vi har en för hög energikonsumtion för att den ska kunna ersättas av bioenergi. Om jakten på biobränslen blir för stor blir trycket på våra ekosystem ohållbart med negativa konskevenser på biologisk mångfald, miljö och lokalbefolkning. Därför måste det finnas kontrollsystem för att se till att produktion sker på ett hållbart sätt. Vi måste också se till att på ett smart sätt använda restprodukter och utveckla andra förnybara energikällor såsom vind, våg och sol för att avlasta trycket på våra ekosystem. Och sist men inte minst måst vi minska på vår energikonsumtion.

 

 

Senast uppdaterad 2013-09-18

 

 WWF och Skog

WWF och Tropikskog

 

Tips! Så kan du hjälpa till

Foto: NC Turner / WWF

Du som konsument kan bidra till ett mer hållbart nyttjande av naturresurser, bland annat genom att välja FSC- märkt när du köper möbler eller annat som innehåller tropiskt trä.

Se fler tips

Kontakt

Svensk skog:

Linda Berglund

 

Tropikskog:

Olle Forshed

 

Övriga skogsfrågor:

Per Larsson