© / WWF-Canon

WWFs skogsprojekt 


Svensk naturskog. © Ola Jennersten

Ett hållbart skogsbruk på agendan

Världsnaturfonden WWF arbetar för att bevara och återställa jordens skogar och deras biologiska mångfald. Samtidigt värnar vi om lokal- och ursprungsbefolkningars grundläggande rättigheter och behov. WWF har det mest omfattande skogsprogrammet i världen bland ideella organisationer. Våra aktiviteter sträcker sig från den mest avlägsna lilla byn till de stora skogsbolagens styrelserum.

WWFs globala skogsarbete strävar efter att uppnå tre övergripande mål:

• Skydd
Bildandet av ett livskraftigt, representativt nätverk av skyddade områden i världens mest hotade och biologiskt viktiga skogar.

• Hållbart nyttjande
Uppnå ett hållbart nyttjande av världens skogar, genom en kombination av skogscertifiering och förbättrad skogsskötsel.

• Restaurering
Restaurera förstörda skogslandskap.

 

Världsnaturfonden WWFs skogsprojekt

Du kan söka på vår projektkarta för att hitta exempel på olika projekt

 

 

 


 

 


 

Senast uppdaterad 2013-10-29

 

 

 WWF och Skog

WWF och Tropikskog

 

Tips! Så kan du hjälpa till

Foto: NC Turner / WWF

Du som konsument kan bidra till ett mer hållbart nyttjande av naturresurser, bland annat genom att välja FSC- märkt när du köper möbler eller annat som innehåller tropiskt trä.

Se fler tips

Kontakt

Svensk skog:

Linda Berglund

 

Tropikskog:

Olle Forshed

 

Övriga skogsfrågor:

Per Larsson