©  WWF-Canon

Skogens roll för att rädda klimatet

 

Stoppad avskogning bästa klimatåtgärden

Avverkningen av världens skogar står för cirka 17 procent av utsläppen av växthusgaser. Att bevara de artrika tropiska skogarna är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att minska utsläppen av växthusgaser.

Ett av de mest lovande initiativen för att minska utsläppen av växthusgaser från avskogning är REDD som står för Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation. Idén är att det ska löna sig för utvecklingsländerna att ha kvar sina skogar i stället för att hugga ner dem.

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2018-09-05