© Cat HOLLOWAY / WWF-Canon

Rädda Rufijideltats unika natur!


© Edward PARKER / WWF-Canon

Rufijideltat i Tanzania har Östafrikas största mangroveskog. Området är viktigt för en rad fiskarter, övervintrande fåglar, havssköldpaddor, även den hotade dugongen finns i området.

 
Totalt finns det ca 7000 fiskare med familjer som lever i deltat. Utöver fisket så fångas även räkor. Tidigare lyckades naturvårdsorganisationer och lokalbefolkningen stoppa planer på omfattande odlingar av jätteräkor som hotade både natur och fiskebestånd. Delar av området skyddades 2005 som Ramsarområde.
 
Nu hotas dock mangroveskogen igen. Det är stora exploateringsplaner för västländers ökande behov av biobränsle. Planer på exempelvis sockerrörsodling för biobränsle skulle allvarligt skada det unika deltat. Även ingrepp som sker utanför deltat, men som påverkar vattenflödet av Rufijifloden medför allvarliga ekologiska konsekvenser.
Världsnaturfonden WWF anser att det finns bättre platser för biobränsleodlingar- Förstör inte Rufijideltats unika natur ! 
 

© Susan WELLS / WWF-Canon

Deltat är viktig för fiskare

Deltats mangroveskog är barnkammare åt många fiskarter. De rika vattnen vid kusten utnyttjas av lokalbefolkningen främst genom fiske. Även skogen och färskvattnet från floden är en viktig resurs för områdets befolkning.

Artikel om Rufijideltat i tidningen Guardian

   

 


spovsnäppa © Peter PROKOSCH / WWF-Canon

I Rufijideltat övervintrar stora mängder flyttfåglar

Enbart i själva deltat övervintrar mer än 20 000 fåglar av minst 62 arter. Av nordliga  fågelarter kan nämnas den i Sverige häckande skräntärnan. Andra arter i området är spovsnäppa, mongolpipare, kustpipare, hägerpipare, sandtärna med flera.

 Mer om Ramsarområdet

 

 

© Frederick J. WEYERHAEUSER / WWF-Canon

Hotet mot Rufiji

Investerarna står på kö för att exploatera Rufijiregionen. Sju utländska företag vill utnyttja de gynsamma förhålandena på platsen. Svenska SEKAB för odling av sockrerör för etanol-framställning. Andra företag är inriktade på bland annat odling av majs och palmolja.

Jakten på biobränslen - Hot eller hopp för Östafrika

 

 


© Frederick J. WEYERHAEUSER / WWF-Canon

Höga naturvärden i Rufijiområdet

Den omväxlande naturen i deltat spänner från korallrev, sandstränder, Östafrikas största mangroveskog och den mäktiga Rufijifloden som för med sig sötvatten. I deltat lever flodhästar, nilkrokodiler, flera arter av antiloper och på stränderna lägger havssköldpaddor ägg.  

Rufiji-Mafia-Kilwa Seascape programme 

 

 

 

 

 


 
 
 
 

 
Senast uppdaterad 2017-09-12
 
 

Tänk först tanka sedan

Strartsida biobränsle

 

Rädda Rufijideltat i Tanzania!

Det unika deltat med ett rikt djur och naturliv hotas av planer på biobränsleodlingar!

WWF vill värna områdets natur och lokalbefolkning. Stora värden kopplat till fiske, vatten och rik biologisk mångfald hotas

 

Här ligger Rufijideltat. Klicka på kartan för en större vy av Tanzania.

 

I skogarna vid Rufijideltat lever diademmarkattan (Cercopithecus mitis )
© Martin HARVEY / WWF-Canon

 

Läs mer om Östafrikas kustområden.

Även Tanaområdet i Kenya hotas av dåligt planerade bioenergiodlingar!