Vad är biobränslen?

Sockerörsodling i Sydafrika © WWF /Phil Riddell

Biobränslen är ett samlingsbegrepp för bränslen som har det gemensamt att de tillverkas av organiskt material, det vill säga olika delar av växter, slam från reningsverk eller slaktavfall. Biobränslen fungerar som energibärare ur vilket man kan utvinna energi. Biobränslen kan vara gasformiga såsom biogas, flytande som etanol eller fasta till exempel ved och pellets. Att tillverka biobränslen av avfall eller av restprodukter inom jordbruket är ofta det mest optimala alternativet för miljön och klimatet.

Vad är biodrivmedel?

De biobränslen som idag är aktuella till våra bilar är biogas, etanol eller biodiesel och kallas ofta första generationens biodrivmedel. Biogas får man genom rötning av växtdelar eller avfall, etanol få man genom jäsning av socker  och biodiesel genom förestring av växtoljor.

Försök pågår med att tillverka andra generationens drivmedel som till exempel etanol av ved, halm eller andra mer svårnedbrytbara växtdelar. Det dröjer innan denna teknik är kommersiellt tillgänglig.

Vilka grödor används?

Inom Europa så odlas och tillverkas främst raps för biodiesel och vete för etanol. Även överskottet från vin används inom EU till att producera etanol.

I ett globalt perspektiv tillverkas en del biodiesel av soja. Oljepalmen kan ge hög avkastning av växtolja för biodiesel. En annan gröda som flera sätter sin förhoppning till är busken Jatropha. Men det är etanolen som är absolut dominerande med mer än 90 procent av den totala produktionen av biodrivmedel. Denna produceras främst av sockerrör i Brasilien och majs i USA. 

Vilken gröda är bäst?

Denna fråga har inget enkelt svar. Val av gröda beror på klimat, jordmån, tillgång till vatten och inte minst sociala förutsättningar. Gemensamt för alla grödor är att om man vill ha en hög produktion så måste de få god tillgång till näring och vatten. Utmaningen med odlingen ligger oftast i var och hur man odlar.

Ur ett klimathänseende är de grödor att föredra som producerar mest med minst insats. Det är också viktigt att använda så mycket av växten som möjligt. Sockerrör anses idag som en av de mest effektiva grödorna ur klimathänseende. Men en av utmaningarna med sockerrör är att dessa odlingar behöver mycket vatten vilket kan skapa stora problem både för människor och natur om det görs fel. Ett annat exempel är oljepalmen som är en effektiv producent av både olja för livsmedel och som bränsle. Men på grund av hur företag förskjuter människor, skövlar regnskog och förorenar på bland annat Borneo eller Colombia anses palmoljan idag som en kontroversiell produkt! 

 

Senast uppdaterad 2018-08-30
 
 

Tänk först tanka sedan

 Startsida  Biobränsle och hållbar utveckling


 Rädda Rufijideltat i Tanzania!

Det unika deltat med ett rikt djur och naturliv hotas av planer på etanolodlingar!

Läs mer om Rufijideltat vid Indiska oceanen

 

 

Läs mer
 I rapporten:
sammanfattning