Nu kräver företag och konsumenter hårdare tag mot olagligt virke

EU bör skärpa samt utvidga sin lagstiftning så att trä- och pappersprodukter som säljs i Europa inte kommer från olaglig avverkning. Det visar en ny opinionsundersökning och ett upprop underskrivet av en lång rad europeiska företag.

 
En undersökning som genomförts på uppdrag av WWF i nio EU-länder, inklusive Sverige, visar att så många som 85 procent av de tillfrågade konsumenterna stödjer en ny lagstiftning som effektivt ska hindra att trä- och pappersprodukter som innehåller olagligt virke säljs. 78 procent av de tillfrågade vill också att samtliga produkter som kan innehålla olagligt virke ska omfattas av lagen. Produkter som till exempel stolar, leksaker, musikinstrument, träkol och trycksaker ingår inte i dagens lagstiftning.

Samtidigt publiceras ett upprop underskrivet av 63 företag och sju branschorganisationer mot den olagliga avverkningen av världens skogar. Uppropet uttrycker en stark oro för olaglig avverkning som ett hot mot världens skogar, men också som en faktor som underminerar konkurrensen på marknaden mellan företag. Vidare efterlyser de som skrivit under uppropet bland annat en förtydligad tillämpning av dagens lagstiftning. Svenska företag som har skrivit under är IKEA, SCA, Munksjö, Kinnarps, Kährs samt Fortum Värme.

Sedan några år finns en lagstiftning inom EU som syftar till att stoppa handeln med produkter som innehåller olagligt virke – den så kallade timmerförordningen. Denna lagstiftning ses för närvarande över och EU-kommissionen förväntas i slutet av året komma med en rapport kring tillämpningen samt med förslag till förändringar.
 

Läs WWF’s europeiska pressmeddelande

 

Läs om opinionsundersökningen


 


 

Senast uppdaterad 2015-09-24

 

 

 WWF och Skog

WWF och Tropikskog

 

Tips! Så kan du hjälpa till

Foto: NC Turner / WWF

Du som konsument kan bidra till ett mer hållbart nyttjande av naturresurser, bland annat genom att välja FSC- märkt när du köper möbler eller annat som innehåller tropiskt trä.

Se fler tips

Kontakt

Svensk skog:

Linda Berglund

 

Tropikskog:

Olle Forshed

 

Övriga skogsfrågor:

Per Larsson