Wild Wonders of Europe / WWF

Skogen som energikälla

 

Skogen som biobränsle

Trä utgör sedan urminnes tider en viktig energikälla för människor. Men under 1900-talets industralisering nyttjades ved som energikälla i allt mindre grad till förmån för bl.a. fossila bränslen och utvecklingen av kärnkraft.  På 1990-talet blev klimatfrågan högaktuell och därmed också behovet att hitta mer klimatneutrala alternativ. Skog som energikälla har sedan dess fått ny aktualitet. Skogsråvara har kommit att ses som ett allt mer attraktivt biobränsle.

 

Hur används skogen som energikälla?

Under 2007 utgjordes Sveriges totala energianvändning på 404 TWh av mellan 25-27% biobränslen (exkl. avfall och torv). Biobränslen utgör alltså en stor del av Sveriges andel av förnybar energi som idag är på 43% (framförallt vatten, vind och biobränslen). Biobränslen används främst inom massa- och pappersindustrin samt fjärrvärme till bostäder. Även en mindre del el utvinns från biobränslen.

 

Den dominerande delen av biobränslen i Sverige kommer från skogen. Restprodukter inom massaindustrin ger årligen 49 TWh. Det mesta av denna energi används dock i de industriella processerna. Sågverksindustrin leverar cirka 5 TWh genom sågspill som bl.a. annat kan nyttjas för pelletstillverkning. Gallrings- och avverkningsrester inom skogsbruket såsom skadat virke, grenar, toppar och nu även stubbar tas ut i allt större omfattning. En övervägande del av detta eldas direkt i fjärrvärmeverk (ca. 10 TWh). Privat vedhuggning ger ca. ytterligare 10 TWh årligen.

 

Vad är utmaningarna?

Att använda sig av skogsbrukets och -industrins restprodukter kan vara ett klimatsmart alternativ. Men stora uttag av stubbar och hård gallring för biobränsle hotar den biologiska mångfalden.  

 

Senast uppdaterad 2017-09-13

 WWF och Skog

WWF och Tropikskog

 

Tips! Så kan du hjälpa till

Foto: NC Turner / WWF

Du som konsument kan bidra till ett mer hållbart nyttjande av naturresurser, bland annat genom att välja FSC- märkt när du köper möbler eller annat som innehåller tropiskt trä.

Se fler tips

Kontakt

Svensk skog:

Linda Berglund

 

Tropikskog:

Olle Forshed

 

Övriga skogsfrågor:

Per Larsson