Mandrill foto Martin Harvey

Bushmeat – WWFs projekt

Kamerun Korup M Rautkari WWF Canon

I Kamerun arbetar WWF mycket aktivt för att bevara skogarna och den biologiska mångfalden samt för att försöka stoppa den omfattande illegala bushmeatjakten i landet. 

 

Program för att stopp den illegala handeln med bushmeat

WWF har utarbetat ett bushmeatprogram som ska bidraga till skydd för arter som hotas av jakt och också försäkra att jakten av icke hotade arter sker på ett hållbart sätt. Programmets vision är att om 50 år ska vilda djurarter inte längre vara hotade av överexploatering för mat eller inkomst. Ett delmål av visionen är att livskraftiga populationer av sårbara arter vara bevarade inom nätverkets skyddade områden. Efterfrågan på bushmeat ska heller inte överstiga ett hållbart uttag i minst fyra Väst- och Centralafrikanska länder. Man jobbar bl a med att förhindra tjuvjakt i skyddade områden, säkra mat och levebröd för lokalbefolkning, stärka policy och lagar mot bushmeathandeln. Kapaciteten byggs upp i länderna för att kunna övervaka och öka medvetenheten och utbildningen hos alla led som berörs i jakten och handeln med bushmeat och dess effekter.

 

Västafrika

I västra Afrika pågår det projekt i Elfenbenskusten, Ghana och Kamerun med målet att minska betydelsen av handeln med bushmeat av hotade arter i Västafrikas regnskogar. I samarbete med folket i byarna utarbetas metoder för byskogsbruk som gör att alla skogens resurser utnyttjas på ett uthålligt sätt och att viltstammarna sköts. Jakt för husbehov ska kunna bedrivas utan risk för att några arter utrotas.


Centralafrika

I Centralafrika bedrivs projekt i Centralafrikanska republiken, Kongo (DCR) och i Gabon. Där är målen att underlätta processen i bildandet av en stor nationalpark på 2 miljoner hektar, bevara skogens utbredning, fortlevandet av de ekologiska processerna och slutligen bevara populationer av nyckelarter inom två bergsområden i Kamerun, Kupe och Bakoossi. 

  

TRAFFIC

TRAFFIC, som är WWFs och Internationella Naturvårdsunionens (IUCN) gemensamma program, arbetar mot illegal jakt och handel med djur. TRAFFIC övervakar handeln och ser till att beslutsfattare och andra följer de lagar och konventioner som finns. WWF arbetar dessutom med att utveckla och implementera Forest Steward Council (FSC) som är en internationell certifiering av skogsbruk. Certifierade bolag måste bl a ha strikt kontroll på jakten i de skogar de ansvarar för. De måste också avstå från att förse jägare med vapen och efter att avverkningen är slutförd ska de spärra av skogsbilvägarna. Detta försvårar den illegala jakten och hindrar därmed den kommersiella handeln med bushmeat.

 

 

 

Senast uppdaterad 2018-06-12