© WWF-Canon / André Bärtschi

Illegal avverkning och virkeshandel

Illegal avverkning på Sumatra© WWF-Canon /Alain Compost

 

lllegal skogsavverkning och virkeshandel är en växande mångmiljardindustri alla typer av skogar och över alla kontinenter. De miljömässiga och samhällsekonomiska konsekvenserna är enorma. 


Vad är illegalt skogsbruk?

WWFs definition av illegalt skogsbruk är när timmer avverkas, transporteras, vidareförädlas, köps eller säljs i strid mot eller i kringgående av nationella lagar eller regionala och lokala bestämmelser. Det handlar inte bara om olagliga avverkningar och rena timmerstölder, utan också olika former av ekonomisk brottslighet i syfte att smita från avgifter, skatter och tullar på virke. Det är den organiserade brottsligheten med ligor av säljare, mellanhänder och köpare som utgör det stora problemet.

 

I delar av Asien, Afrika och Sydamerika bedöms mer än 80 procent av allt virke som exporteras vara olagligt hanterat i någon mening. Bara i Indonesien beräknas illegalt skogsbruk kosta staten 600 miljoner dollar årligen i uteblivna inkomster. Illegal virkeshandel är även ett utbrett problem i Ryssland, Kina och Baltikum. En stor del av Sveriges och övriga Europas virkesimport kommer från dessa länder, och bidrar på så vis till stora ekologiska fotavtyck.


Starka drivkrafter

Den världsomspännande illegala skogsindustrin drivs av en rad olika, ofta samverkande faktorer. Överkapacitet inom skogsindustrin, överträdelser av lokalsamhällens äganderättigheter samt bristande insyn i skogssektorn är några förklaringar till den illegala skogsindustrins framväxt. Den höga efterfrågan på billigt timmer från EU-området och länder som Japan, USA och växande ekonomier som Kina och Indien föder denna industri och driver på den negativa utvecklingen.


Samhällsekonomiska och sociala konsekvenser

Den illegala skogsindustrin får enorma samhällsekonomiska följder. Den ”svarta” virkesmarknaden omsätter uppskattningsvis  4 miljarder dollar varje år. Det kan på kort sikt möjligen skapa arbetstillfällen och gynna lokala ekonomier, men på lite längre sikt innebär de uteblivna skatteintäkterna att samhällsutvecklingen hämmas. Sjukvård, utbildning och annan viktig infrastruktur försämras.

Samhällen och byar i och nära skogar i utvecklingsländer är särskilt utsatta för illegal skogsskövling. De berövas på de naturtillgångar som de är så starkt beroende av, såsom brännved, läkeväxter, frukter och bushmeat (kött från vilda djur).

Livsmiljöer förstörs och mångfalden hotas

Illegal avverkning är ofta koncentrerad till skogsområden med hög biologisk mångfald. Tropikskogarna i Amazonas, Kongo och Indonesien och urskogarna i Ryssland är exempel på attraktiva avverkningsområden. Även om utbredningen av dessa skogar krymper snabbt, finns här fortfarande ganska rikligt med värdefulla trädslag för skogsbolagen att avverka. Skövlingen av världens skogar förstör de sista livsmiljöerna för många arter. Lyckas vi inte kontrollera den illegala skogsindustrin och skapa ett effektivt skydd av skogarna, kommer flera av våra mest karismatiska djur – människoaporna, tigern, noshörningen och skogselefanten – endast att kunna ses på museer om hundra år.

 

WWF driver på för åtgärder mot olaglig avverkning

EU antog 2010 en ny lagstiftning som syftar till att motverka handeln med träprodukter från olaglig avverkning. Denna så kallade timmerförordning trädde i kraft våren 2013.
WWF har flera gånger betygsatt EU länders egna åtgärder mot olaglig avverkning och virkeshandel. Senast undersökningen som täcker alla medlemsländer publicerades 2014 och visar att de flesta länder fortfarande inte har visat handlingskraft.

 

Läs undersökningen

 

Läs mer om illegal avverkning (engelska)

 

Senast uppdaterad 2014-12-22

 WWF och Skog