Årike FyrisFoto: Jan Wärnbäck

Årike Fyris blev äntligen naturreservat

2017-05-31

Det fågelrika naturområdet Årike Fyris nära Uppsala är nu naturreservat. Lokala krafter har kämpat för att skydda området i 20 år. År 2015 utsåg WWF Årike Fyris till en Svensk Pärla i Uppsala län.  Nu är ån, rullstensåsen och intilliggande skog, åker ängs- och betesmarker skyddade som kommunalt naturreservat. En stor del av regeringen var på plats för att inviga. Statsminister Stefan Löfven och minister Isabella Lövin fick hjälp av två unga naturskoleelever att klippa invigningsbandet.

 

 

Utbildningsminister Gustav Fridolin och finansminister Magdalena Andersson pratade med alla naturskoleklasser som också bjudits in till denna högtid. Kommunalrådet Maria Gradfjäll (bilden nedan) jublade, nu är äntligen Årike Fyris ett naturreservat!

 

Mer om Årike -Fyris

 – Det jag kände när jag fick beskedet att området blev kommunalt naturreservat var ”äntligen”, säger Jan Wärnbäck, ordförande i Upplands ornitologiska förening som varit drivande i frågan.

Åriket representerar en typ av marker som det råder stor brist på i det svenska landskapet, nämligen gräsmarker som översvämmas och betas, i kombination med torrbackar och äldre löv- och tallskog.

Årike Fyris Foto: Jan Wärnbäck 

 
Varför är den här typen av landskap så viktiga?
–  Det man sysslat med de senaste 150 åren i det svenska landskapet är att på olika sätt försöka få bort vatten från markerna för att kunna få till ett så rationellt brukande som möjligt. I stort sett alla vattendrag i odlingslandskapet är förändrade – rätade, dikade eller kulverterade.

Jan Wärnbäck Foto: Hanna Nygren–  De områden som finns kvar är därför extra viktiga för den biologiska mångfalden och inte minst rastande fåglar. När det bildas översvämmade områden på våren värms vattnet upp fortare, vilket gör att det kommer fler insekter som fåglarna kan äta. De här områdena är också viktiga för fiskar som kan leka där, men också för groddjur, förklarar Jan Wärnbäck, som även är naturvårdare på Världsnaturfonden WWF.

En annan sak som gör Årike Fyris värt att skydda är områdets kulturvärden, med två av Linnéstigarna som går igenom det föreslagna naturreservatet. Att området är stadsnära är också viktigt.
–  Det gör att boende i Uppsala får nära till rekreation och naturupplevelser, något som är viktigt för alla som bor i städer, säger Jan Wärnbäck.

Årike Fyris är även av stor betydelse för fåglar. Vilka arter kan man finna där?
–  En speciell art som rastar där på väg upp till fjället är dubbelbeckasinen. Den brukar stanna till i början på maj och spela under några dagar. Dessutom häckar kungsfiskare i strandområdet. Årike Fyris är också viktigt för övervintrande ugglor som hornuggla och jorduggla. Gräsmarkerna drar till sig mycket sork, som ugglorna äter.

Årike Fyris har varit på tapeten för att bli naturreservat i 20 års tid, men Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, som äger större delen av markerna, satte sig på tvären i markanvändningsfrågan. Men nu har man lyckats komma överens om hur SLU kan fortsätta odla och bedriva forskning i området, och hittat en bra lösning.

 

–  Det är en stor seger för alla som varit engagerade, och det är många under åren. Det är också bra att kunna visa att det går att använda mark trots att den är skyddad, som SLU nu kommer att göra.

 

Betande ko Foto: Jan Wärnbäck

 

Senast uppdaterad 2018-06-01

Årike Fyris

Fågelskådning i Årike Fyris Foto: Jan Wärnbäck

Fågelrika Årike Fyris utsågs till Svensk Pärla av WWF 2015, för Uppsala län. Svenska Pärlor är unika naturområden som är värda att skydda. Nu är området kommunalt naturreservat sedan den 31 maj  2018.

Läs mer om Årike Fyris

Läs mer om Svenska Pärlor

 

Populärt för fåglar

 Kungsfiskare Foto Fred F. Hazelhoff  WWF

Den vackra kungsfiskaren (Alcedo atthis)häckar i området.


Hornuggla Foto: Ola Jennersten

Området är också viktigt för övervintrande ugglor, som till exempel hornugglan (Asio otus).