Valåret 2018

SverigedemokraternaSverigedemokraterna

Sverigedemokraterna svarar att de stödjer 12 av 33 förslag i Klimatkompassen, men i vissa svar antyder kommentarerna att man i själva verket är emot förslaget. När SD exempelvis ställer sig bakom WWFs förslag om en energifärdplan som visar vägen till en 100 procent förnybar elförsörjning i Sverige, kommenterar partiet att man vill uppnå detta genom att satsa på kärnkraft (som inte är en förnyelsebar energikälla) samt avveckla subventioner på förnybar energi. Svaren visar tydligt att SD har en mycket låg ambition för klimatpolitiken.

 

SD är det enda av de åtta riksdagspartierna som inte ställer sig bakom klimatöverenskommelsen med Klimatlagen och de svenska klimatmålen (bl a annat netto-nollutsläpp senast 2045). Som en naturlig följd tar SD som enda parti avstånd från en lång rad av Kompassens krav och önskemål, även sådana som skulle kunna tyckas självklara, som att försöka flytta godstransporter från väg till järnväg och sjöfart.

Samtidigt svarar partiet att man vill se mer global samverkan på klimatområdet, inklusive forskning, och i vissa aspekter stärka klimatpolitiken på EU-nivå vilket är positivt. Bra är även att vill man att Sverige ska nå netto-nollutsläpp någon gång i framtiden, men till skillnad från de andra sju partierna som satt mål på netto-noll senast 2045, vill SD ha en flexibilitet när ett sådant mål ska nås.

Att döma av svaren i enkäten, har SD i en eventuell regeringsställning inte för avsikt att leva upp till den av riksdagen införda Klimatlagens reglerade krav på kommande regeringar. Det samma gäller de klimatmål som riksdagen fastställt. Det är allvarligt för ett parti som enligt opinionsundersökningarna är Sveriges tredje största.

 

 

Så här kan Sverigedemokraterna utveckla sin klimatpolitik:

Hjälp WWF att lyfta klimatfrågan och ge klimatet en röst i valet. Om du funderar på att rösta på Sverigedemokraterna - uppmuntra partiet att utveckla sin klimatpolitik. Förslagsvis genom att:

  • Ställa sig bakom de nationella klimatmålen och det klimatpolitiska ramverket, vilket alla andra riksdagspartier gjort. 

  • Utveckla en bredare klimatpolitik som också lyfter vad Sverige behöver göra på hemmaplan för att minska utsläppen. 

  • Ta fram en tydligare strategi för hur politiken kan möjliggöra ett skifte till en fossilfri fordonsflotta.

Kontakt:

www.sd.se/kontakt/

Miljöpolitisk talesperson: Martin Kinnunen
martin.kinnunen@riksdagen.se

 

Senast uppdaterad 2018-06-27

Klimatkompassen

Klimatkompassen 2018

Se partiernas svar i Klimatkompassen

Klimatkompassen 2018

Styrkor och svagheter

Klimatlagen och klimatmålen

Sju av åtta riksdagspartier (alla utom SD) står bakom det klimatpolitiska ramverket som röstades igenom av riksdagen 2017. Ramverket består av tre separata delar:
1) Klimatlag med krav på bl a klimathandlingsplaner, klimatredovisning och avvägning mellan finanspolitik och klimatpolitik,
2) Klimatmålen, bl a nettonoll 2045 för hela Sverige och mål för transportsektorn att minska utsläppen med 70 % mellan 2010 och 2030 och
3) det oberoende klimatpolitiska rådet som ska granska regeringens klimatpolitik, bl a att den leder till att klimatmålen nås

Konsumtionsbaserade klimatutsläpp

Dessa speglar Sveriges befolknings totala påverkan på klimatet och är en uppskattning av alla utsläpp som svensk konsumtion orsakar, även de utsläpp som sker utomlands. Exempelvis ingår importerade livsmedel och våra flygresor utomlands.

Senaste nytt

Så kan vi minska utsläppen från bilarna. Foto: Pixabay2018-08-27
Politiker: Så kan vi minska utsläppen från bilarna

Sverige behöver minska utsläppen från vägtransporterna med över 25 procent under nästa mandatperiod. Detta för att ha en chans att klara Sveriges klimatmål.
En stor portion nytänk krävs

 

Östersjökompassen 20182018-06-28
Partierna för bottentrål-förbud av torsk.

Alla riksdagspartier utom SD är för att Sverige ska driva frågan om ett bottentrålförbud av torsk inom EU. Det visar WWFs partienkät Östersjökompassen.
Pressmeddelande Östersjökompassen 2018

Partiernas svar i Östersjökompassen

 

Skogskompassen 20182018-06-20

Majoritet av partierna vill se över Sveaskogs ägardirektiv
En majoritet av riksdagspartierna vill ändra ägardirektiven för Sveaskog. Direktiven ska tydligare visa att skogar med höga naturvärden inte får avverkas.

Det visar WWFs enkät Skogskompassen

Partiernas svar i Skogskompassen

 

Viktigt för åtta av tio svenskar att värdefull skog skyddas från att huggas ner. Foto: Ola Jennersten / WWF2018-06-12

Viktigt för åtta av tio svenskar att värdefull skog skyddas från att huggas ner.

Åtta av tio tillfrågade svenskar anser att det är viktigt eller mycket viktigt att skogar med höga naturvärden skyddas från avverkning – för varannan är det mycket viktigt.

Ny SIFO-undersökning

 

Klimatkompassen2018-06-01

Politisk enighet om strategi att minska flygets klimatutsläpp – men svag vilja att ta bort subventioner

Alla riksdagspartier, utom Sverigedemokraterna, vill minska flygets klimatpåverkan och ta fram en nationell strategi för detta.

Det visar Klimatkompassen, den valenkät om klimatpolitiken som WWF och Föräldravrålet gjort tillsammans

Partiernas svar i Kllimatkompassen

 

2018-05-09

Ny rapport föreslår åtgärder för att minska flygets klimatpåverkan
Svenskarnas klimatgasutsläpp från flygresor ökar enligt en ny rapport från Stockholm Environment Institute, genomförd på uppdrag av Världsnaturfonden WWF.
Vi behöver genomföra åtgärder som avsevärt minskar flygets klimatpåverkan

  

2018-05-02

Tre av fyra svenskar vill se klimatplaner innan valet
Tre av fyra svenskar (73 procent) uppger att det är viktigt att partierna – innan valet – presenterar konkreta åtgärdsförslag för att minska klimatutsläppen. Det visar en undersökning som Sifo genomfört på uppdrag av Världsnaturfonden WWF, Föräldravrålet och Naturskyddsföreningen.

Ny Sifo-undersökning

 

Grönsaker. Foto: Martin Harvey / WWF2018-03-01

Nästan hälften av svenskarna tänker varje vecka eller oftare på klimatet som de pekar ut som den tredje viktigaste samhällsfrågan efter terror (46 procent) samt konflikter och krig (43 procent).

Läs mer om undersökningen

 

Klimatkalkylatorn2018-02-28

Beräkna din miljöpåverkan med Klimat-kalkylatorn

Vill du veta hur stora växthusgasutsläpp din livsstil orsakar? Testa dig själv i WWFs och SEIs klimatkalkylator – genom att svara på frågor om ditt hushålls boende, resande, matvanor och shopping får du snabbt koll på din miljöpåverkan och vad du kan göra för att minska den.

Till klimatkalkylatorn

Kalendarium - Viktiga datum

8/9

Klimatmarschen

Den 9 september är det riksdagsval. Ett val vi måste få att handla om en levande planet och om klimatet och biodiversiteten.
Vill du gå med oss i klimatmarschen dagen före valet? Skicka ett mejl till madeleine.vanderveer@wwf.se

 

22/8
Förtidsröstning börjar i Sverige

 

9/9
Valdagen

Vi jobbar med valet

Valåret 2018

 

Har du frågor om valåret 2018 och WWFs arbete? Kontakta oss!

 

Madeleine van der Veer, ansvarig samhällspolitik, ansvarar för valarbetet

 

Ola Hansen, klimat

 

Erika Reje, kommunikation

 

Nina Schmieder, kommunikation

 

Thor Greve

 

Linda Berglund, svensk skog

 

Anders Alm, Östersjön

 

Lovisa Hagberg, senior policyrådgivare

 

Vi kan alla nås via: 08-624 74 00