Valåret 2018

Världsnaturfonden WWFs program i Almedalen

Världsnaturfonden WWF deltar i Almedalsveckan - varmt välkommen till vår egen arena onsdag den 4 juli på Strandvägen. Vi deltar också i många andra seminarier, se hela programmet på denna sida!

 

Hela listan på WWFs experter i Almedalen hittar du här

  

 

Program -  WWFs dag i Almedalen 4/7

Alla evenemang sker på Strandvägen, H521

 

09:00 - 09:45 Den sjätte massutrotningen - Hur vänder vi trenden?
Vi befinner oss i skeendet "den sjätte massutrotningen", där djurarter och bestånd av djur går förlorade i allt högre takt. Vad är kostnaden för mänskligheten när djur och natur försvinner? Vem ska ställas till svars? Har djur juridisk rätt till sitt existensberättigande? Case även från Sverige.

Läs mer om evenemanget10:00 - 10:45 Bilfria städer – framtid eller utopi?
Sverige kan bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Då behövs en ambitiös plan för hur vi minskar de transportrelaterade utsläppen. Vad blir effekterna om tillgänglighet istället för transport styr infrastruktur- och bebyggelseplanering? Vilket ansvar har staten respektive kommunerna?
Läs mer om evenemanget

 


11.00 – 11.45 Alla vill till Paris, men är vi ens i närheten?
“Alla” ställer sig bakom Paris-avtalet - regeringar, företag och investerare. Men hur vet de att deras mål och strategier faktiskt leder till målet? Och hur kan medborgare och kunder jämföra resultaten av de åtgärder som görs?
Uppslutningen som ledde fram till klimatavtalet i Paris 2015 är historisk, och stödet för målet “väl under 2 grader” är stort även bland företag och investerare. Men hur kan företag sätta vetenskapligt baserade mål och visa att deras verksamhet bidrar till omställningen? Hur kan sparare och kapitalägare veta att en finansiell portfölj ligger i linje med klimatmålet? Och vad gör finanssektorn, näringsliv och lagstiftare för att gemensamt driva en omställning i linje med vetenskapliga rekommendationer för en hållbar framtid?

Läs mer om evenemanget

 

 

12:00 – 12:45 Hur väcker vi liv i Östersjön?
En död yta två gånger Danmarks storlek breder ut sig på Östersjöns botten. Torsken minskar i antal och storlek. Vi tar tempen på Östersjön, visar ländernas åtgärder och brist på åtgärder och diskuterar hur havsplanering kan vara en del av lösningen. Vad gör våra politiker för Östersjön?

Läs mer om evenemanget

 

 

13:00 - 13:45 Mer enfald än mångfald i skogen?
Debatten går het om den svenska skogen. Trycket att leverera mer råvara ökar på bekostnad av andra värden och med fortsatt utarmning av biologisk mångfald. Även om trä är förnyelsebart så är det en ändlig resurs. Hur gör vi bäst för att bevara naturvärden och bruka skogen inom naturens gränser?
Den svenska skogen ska räcka till mycket, och debatten om hur det ska gå till är mer intensiv än på länge.

Läs mer om evenemanget

 

 

Eftermiddag - ungdomsdrivet program #ungnog
Program utformas tillsammans med andra ungdomsorganisationer:
WSY, We_Change/Fryshuset, Fler Unga, Sveriges Ungdomsråd, Scouterna, Raol Wallenberg Akademin, Young Innovation Hub.
Koncept: Båda passen kommer att genomföras av unga som en interaktiv workshop – open space format. Vi bjuder in cirka 25 makthavare via ett bud med en sko och inbjudan. ”ENA foten inne” Är du redo att släppa in oss helt? Allt kommer att följas på sociala medier från det att skon börjar sin resa till tältet och under workshopen. Den andra skon kommer en ung ha när de möts i tältet.

 

 

14:00 - 14:45 Hur ges unga plats i maktens rum?
WWF Sweden Youth, Världsnaturfonden, We_Change/Fryshuset, Fler Unga, Scouterna, Raul Wallenberg Akademin, Samiska Ungdomsrådet, Sveriges Ungdomsråd

Unga utgör mer än hälften av världens befolkning. Därför borde det vara självklart att vi får plats vid det runda bordet. Vi är unga nog, för att veta vad samhället behöver. Är du ung i Almedalen? Nu samlas vi för att tillsammans skapa en handlingsplan att lyfta med dagens makthavare.
Genom att ge unga en plattform där vi kan komma till tals, lägger vi grunden för en hållbar samhällsutveckling.

Läs mer om evenemanget

 

 

15.30 – 16.15 Hur kan generationer mötas i maktens rum?
Unga utgör mer än hälften av världens befolkning och de borde därför ha en självklar plats i maktens rum. Genom samtal med makthavare kring den handlingsplan som Almedalens unga tagit fram, försöker vi nu reda ut hur de ska ges mer inflytande. Nu breddar vi konversationen och välkomnar er att delta. Samtalets utgångspunkt är den handlingsplan som tagits fram av Almedalens unga. Stanna kvar efteråt för din chans att träffa nutidens och framtidens makthavare i ett generationsmingel! #UngNog

Läs mer om evenemanget

 

 

17.00 och framåt Alkoholfritt Generationshäng!

 


 

Övriga seminarier som WWF arrangerar och deltar i


2/7 2018 08:00 - 08:45

Vad är styrelsens roll för omställningen mot en hållbar finansmarknad?

Arrangör: Världsnaturfonden WWF

Plats: Tage Cervins gata 3C, Skandias trädgård

Läs mer om evenemanget

 

 

2/7 2018 13:00 - 13:45
Kan tekniska material hjälpa oss att rädda jorden?

Arrangör: Svensk Däckåtervinning AB
Plats: Fornsalen, Gotlands museum, Strandgatan 14, Seminarium Hållbarhet,
Läs mer om evenemanget2/7 2018 14:00 - 15:00
En svensk livsmedelsstrategi – hur går det? Uppfyller strategin kraven från konsumenterna?

Arrangör: Vi Konsumenter, Sveriges Konsumenter, WWF Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen, World Animal Protection, Djurskyddet Sverige
Plats: E-huset, Uppsala universitet/Campus Gotland, Huvudentré Cramérgatan 3,  Seminarium mat, hållbarhet

Läs mer om evenemanget

 

 

2/7 2018, 15:00 - 15:45
Hållbarhet på riktigt – vad betyder det för planering och användning av staden?

Nätverket för Byggekologi
Plats: Södertorg 12, innergården, Debatt Byggande, Hållbarhet

Läs mer om evenemanget

 

 

2/7 2018 17:00 - 18:00

Agenda 2030 – Hur går vi från ord till handling snabbare?

Arrangör: Hållbar Utveckling Sverige AB, 2022 Initiative Foundation, We Dont Have Time AB

Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6

Läs mer om evenemanget

 

 

2/7 2018 18:00 - 18:45
Vad vill ungdomsförbunden göra för att minska köttkonsumtionen?

Arrangör: Djurens Rätt
Plats: Syregården"

Läs mer om evenemanget

 

 

3/7 2018 08:00 - 08:50

Kan cirkulär ekonomi bygga ett hållbart samhälle med plats för alla?

Arrangör: Ekobanken, Social Venture Network

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Läs mer om evenemanget

 

 

3/7 2018 09:00 - 10:00

Vi håller Europa rent

Arrangör: Söderenergi
Platsbeskrivning: Länsstyrelsens trädgård

Läs mer om evenemanget

 

 

3/7 2018 10:30 - 11:30

Folkbildning, propaganda eller desinformation – vilken roll har civilsamhället?
Arrangör: Grant Thornton

Plats:  Strandvägen, H521, Seminarium Demokrati

Läs mer om evenemanget

 

 

3/7 2018, 11:00 - 11:45

Är hållbarhet en förutsättning för export?
Arrangör: Stora Enso
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14, "Aktuell Hållbarhet Arena"

Läs mer om evenemanget

 

 

3/7 2018 11:40 - 12:30

Kan vi äta oss ur klimatkrisen?

Arrangör: Svenska Dagbladet, Max Burgers
Plats: Hamnplan, H232

Läs mer om evenemanget

 

 

3/7 2018, 11:45 - 12:45

Näringslivet halverar sin klimatpåverkan varje decennium
Arrangör: Hagainitiativet, Future Earth, WWF
Plats: Korsgatan 4, "Landshövdingens trädgård" Seminarium Hållbarhet, Klimat/miljö

Läs mer om evenemanget

 

 

3/7 2018 12:00 - 13:00

Obligationsmarknaden och hållbarhet. 99 nyanser av – vad?

Arrangör: Världsnaturfonden WWF 

Plats: Lilla Strandgatan, Strandgatan 30

Läs mer om evenemanget

 

 

3/7 2018 12:30 - 13:15

Kan vi göra besöksnäringen mer hållbar genom att skala upp de goda exemplen?

Arrangör: Visita - Svensk Besöksnäring

Plats: Värdshuset Lindgården, Strandgatan 26

Läs mer om evenemanget 

 

 

3/7 2018 14:00 - 14:45

Klimatmålen, kosten och konsumtionen. Hur hänger det ihop?
Arrangör: Växtbaserat Sverige

Plats: Sjumastaren, restaurang, Skeppsbron 1

Läs mer om evenemanget

 

3/7 2018, 14:45 - 15:30

Ska Sverige använda vattnet eller bevara vattenmiljöerna?
Svenskt Vatten, Lantbrukarnas Riksförbund, Svenskt Näringsliv
Plats: Mellangatan 1, "Vattenforum, Trädgården" Seminarium Klimat/miljö, Näringsliv

Läs mer om evenemanget

 

 

3/7 2018 16:00 - 16:45

Dags för nya affärsmodeller i den smarta staden? När digitalisering driver hållbar utveckling

Arrangör: Cybercom Group

Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14

Läs mer om evenemanget

 

 

3/7 2018, 17:00 - 18:30
Modiga samtal kring lägerelden – hur tar vi tillvara på barn och ungas engagemang?

Arrangör: Scouterna, Raoul Wallenberg Academy
Plats: Strandvägen, H500, "Grillplatsen på strandpromenaden nedanför Botaniska trädgården"

Läs mer om evenemanget

 


4/7 2018, 10:00 - 11:15

Makten och jakten på landsbygden
Arrangör: Svenska Jägareförbundet
Plats: Tage Cervins gata 3C, "Saltboden, bredvid Ödins garveri" Seminarium Regionfrågor, Demokrati

Läs mer om evenemanget

 


4/7 2018, 10:15 - 11:00
Finansiering för hållbara investeringar – en väg att rädda Östersjön?

Arrangör: Östersjödagarna, WWF, Baltic Sea Action Group, IVL, Kalmarsundskommissionen
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, "E22" Seminarium Klimat/miljö, Hållbarhet

Läs mer om evenemanget

 

 

4/7 2018, 11:00 - 11:30

Eget avlopp - inte ett enskilt problem?
Arrangör: VVS-Fabrikanternas Råd
Strandvägen, H531, Samtal Klimat/miljö, Hållbarhet

Läs mer om evenemanget

 

 

4/7 2018, 11:00 - 11:30

Är svenska städer tillräckligt innovativa för att bygga ett hållbart transportsystem?
Arrangör: Trivector AB
Plats: Mellangatan 54, Bryggarsalen, Seminarium Klimat/miljö, Hållbarhet

Läs mer om evenemanget

 

 

4/7 2018 11:00 - 11:35

Att gå runt med en bit Kongo i fickan – om klimatsmarta produkter och Sveriges gröna ansvar

Arrangör: Industrin tar matchen, Svemin, Teknikföretagen

Plats: S:t Hansgatan 18F/Trappgränd

Läs mer om evenemanget

 

 

4/7 2018 11:00 - 11:50

Hur rustar vi för en total energiomställning?

Arrangör: Serendipity Challenge

Plats: Strandvägen, H530

Läs mer om evenemanget 

 

 

4/7 2018 11:30 - 12:30

Är sopor sopor?

Arrangör: Vattenfall
Plats: Mellangatan 9

Läs mer om evenemanget

 

 

4/7 2018, 13:00 - 14:30
Klimat, klokhet, kreativitet

Arrangör: Global Reporting, Hållbara Gotland, Business Sweden
Plats: Donnerska huset, Donners plats 1, "Aulan" Seminarium Klimat/miljö, Hållbarhet

Läs mer om evenemanget

 

 

4/7 2018 13:00 - 13:45

Är svenska städer tillräckligt innovativa för att bygga ett hållbart transportsystem?

Arrangör: Trivector AB

Plats: Mellangatan 54, Bryggarsalen

Läs mer om evenemanget

 

 

4/7 2018 15:00 - 16:30

Bostaden och klimatet – vad tycker du?

Arrangör: Grön BoStad Stockholm, Länsstyrelsen Stockholm, KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Sustainable Innovation, IVL Svenska miljöinstitutet
Plats: Teaterskeppet, fartyg

Läs mer om evenemanget

 

 

4/7 2018, 16:00 - 16:30
Klimatsmart mat - vad är bästa strategin?

Arrangör: vensk mat- och miljöinformation, Världsnaturfonden WWF, Naturskyddsföreningen, Greenpeace Sverige, Djurens Rätt, Medveten Konsumtion, Svensk mat- och miljöinformation, Vegonorm, Fores, PUSH Sverige, CarbonCloud
Plats: Cramérgatan, H332, "Aftonbladets tält" Samtal Klimat/miljö, Mat

Läs mer om evenemanget

 

 

4/7 2018, 16:15 - 17:15
Full fart framåt mot 2-gradersmålet – hur redo är företagen?

Arrrangör: South Pole
Plats: Teaterskeppet, fartyg, "Lilla Matsalen" Seminarium Hållbarhet, Klimat/miljö

Läs mer om evenemanget

 

 

5/7 2018, 08:00 - 08:45
Vad kräver klimatlagen av nästa regering?

Arrangör: Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF
Plats: Donners Brasserie, restaurang, Donners plats 3, "Uteserveringen" Seminarium Klimat/miljö
Läs mer om evenemanget

 

 

5/7 2018 08:30 - 09:30

Kan branscher, städer och människor som halverar klimatutsläppen bli en global idé? (Carbon Law)

Arrangör: Future Earth, Johan Falk, WWF, Ericsson, MapLauncher

Plats: Teaterskeppet, fartyg

Läs mer om evenemanget

 

Senast uppdaterad 2018-07-02

Senaste nytt

Så kan vi minska utsläppen från bilarna. Foto: Pixabay2018-08-27
Politiker: Så kan vi minska utsläppen från bilarna

Sverige behöver minska utsläppen från vägtransporterna med över 25 procent under nästa mandatperiod. Detta för att ha en chans att klara Sveriges klimatmål.
En stor portion nytänk krävs

 

Östersjökompassen 20182018-06-28
Partierna för bottentrål-förbud av torsk.

Alla riksdagspartier utom SD är för att Sverige ska driva frågan om ett bottentrålförbud av torsk inom EU. Det visar WWFs partienkät Östersjökompassen.
Pressmeddelande Östersjökompassen 2018

Partiernas svar i Östersjökompassen

 

Skogskompassen 20182018-06-20

Majoritet av partierna vill se över Sveaskogs ägardirektiv
En majoritet av riksdagspartierna vill ändra ägardirektiven för Sveaskog. Direktiven ska tydligare visa att skogar med höga naturvärden inte får avverkas.

Det visar WWFs enkät Skogskompassen

Partiernas svar i Skogskompassen

 

Viktigt för åtta av tio svenskar att värdefull skog skyddas från att huggas ner. Foto: Ola Jennersten / WWF2018-06-12

Viktigt för åtta av tio svenskar att värdefull skog skyddas från att huggas ner.

Åtta av tio tillfrågade svenskar anser att det är viktigt eller mycket viktigt att skogar med höga naturvärden skyddas från avverkning – för varannan är det mycket viktigt.

Ny SIFO-undersökning

 

Klimatkompassen2018-06-01

Politisk enighet om strategi att minska flygets klimatutsläpp – men svag vilja att ta bort subventioner

Alla riksdagspartier, utom Sverigedemokraterna, vill minska flygets klimatpåverkan och ta fram en nationell strategi för detta.

Det visar Klimatkompassen, den valenkät om klimatpolitiken som WWF och Föräldravrålet gjort tillsammans

Partiernas svar i Kllimatkompassen

 

2018-05-09

Ny rapport föreslår åtgärder för att minska flygets klimatpåverkan
Svenskarnas klimatgasutsläpp från flygresor ökar enligt en ny rapport från Stockholm Environment Institute, genomförd på uppdrag av Världsnaturfonden WWF.
Vi behöver genomföra åtgärder som avsevärt minskar flygets klimatpåverkan

  

2018-05-02

Tre av fyra svenskar vill se klimatplaner innan valet
Tre av fyra svenskar (73 procent) uppger att det är viktigt att partierna – innan valet – presenterar konkreta åtgärdsförslag för att minska klimatutsläppen. Det visar en undersökning som Sifo genomfört på uppdrag av Världsnaturfonden WWF, Föräldravrålet och Naturskyddsföreningen.

Ny Sifo-undersökning

 

Grönsaker. Foto: Martin Harvey / WWF2018-03-01

Nästan hälften av svenskarna tänker varje vecka eller oftare på klimatet som de pekar ut som den tredje viktigaste samhällsfrågan efter terror (46 procent) samt konflikter och krig (43 procent).

Läs mer om undersökningen

 

Klimatkalkylatorn2018-02-28

Beräkna din miljöpåverkan med Klimat-kalkylatorn

Vill du veta hur stora växthusgasutsläpp din livsstil orsakar? Testa dig själv i WWFs och SEIs klimatkalkylator – genom att svara på frågor om ditt hushålls boende, resande, matvanor och shopping får du snabbt koll på din miljöpåverkan och vad du kan göra för att minska den.

Till klimatkalkylatorn

Kalendarium - Viktiga datum

8/9

Klimatmarschen

Den 9 september är det riksdagsval. Ett val vi måste få att handla om en levande planet och om klimatet och biodiversiteten.
Vill du gå med oss i klimatmarschen dagen före valet? Skicka ett mejl till madeleine.vanderveer@wwf.se

 

22/8
Förtidsröstning börjar i Sverige

 

9/9
Valdagen

Vi jobbar med valet

Valåret 2018

 

Har du frågor om valåret 2018 och WWFs arbete? Kontakta oss!

 

Madeleine van der Veer, ansvarig samhällspolitik, ansvarar för valarbetet

 

Ola Hansen, klimat

 

Erika Reje, kommunikation

 

Nina Schmieder, kommunikation

 

Thor Greve

 

Linda Berglund, svensk skog

 

Anders Alm, Östersjön

 

Lovisa Hagberg, senior policyrådgivare

 

Vi kan alla nås via: 08-624 74 00