Miombo i Zambia © WWF-Canon / Martin Harvey

Miombo — Ett magnifikt torrskogsekosystem

 


Bakgrund

Ekoregionen Miombo är ett torrskogsekosystem som täcker nära 3,6 miljoner km² av östra och södra Afrika. Miombo och dess ekologi är dock inte bara formad av mänskliga aktiviteter, utan består av en mosaik av olika habitat där vilda djurs rörelsemönster och människors bebyggelse och kolonisering; och den frekventa användningen av bränder starkt påverkar skogen. Befolkningsmängden och den mänskliga påverkan har under den senaste tiden ökat och på så vis också allvarligt stört viktiga ekologiska processer, vilket inte bara hotar Miombo som ekoregion utan också människorna i området i form av minskande resurser.

 

 Mer om WWFs arbete i Miombo-områden på WWFs projektkarta

 


 

Senast uppdaterad 2015-02-06