bergsgorilla © WWF-Canon / Andy Rouse WWF-Canon

Hållbara energilösningar i östra och södra Afrika

Träkolsprojekt i Tanzania. Foto: Kate Holt / WWF-Canon

 

I östra och södra Afrika finns en artrikedom som är en av världens mest unika och spektakulära. Genom att ge alla tillgång till prisvärd, förnybar och hållbar energi, kan vi förvalta dessa naturresurser på ett hållbart sätt.

Korallrev, Mafia Tanzania. Foto: Ian Watt / WWF-CanonÖstra och södra Afrika har en unik artrikedom. Här lever människoapor, elefanter, noshörningar och havssköldpaddor. Här finns också flera arter och ekosystem som har påverkats av klimatförändringen och människans växande ekologiska fotavtryck, exempelvis afrikansk teak, korallrev, östafrikanska ciklider, napoleonfisk, revhaj, svärdfisk och tonfisk.

Klimatförändringen och våra växande ekologiska fotavtryck hotar att omintetgöra allt det som naturvårdsorganisationer har uppnått under det senaste halvseklet. Samtidigt är övergången till förnybara energikällor en unik ingång till ett hållbart användande av naturresurser.

Soldriven matlagning, Uganda. Foto: John E Newby / WWF-CanonFör att minska de klimatpåverkande utsläppen är det helt avgörande att satsa på förnybar energi. Genom att ge alla i regionen tillgång till prisvärd, förnybar och hållbar energi, kan vi förvalta naturresurserna på ett hållbart sätt, och därmed göra en hållbar utveckling möjlig.

Fattiga familjer på landsbygden och institutioner som skolor och sjukhus behöver energi för belysning, uppvärmning och matlagning. De flesta hushåll är beroende av ved, men tillgången minskar snabbt, så även av den orsaken är det viktigt att utveckla hållbara alternativ.

 

Mål:

• Att bidra till en hållbar energiomställning i östra och södra Afrika, med fokus på Uganda, Kenya, Tanzania, Zambia och Zimbabwe. Förnybara och hållbara energilösningar bör motsvara hela energibehovet i regionen senast år 2050.

 

• Att öka engagemanget i samhället för att stödja utvecklingen mot en hållbar energipolitik, opinionsbildning, samhällsmobilisering och ökad medvetenhet samt för att bygga hållbara modeller för omställningen till förnybar och hållbar energi på en större skala.

 

• Att förstärka lobby- och påverkansarbete för att ta itu med brister.

 

• Att utbyta erfarenheter om hållbar energi med samhällena i regionen.


Detta projekt finansieras genom Sida CivSam 2014-2017.