© WWF-Canon / Martin Harvey

Madagaskar – lemurernas rike

Madagaskar är världens fjärde största ö efter Grönland, Nya Guinea och Borneo. Denna unika plats, med en yta något större än Sveriges, är belägen utanför Afrikas östkust i Indiska oceanen. På dessa sidor kan du läsa om naturen och människorna i detta fascinerande afrikanska land, om hoten mot den biologiska mångfalden och om WWFs naturvårdsarbete för Madagaskars människor och miljö.

 

Det var en gång …

För omkring 160 miljoner år sedan skiljdes Madagaskar från den Afrikanska kontinenten. Under de följande årmiljonerna utvecklades ön till en av de mest unika platserna på jorden. På andra sidan Moçambique-kanalen, 400 kilometer öster om det Afrikanska fastlandet, är detta evolutionsbiologiska paradis beläget.

 

Den röda ön

På jätteön Madagaskar har omkring 90 procent av skogen huggits ner. Samtidigt är invånarna beroende av träkol för att kunna laga mat. Sedan människan koloniserade Madagaskar för 1 500–2 000 år sedan har merparten av det gröna, frodiga landskapet förstörts. Människans jakt på ny jordbruksmark, brännved, timmer, byggnadsmaterial, fisk och andra naturresurser hotar ekosystemen. Utarmningen innebär i förlängningen också ett hot mot befolkningens egen försörjning. Nu återstår cirka 10 procent av den ursprungliga skogen på ön.

 

För att vända den ohållbara utvecklingen har WWF startat affärsbaserade projekt för att ge bättre spisar, ökad läskunnighet, hållbar markanvändning och ekoturism. WWF tar också fram modeller för att maximera nyttan av och minska trycket på naturresurser. Lokalbefolkningen börjar nu vara mer delaktig i beslutsfattandet.

 

Inom lärande för hållbar utveckling arbetar WWF med sju så kallade modellskolor i hållbar utveckling. Skolorna tar ett helhetsgrepp på lärandet för att förbereda eleverna inför omställningen till ett hållbart samhälle. 

 

© WWF

 

Senast uppdaterad 2017-02-01

WWF dokumentär: Liv på planetens villkor


Det finns hopp för framtiden, och nyckeln ligger hos människan själv.
Följ med WWF på en resa till kameleonternas och lemurernas röda ö – det ofattbart fattiga Madagaskar – i vår nya poddserie!

Landfakta: Madagaskar

Statsskick: Republik

Yta: 587 040 km²

Folkmängd: ca 23 miljoner

Huvudstad: Antananarivo

Språk: Malegassiska, franska

Religioner:  

Traditionella (52%)
Kristna (41%) 
Muslimer (7%)

 

 

Fakta tropikskogar