© WWF-Canon / Elizabeth KEMF

Borneo – ett av de sista paradisen på jorden

Orangutang. Foto: Alain Compost / WWF-Canon

 

Borneo är 745 000 km² stor och är världens tredje största ö. Ön ligger mitt i Indonesiens övärld och delas av tre länder – Indonesien, Malaysia och Brunei. Cirka 70 procent av Borneo är indonesisk mark som delats upp i fyra provinser – östra, västra, södra och centrala Kalimantan. Staterna Sabah och Sarawak i norra och västra Kalimantan hör till Malaysia, och det lilla sultanatet Brunei ligger på nordvästra Borneo.
 
Idag bor omkring 21 miljoner människor på ön, i huvudsak i städerna längs kustområdena. Borneos inre är hemvist för ca en halv miljon människor som är ättlingar till de populationer som flyttade till Borneo för mer än 10 000 år sedan. Immigranter från Kina och Filippinerna kom hit för 4000-1000 år sedan, och de sista 500 åren har även människor från Sumatra och Borneos eget kustland flyttat hit. De olika folkgrupperna i Borneos inre lever till största delen på att jaga, samla råvaror från skogen, samt att odla ris.

 

Borneos hjärta

Det inre av Borneo är ett 240 000 km2 stort område, vilket är lika stort som drygt hälften av Sveriges yta. Detta område är höglänt, bergigt och täcks av en tropisk, ekvatoriell regnskog. Den ekvatoriella regnskogen är den ”egentliga” regnskogen som har cirka 2000 mm regn per år. Regnen är jämnt fördelade över året och skogen kännetecknas av ett antal olika nivåer av växt- och trädarter på vilka de många, olika djurarterna fördelar sig. Antalet soltimmar är konstant året om, men solens strålar lyckas inte tränga ner till den understa nivån i regnskogen, det sk regnskogsgolvet.

 

Borneo är en av världens mest unika platser i fråga om flora, fauna och naturmiljöer - ett av de få naturmässiga paradisen som finns kvar på jorden. Här lever 13 olika primatarter, totalt 222 däggdjursarter av vilka 44 är endemiska (dvs arterna finns bara på Borneo), över 420 fågelarter (37 endemiska), 150 olika reptiler, 394 fiskarter (19 endemiska), samt 15 000 (6000 endemiska) sorter av kända växter. Man har funnit mer än 700 olika trädarter på ön vilket överstiger de flesta andra länders trädantal. I denna skog lever orangutanger, elefanter, leoparder, noshörningar och gibbonapor sida vid sida. Området har benämnts Borneos Hjärta för att understryka betydelsen av den biologiska mångfald som inryms på denna stora ö i sydöstra Asien, samt för att uppmärksamma Borneo som ett av WWFs högst prioriterade naturskyddsområden i världen.

 

Skövling av regnskog

På 1970-talet inleddes den kommersiella avverkningen av tropiskt virke i delar av Asien, och så även på Borneo, och en stor del av regnskogen höggs ned. Denna skövling av regnskog uppmärksammades av naturvårdsorganisationer, däribland WWF, och man kämpade hårt tillsammans under en lång period för att införa en mer hållbar metod för skogsbruk. Arbetet gav positiva resultat och det hållbara skogsbruket som certifieras enligt FSC har spridits på Borneo och även i resten av världen.

 

I slutet av 1990-talet drabbades dock Borneos regnskogar av en torka som bland annat orsakats av förändringar i väderfenomenet El Niño, vilket resulterade i omfattande skogsbränder 1997-98 då stora arealer skog brann upp. Under senare år har man dessutom börjat omvandla regnskog till plantager för bland annat oljepalmer, vilket ger en kortsiktig ekonomisk vinning.

 

Skogen avverkas också för att ge plats åt en växande befolkning på ön och idag återstår endast ca hälften av Borneos ursprungliga regnskogsområde. Det finns dock ljuspunkter i Borneos utveckling - i februari 2007 ingick Indonesien, Malaysia och Brunei en historisk överenskommelse i den så kallade Borneo-deklarationen, då man beslutade att 220 000 kvadratkilometer regnskog i Borneos inre skall skyddas för framtiden. Men regnskogen på Borneo, Borneos Hjärta, är i farozonen och måste upp på dagordningen igen över hotade områden som behöver vår hjälp!

Avverkningen av världens skogar står för cirka 17 procent av utsläppen av växthusgaser. Att bevara de artrika tropiska skogarna är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att minska utsläppen av växthusgaser. Här kan även Borneo spela en stor roll med en av de största kvarvarande tropiska skogarna i Asien. 

 

Senast uppdaterad 2017-08-25