Toppbild_Baltic_now

Baltic now

VÅR största Östersjösatsning någonsin

 

Världsnaturfonden WWF kraftsamlar nu i initiativet Baltic NOW, där insamling och mobilisering går hand i hand. Med finansiärer och samarbetspartners skapar vi ett starkt nätverk, samlar resurser och bygger relationer, som möjliggör handlingskraftiga åtgärder för Östersjön.

Se filmen om kraftsamlingen Baltic NOW!

 

Baltic NOW fokuserar på tre områden: Ökat skydd, ett hållbart fiske och att stoppa bottendöden. Inom dessa arbetar vi med ett flertal insatser och åtgärder för att skala upp lösningarna för Östersjöns problem och säkerställa en hållbar Blå Ekonomi. Det här vill vi uppnå:


Ökat skydd

Det är av yttersta vikt att vi ökar skyddet av Östersjöns unika miljöer och arter, både över och under ytan.

WWF vill:
 • Arbeta för att minst 30 procent av Östersjön är skyddat till år 2030.
 • Främja processen för att UNESCO ska utnämna skärgården till Biosfärområde. Området får växa fram i en lokal process, då biosfärkonceptet bygger på ett underifrånperspektiv med lokalt ägarskap och engagemang. Vi har en nära dialog med skärgårdsaktörer för att följa och stödja den processen.
 • Driva och underlätta lokala naturvårdsinitiativ, restaurera livsmiljöer och skydda hotade arter.

 

Ett hållbart fiske

Vi måste ge fiskbestånden en chans att återhämta sig och skapa ett hållbart fiske med innovativa och skonsamma fiskemetoder.

WWF vill:
 • Förstärka och ytterligare skala upp pågående arbete för hållbart fiske. Bland annat genom att öka spridningen av WWFs Fiskguide som hjälper konsumenter och handel att göra hållbara val av sjömat.
 • Stödja arbetet med att minska bifångster av marina däggdjur och sjöfågel i fisket.
 • Ge Östersjötorsken respit så att bestånden ska kunna återhämta sig.
 • Förbjuda fisket av ål och återskapa vandringsvägarna i våra älvar.
 • Arbeta för att EU sätter fiskekvoter baserade på forskarnas råd.
 • Sprida kunskap om bottentrålningens effekter och påverka beslutsfattare.

 

Stoppa bottendöden

Näringsläckage från främst lantbruket, är den största källan till övergödning, som i sin tur leder till algblomning och bottendöd. Vi vill skapa förutsättningar för ett hållbart lantbruk.

WWF vill:
 • Främja ett östersjövänligt och cirkulärt lantbruk och livsmedelskedja genom ett internationellt nätverk Baltic Stewardship Initiative. I detta nätverk samlar vi producenter, lantbrukare, detaljhandel och politiker.
 • Skala upp och förstärka pågående arbete mot övergödning, bland annat genom att sprida kunskapen från de 60-tal goda exempel som kommit fram från det regionala initiativet Baltic Sea Farmer of the Year Award, en utmärkelse som premierar bönder som använder nyskapande och östersjövänliga lantbruksmetoder.
 • Satsa på att restaurera fler våtmarker som suger upp kväve och fosfor innan det når havet. Återställda våtmarker ger även gädda och abborre bättre förutsättningar att försöka sig.

Varför WWF?

Genom WWF Baltic Ecoregion Programme har vi närvaro i alla nio länder runt Östersjön. Det ger oss möjlighet att involvera hela regionen och skapa lösningar som verkligen ger effekt. Med stor kunskap och en bredd av experter tar WWF ett helhetsgrepp på problematiken, såväl det som sker på land, som i havet och kopplingen däremellan. WWF är en stark regional aktör med högt förtroende. Vi har förutsättningarna att samla och skapa nätverk av tongivande intressenter och koppla samman allmänhet, näringsliv, akademi och politik. Vår storlek är vår styrka.

Kontakt

Vi behöver ditt engagemang

Vi kan inte göra allt detta själva. Därför kallar vi Baltic NOW för ett insamlings- och mobiliseringsinitiativ. Som ideell organisation är WWF beroende av anslag och gåvor från både myndigheter, stiftelser, privatpersoner och partnerskap med företag. Med Baltic NOW söker vi ekonomiska medel och starka ledare för att bygga relationer, både för att få in mer pengar och för att skapa engagemang – tillsammans väcker vi liv i Östersjön.

Stöd oss i vår största Östersjösatsning någonsin.
Vikare. Foto: Ola Jennersten, WWF

Vikare föder sina kutar ute på havsisen, och hotas därför av isbristen i ett allt varmare Östersjön.

Sillgrissla (Uria aalge), Karlsö, Sverige

En seger! År 1880 fanns det bara 20 sillgrisslor kvar på Stora Karlsö. Nu häckar det drygt 14 000 par här.

Dela gärna:

Senast ändrad 18/05/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se