Gå till huvudinnehållet

biologisk mångfald

Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex som dessa organismer ingår i; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem. Begreppet kan enklare förklaras som en bit av rik natur med många olika arter som samlever. Tack vare den biologiska mångfalden skapas ekosystem. Biologisk mångfald är därför även grunden för allt liv på jorden.

Varför är biologisk mångfald viktig?

Mångfalden av liv på jorden minskar i snabbare takt än någonsin i mänsklighetens historia. Den snabba minskningen av biologisk mångfald är ett av de största hoten mot vår framtid. Även i Sverige pågår en utarmning av biologisk mångfald. Samtidigt ökar trycket på våra naturresurser både på land, i sötvatten och i havet.

Vi förstör något vi är helt beroende av. Människan överexploaterar, smutsar ner och tränger undan naturen. Mellan 1970-2018 har populationerna av vilda ryggradsdjur (däggdjur, fåglar, fiskar, groddjur och kräldjur) minskat med 69 % i genomsnitt* och ofattbara 1 miljon arter riskerar att försvinna.** Läs mer om artutrotningen här.

När den biologiska mångfalden minskar rubbas balansen i ekosystemen. Utan fungerande natur kollapsar vår matförsörjning och ekonomi. Vi riskerar så grundläggande saker som ren luft att andas och vatten att dricka. Hur vi agerar idag är avgörande för vårt framtida liv på jorden. Tillsammans kan vi lösa problemen. Vi behöver först och främst rädda den natur som finns kvar och restaurera och återskapa det som är möjligt.

Fakta
 • Vi behöver se till att skogar har många olika trädarter. De klarar torka bättre än skogar med bara en art, vilket minskar risken för skogsbränder.
 • Djur som till exempel elefanter, fåglar, fladdermöss, gibbonapor och gorillor sprider trädens frön genom sin avföring – och hjälper till att plantera nya träd. Fantastiskt för den biologiska mångfalden.
 • Träd fungerar som koldioxidlagrare – de tar upp koldioxid ur luften så att halten inte ökar lika mycket.
 • Vi kommer att få fler häftiga skyfall i klimatförändringarnas spår – men genom att ha rikligt med grönområden i städer kan vattnet sugas upp.

 

Känns det fortfarande lite krångligt?

Titta på Youtubeklippet där WWFs Ola Jennersten och Helenah Swedberg beger sig ut i skogen, på åkern, i trädgården och in i kohagen för att försöka leverera en enkel förklaring på vad biologisk mångfald egentligen är och varför det är viktigt.

Hur påverkar klimatförändringar biologisk mångfald?

Klimatförändringarna är nära sammanlänkade med utarmningen av den biologiska mångfalden. En rik mångfald gör naturen mer motståndskraftig mot förändringar som till exempel klimatförändringar och extremare väder. Friska ekosystem ger oss livsviktiga tjänster som ren luft, rent vatten och pigga pollinatörer. Idag är förlusten av biologisk mångfald ett lika stort hot som klimatförändringarna. Läget är akut men inte hopplöst. Det finns mycket vi människor kan göra för att gynna och bevara den biologiska mångfalden.

Människans utsläpp av växthusgaser har ökat väldigt kraftigt sedan mitten av 1900-talet till idag. Vi kommer få stora klimatförändringar och höjda temperaturer. Det här kommer öka trycket på djur och natur ännu mer. Varför blir det så? Jo, naturen och klimatet hänger ihop och påverkar varandra.

Förenklat exempel:
Träd är viktiga som livsmiljöer för arter, men de är även väldigt viktiga för klimatet. Detta då träd binder koldioxid från luften som annars skulle stanna kvar i atmosfären. När vi tar bort träd, ökar vi alltså klimatförändringarna.

 

Vad kan du göra för att skydda den biologiska mångfalden?

Vår livsstil påverkar livet på jorden på olika sätt, både nära oss och långt borta. Det finns mycket du kan göra själv för att främja den biologiska mångfalden – och det behöver faktiskt inte alltid vara så svårt. Här är några tips på vad du kan göra i din vardag!

 • Plantera för humlor och bin

  Cirka 1/3 av maten vi äter har pollinerats av humlor och bin. Plantera pollen- och nektarrika växter som pärlhyacint, krokus, lungört, prästkrage eller en kryddväxt så blir pollinatörerna glada.

 • Låt gräsmattan växa

  Lämna cirka 10 kvadratmeter av din gräsmatta oklippt över sommaren så att blomväxterna får blomma. Det är toppen för den biologiska mångfalden i din trädgård!

 • Bygg eller köp ett insektshotell

  Det finns knappt 300 olika slags bin och humlor i Sverige. 46 av dem är hotade och riskerar att försvinna från landet. En anledning är brist på bra boplatser — hjälp insekterna med ett insektshotell!

 • Skaffa eller bygg en holk

  Många fåglar, djur och insekter som lever i ihåliga träd har problem att hitta bohål p.g.a. att vi människor städar bort för mycket ihåliga träd i naturen. Om du har en fastighet, sätt upp en holk på din tomt, eller flera om du har möjlighet!

 • Kompostera mera

  En kompost för ditt matavfall eller trädgårdsavfall hjälper naturen att ta tillvara på näringsämnen i avfallet. Mycket bra för den biologisk mångfalden! Om du inte har tillgång till en trädgårdkompost, teckna avtal med din kommun om insamling av ditt matavfall så gör det också nytta för produktionen av biogas.

 • Välj bara FSC-märkt

  Köp trämöbler och pappersprodukter med FSC-märkning. FSC-märkning tar hänsyn till miljövärden och ser till att biologisk mångfald, ekologiskt värdefulla miljöer och kulturminnen skyddas.

 • Stöd WWFs arbete

  WWFs arbetar för att skydda den biologiska mångfalden och underlätta att naturresurser används på ett uthålligt sätt, både i Sverige och globalt. När du blir fadder eller ger en gåva till WWF bidrar du till arbetet att bevara världens biologiska mångfald och planetens naturliga livsmiljöer.

 

Vill du få fler tips?

WWF har samlat 50 små och stora förändringar du kan göra för vår enda planet. Svara på tre enkla frågor här, så föreslår vi de förändringar som kan passa just dig.

Mat som gynnar biologisk mångfald

Maten vi äter påverkar den biologiska mångfalden och planeten vi bor på. Nedan kan du läsa om några tips som du kan tänka på när du väljer mat för att gynna biologisk mångfald.

 • Var kräsen med köttet

  Om du vill äta nötkött, tänk då mindre men bättre och välj kött från djur som betat på ängar och hagar. Titta efter KRAV och Svenskt Sigill naturbeteskött när du handlar. Då skapar du förutsättning för ökad biologisk mångfald.

 • Byt ut riset mot potatis

  Eko-potatis har 30 ggr lägre klimatpåverkan än ris. Dessutom bidrar du till den biologiska mångfalden.

 • Välj rätt fisk

  Välj grönt i WWF Fiskguiden nästa gång du köper fisk, så undviker du utfiskning och hjälper fiskbestånden att fortsätta leva.

5 mattips för att gynna biologisk mångfald

 Den mat vi äter har jättestor påverkan på vilka arter som hotas av utrotning och vilka som överlever. I det här avsnittet av WWF TV ger vår expert Anna Richert fem finfina tips på vad du bör lägga på tallriken om du vill gynna biologisk mångfald i Sverige och i världen.

Vill du lära dig mer om hur du väljer rätt mat?

Som konsument kan du enkelt göra fler medvetna och smarta val av mat när du är på butiken eller i restaurangen genom att använda dig av appen Matguiden, där har vi samlat alla WWFs tre konsumentguider: FiskguidenKöttguiden och Vegoguiden.

Vad finns det för hot mot den biologiska mångfalden?

skogsskövling

Förstörda livsmiljöer

Människan tar allt mer plats, skövlar och smutsar ner. Tropiska skogar bränns och avverkas för att ge plats åt vidsträckta odlingsmarker. De naturliga miljöerna förstörs och trängs undan. Många arter drabbas av förstörda och krympande livsutrymmen. En av de hårt drabbade arterna är bergsgorillan vars skogar utsätts av illegal avverkning.  Ett annat exempel är floddelfiner vars hem hotas av föroreningar och dammbyggen.

LÄS MER

Large_WW25963_fiske

Överexploatering

Vi använder mer av naturens resurser än den tål. Den globala konsumtionen innebär att vi lever som om vi hade 1,7 planeter – och i Sverige som om vi hade fyra jordklot. Hela 90% av världens fiskebestånd är idag fiskade till sin gräns. Ett flertal arter hotas till följd av tjuvjakt och illegal handel. Överexploateringen är en av orsakerna till att populationerna av vilda ryggradsdjur har i snitt minskat med 60 procent på 44 år!**

LÄS MER

Isbjörn

Klimatkrisen

Arktis reglerar planetens klimat. Den vita ytan är en sköld som reflekterar bort större delen av solstrålningen – men just nu värms Arktis upp snabbast av alla platser på jorden. När klimatet förändras påverkas också livsmiljön för många djur. Man kan redan idag se hur olika arter anpassar sina vandringsmönster, får svårt att hitta föda eller partner, eller får minskad avkomma till följd av klimatförändringarna.

LÄS MER

© Randall Trent, © DES82 / Shutterstock.com, © Sunil Gopalan, © Tony Heald / naturepl.com, © Seb c’est bien / Shutterstock.com, © Dawn M Carlson, © Triff / Shutterstock.com, © naturepl.com / Edwin Giesbers / WWF, © Rob Hainer / Shutterstock.com, © Theodore Mattas / Shutterstock.com

Bli Planetfadder

Vi kan alla göra en insats för att bevara djur och natur och kämpa mot klimatförändringarna. Bli fadder och stötta vårt arbete. För det finns hopp. Där WWF jobbar aktivt för att skydda livsmiljöer, återhämtar sig livet igen. Tack för ditt stöd!

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som Planetfadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till arbetet för att bevara den biologiska mångfalden och kämpa mot klimatförändringarna.

Bli Planetfadder – hjälp oss kämpa för en levande planet.

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Bild av Shad0wfall från Pixabay
Art: Humla

Lär dig mer om humlor

Visste du att var tredje tugga vi äter är pollinerad av ett bi? Utan bin skulle nästan 80 procent av den mat vi köper i affären försvinna.

Läs här

Rudbeckia /röd solhatt är en jättebra insektsblomma på sensommaren och början av hösten.
TIPS

Trädgårdstips för att gynna biologisk mångfald

Ola Jennersten visar hur du enkelt kan hjälpa mångfalden i din egen täppa!

LÄS HÄR

Genom att kastrera tjurar kan de sedan som stutar beta på naturbetesmarker.
För företag

Lär dig mer om vad företag behöver göra

Att vi bevarar biologisk mångfald är en av de viktigaste nycklarna för en hållbar ekonomi och framtid. I detta arbete har företag och finansiella institutioner en avgörande roll, eftersom alla företag är beroende av och påverkar den biologiska mångfalden.

Läs här

Källa: *Visar undersökningar av 31 821 populationer hos 5 230 arter av vilda ryggradsdjur, mellan åren 1970 och 2018. Källa: Living Planet Report 2022. **IPBES Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019

Senast ändrad 05/07/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se