Gå till huvudinnehållet
Trafik i City, Tokyo Japan

Ansvarsfull produktion

Förändra marknader för en mer ansvarsfull produktion

Jordens ökande befolkning och en ökad konsumtion har inneburit att många miljoner människor fått högre levnadsstandard. Men utvecklingen har också haft ett högt pris. Tropikskogar och andra värdefulla naturområden har omvandlats till snabbt expanderande jord- och skogsbruk. I världshaven är 75 procent av de kommersiellt mest intressanta fiskarterna utfiskade eller fullt utnyttjade.

År 2050 är vi kanske 9 miljarder som ska försörjas med energi, mat, fibrer för kläder, papper, byggnadsmaterial och mycket annat, samtidigt som vi bevarar natur, djur och växter, undviker sociala konflikter och tar hänsyn till människors rättigheter. Vi måste helt enkelt producera mer, samtidigt som vi gör det på ett sådant sätt att produktionen sker med minsta möjliga negativa påverkan.

Viktiga globala råvaror

WWF arbetar sedan flera år med femton av de viktigaste globala varorna där produktionen utgör ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Några exempel är timmer, papper och pappersmassa, bomull, palmolja, soja, nötkött, vildfångad och odlad fisk och skaldjur.

Ett par hundra stora företag dominerar den globala handeln med dessa varor. Kan vi övertyga dem och många andra företag om att ställa krav på hur de varor de köper har producerats, kan vi förändra marknaden i en mer hållbar riktning.

Kvinna plockar bomull, Pakistan

Standarder för ansvarsfull produktion

Tillsammans med en rad experter, producenter, frivilliga organisationer, handelsföretag, finansiella aktörer och andra som är delaktiga i hela kedjan, från producent till konsument, har WWF bidragit till att initiera och utveckla standarder för en mer ansvarsfull produktion som tar hänsyn både till natur och människor. Målsättningen är att driva på utvecklingen inom en betydande del av den globala produktionen. WWF tycker det är viktigt att dessa standarder är tydliga och tillgängliga för både små och stora producenter samt att kraven på respektive standard successivt höjs.

Men det behövs fler insatser än certifiering för en mer hållbar utveckling. Det är också viktigt att den finansiella sektorn ställer krav på en ansvarsfull produktion när det gäller investeringar och beviljande av krediter.

I de producerande länderna måste användningen av mark planeras i öppna processer som utgår ifrån lokalbefolkningens intressen. Inom den globala handeln bör man se på möjligheterna att stödja produkter från en ansvarsfull produktion.

Klase av palmolja frukt, Indonesien
Vita och blå kålhuvuden i Sydafrika

Mer om mat

Är du nyfiken på matens påverkan på klimatet och andra viktiga hållbarhetsaspekter kring mat?

LÄS HÄR

Dela gärna:

Senast ändrad 14/02/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se