Gå till huvudinnehållet

NATUREN SKICKAR NÖDSIGNALER

Återkommande extremväder är naturens sätt att säga ifrån. Hettan och torkan i Sydeuropa, kraftiga regn och översvämningar i Sverige och Norge är varningar vi inte får ignorera – de är signaler om hot på lång sikt.

Var med och gör skillnad! Bli Planetfadder.

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som Planetfadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till arbetet för att bevara den biologiska mångfalden och kämpa mot klimatförändringarna.

Bli Planetfadder – hjälp oss kämpa för en levande planet.

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Planetens klimat förändras snabbt. Juli 2023 var den hittills varmaste månaden uppmätt. Glaciärer smälter och vi drabbas av extremväder med bränder, översvämningar och nya värmerekord som följd. Arter utrotas i en allt snabbare takt och plastutsläppen till haven beräknas fyrdubblas till år 2050. Det är en kris med dubbla orsaker – dels de ökade klimatförändringarna, dels den snabba förlusten av biologisk mångfald. Det är omöjligt att längre förbise riskerna – vi behöver omedelbara åtgärder här och nu!

BLI PLANETFADDER

Som Planetfadder får du:

Inzoomat planetbild

Bättre skydd för vår planet

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att du kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

WWF Magasin 2-23

WWF Magasin

Som Planetfadder får du tidningen WWF Magasin fyra gånger per år, både i brevlådan och digitalt, spännande läsning om vårt arbete illustrerad med vackra naturfoton.

© Martin Harvey / WWF

Planetrapporten

I e-nyhetsbrevet Planetrapporten får du löpande rapportering från WWFs projektledare i fält om konkreta naturvårdsresultat.

Hoten mot vår planet

Vår planet står inför allvarliga hot, som klimatkrisen, förstörda livsmiljöer, överexploatering och utrotningshotade arter.

Koala precis nedkommen från träd i samband med skogsbrand i Victoria, Australien 2020

Förstörda livsmiljöer: arter drabbas hårt

Människan tar allt mer plats, skövlar och smutsar ner. Tropiska skogar bränns och avverkas för att ge plats åt vidsträckta odlingsmarker. De naturliga miljöerna förstörs och trängs undan. Många arter drabbas av förstörda och krympande livsutrymmen.

• Klimatförändringarna i Arktis sker nu 2,5 gånger snabbare än för tio år sedan.

Klimatkrisen är värre än någonsin

Just nu värms Arktis upp snabbast av alla platser på jorden. Den globala uppvärmningen får katastrofala följder, som smältande glaciärer och höjda havsnivåer. Med allt fler och intensivare extremväder som extremhetta, torka och skyfall drabbas både människor och vilda djur. Och risken ökar för följder som skogsbränder, översvämningar och minskade skördar av grödor.

Fiskebål och oljeplattform

Ökad överexploatering av naturen

Vi använder mer av naturens resurser än den tål. I Sverige lever vi i genomsnitt som om vi hade fyra jordklot till vårt förfogande. Hela 90 % av världens fiskbestånd är idag fiskade till sin gräns. Ett flertal arter hotas till följd av tjuvjakt och illegal handel. Överexploatering är en av orsakerna till att populationerna av vilda ryggradsdjur i snitt har minskat med hela 69% mellan 1970-2018.

: Elefanterna i Kenya dör av svält och torka.

Biologisk mångfald hotas

När klimatet förändras påverkas också livsmiljön för många djur. Man kan redan idag se hur olika arter anpassar sina vandringsmönster eller får minskad avkomma till följd av klimatförändringarna. Ju mer klimatet påverkas, desto svårare kommer det att bli att anpassa sig till förändringarna.

Exempel på vårt arbete för planeten

Korallträdplanta Allan

Återskapar förstörda ekosystem

Skogar, hav, sjöar och landområden över hela världen har blivit förstörda av människors påverkan och den utvecklingen måste stoppas. Friska och fungerande ekosystem är helt avgörande för allas vår framtid och det gäller alla växter, insekter och djurarter. WWF arbetar intensivt med att återskapa förstörda ekosystem för en bättre framtid.

avverkad-regnskog-br.jpg

Bekämpar skogsskövling och överfiske

Hälsosamma skogar spelar en viktig roll i att motstå skogsbränder. Men idag skövlas skogar och förvandlas till utarmade, artfattiga marker. Skogens och havens alla arter blir allt färre och får allt mindre livsutrymme, en utveckling som måste stoppas. Även överfiske, bifångster och föroreningar hotar världens alla hav och dess arter. WWF arbetar intensivt på fältet och i maktens korridorer med att stoppa skövlingen och vända utvecklingen.

Large_WW265892_1600x1200

Skapar fler och bättre skyddade områden

Skyddade naturområden, som nationalparker och naturreservat, är avgörande för att bevara den globala biologiska mångfalden och det finns ett brådskande behov av att utöka skyddet av dessa områden. Detta är nödvändigt för att säkerställa att vi kan upprätthålla ekosystemens hälsa. WWF kräver ökad politiskt engagemang och arbetar aktivt för att främja dessa insatser och höja medvetenheten om vikten av naturskydd i hela världen.

Skogsvaktare i Bhutan

Stoppar tjuvjakt och illegal handel

WWF har sedan 1970-talet arbetat med att stoppa tjuvjakten och den illegala handeln med vilda djur och växter. Handeln med hotade arter, som noshörning, elefant och tiger, omsätter idag ofantliga summor och kriminella nätverk tjänar stora pengar till liten risk. WWF fortsätter att driva på beslutsfattarna att gå från ord till handling!

Som Planetfadder bidrar du bland annat till att:

   • Minska utsläppen och mildra klimatförändringarnas konsekvenser
   • Återskapa förstörda ekosystem för en bättre framtid
   • Stoppa tjuvjakt och illegal handel av utrotningshotade arter
   • Minska avskogningen och förhindra illegal avverkning
   • Bekämpa överfiske och skydda marina ekosystem
   • Skapa fler och bättre skyddade områden

BLI PLANETFADDER

Cattle died in drought Garissa Kenya Feb 2023.jpeg

Bromsa klimatförändringarna

FNs klimatpanel IPCC larmar för att planetens klimat förändras snabbt. Vi står inför en akut risk för en katastrof om vi inte lyckas begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Det är fortfarande möjligt att vända den negativa utvecklingen, men det kräver en gemensam ansträngning och förstärkta naturvårdsinsatser.

 • Glaciärer smälter och vi drabbas av extremväder med bränder, översvämningar och nya värmerekord som följd.
 • Nedgången är tydligast i tropiska områden. Det är allvarligt eftersom de är några av de områden i världen som är rikast på biologisk mångfald.
 • Arter utrotas i en allt snabbare takt.
 • Plastutsläppen till haven beräknas fyrdubblas till år 2050.
 • Bestånden av vilda djur – däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur och kräldjur – har i snitt minskat med skrämmande 69% mellan 1970 och 2018.
 • Ängsmarker och naturskogar har minskat drastiskt sedan början på 1900-talet, som en följd av det moderna jord- och skogsbruket.

Bli Planetfadder

Det finns fortfarande chans att vända skutan. Men utan fungerande ekosystem raseras grunden för ett hållbart samhälle och människors matförsörjning, ekonomi och hälsa hotas.

Gustaf Lind Generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF
Grupp av Rockhopper pingviner, Falklandsöarna

Det finns hopp

WWF arbetar tillsammans med lokalbefolkningar, företagspartners, forskare och organisationer så att naturen och ekosystemen kan återhämta sig och planetens balans bli återställd.

Vi behöver skydda mer natur, bromsa klimatförändringarna, stoppa skogsskövlingen, bekämpa tjuvjakten och förändra vår matproduktion så att den blir mer hållbar. Utan stöd från våra fantastiska supportrar och månadsgivare hade det varit omöjligt att nå alla framgångar.

Tillsammans kan vi lösa problemen.

Vanliga frågor

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. Max 15 % används till administration och insamling som är en förutsättning för att pengarna ska nå ut till projekt på ett effektivt och säkert sätt.  Vill du läsa mer om hur pengarna används kan du göra det här. Tack för ditt stöd för en levande planet!

Så här används dina pengar:

 85 %

 Naturvård

 15 %  

 Insamling & administration 

Vad roligt att du funderar på att ge ett fadderskap som present! Det brukar vara en uppskattad present. Och ditt bidrag varje månad är värdefullt, för att vi ska kunna arbeta långsiktigt, för biologisk mångfald och hållbarhet. Här hittar du mer information för att ge bort ett fadderskap.

Som fadder får du en möjlighet att under lång tid följa WWFs arbete för att skydda djur och natur. Ditt stöd används direkt till att bland annat stoppa tjuvjakt, påverka beslutsfattare och sprida information. Regelbundenheten i din gåva som fadder har stor betydelse. Den bidrar till att vi får bättre framförhållning och kan sätta in våra hjälpinsatser med större kraft.

Nej, vi har ingen bindningstid, och ingen uppsägningstid för våra fadderskap med autogiro. Du kan när som helst avsluta ditt månadsgivande genom att kontakta vår givarservice eller din bank. Tänk på att det kan ta upp till 5 bank dagar innan autogirot avslutas hos BGC.

Du kan även ändra ditt månadsbelopp här eller kontakta vår givarservice:

Ring oss på 08-624 74 14
Öppet vardagar 08.00-18.00
givarservice@wwf.se

Nu är det hög tid att agera för att rädda livet på planeten.

Bli Planetfadder

Viktig information att ta del av

WWFS GIVARSERVICE

Vi besvarar dina frågor om fadderskap, medlemskap och gåvor

Ring oss på 08-624 74 14
Öppet vardagar 08.00-18.00
givarservice@wwf.se

Dela gärna:

Senast ändrad 19/09/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se