toppbild-planetlogo-1600×800

BLi planetfadder
för vår planet

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som Planetfadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till arbetet för att bevara den biologiska mångfalden.

Bli Planetfadder – hjälp oss kämpa för en levande planet.

Fyll i uppgifter

Faktureringsadress

Sverige

Signera autogiro

Ha tålamod, din bank kontaktas.

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Var med för vår planet

Planeten befinner sig i ett akut läge och behöver allas vår hjälp. Klimatrapporten från FNs klimatpanel IPCC visar att planetens klimat förändras snabbt. Glaciärer smälter och vi drabbas av extremväder med bränder, översvämningar och nya värmerekord som följd. Arter utrotas i en allt snabbare takt. Vi kan alla göra en insats för att bevara djur och natur och kämpa mot klimatförändringarna. Bli fadder och stötta vårt arbete. För det finns hopp. Där WWF jobbar aktivt för att skydda livsmiljöer, återhämtar sig livet igen.

Som Planetfadder bidrar du till WWFs arbete för att bland annat:

   • Stoppa tjuvjakt och illegal handel av utrotningshotade arter
   • Minska avskogningen och förhindra illegal avverkning
   • Bekämpa överfiske och minska buller och nedskräpning i haven
   • Skapa fler och bättre skyddade områden för att skydda utsatta arter
   • Påverka politiker och andra samhällsaktörer för att bromsa den globala uppvärmningen

 

DET ENDA VI INTE FÅR GÖRA ÄR INGET

BLI PLANETFADDER

hero

Nu pågår FNs toppmöte om klimatet  – COP26

Just nu befinner vi oss på en ohållbar väg mot över 2,5°C uppvärmning. Forskningen är enig och tydlig kring vad som krävs för att nå målet och klara klimatkrisen: vi måste halvera våra koldioxidutsläpp varje decennium framöver för att nå nära noll senast 2050. Vid mötet i Paris 2015 förband sig varje land till att ta fram en första plan för hur just de ska minska sina utsläpp. Enligt avtalet ska dessa planer nu skärpas inför COP26.

IPCC-rapporten är skrämmande och visar hur viktigt det är att världens ledare agerar kraftfullt. Nationella planer för nollutsläpp måste tas fram för alla världens länder inför FNs klimatmöte COP 26 i skotska Glasgow. Sedan måste all kraft läggas på att genomföra planerna. Framtiden ligger i våra händer och vilka val vi gör nu är avgörande.

Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF Sverige

HOTEN MOT VÅR PLANET

Klimatkrisen

Isbjörn
Arktis reglerar planetens klimat. Den vita ytan är en sköld som reflekterar bort större delen av solstrålningen – men just nu värms Arktis upp snabbast av alla platser på jorden. När klimatet förändras påverkas också livsmiljön för många djur. Man kan redan idag se hur olika arter anpassar sina vandringsmönster, får svårt att hitta föda eller partner, eller får minskad avkomma till följd av klimatförändringarna.

Förstörda livsmiljöer

Skogsskövling i Bolivia
Människan tar allt mer plats, skövlar och smutsar ner. Tropiska skogar bränns och avverkas för att ge plats åt vidsträckta odlingsmarker. De naturliga miljöerna förstörs och trängs undan. Många arter drabbas av förstörda och krympande livsutrymmen. En av de hårt drabbade arterna är bergsgorillan vars skogar utsätts av illegal avverkning.  Ett annat exempel är floddelfiner vars hem hotas av föroreningar och dammbyggen.

Överexploatering

Fiskebål och oljeplattform
Vi använder mer av naturens resurser än den tål. I Sverige lever vi i genomsnitt som om vi hade fyra jordklot till vårt förfogande. Hela 90 % av världens fiskbestånd är idag fiskade till sin gräns. Ett flertal arter hotas till följd av tjuvjakt och illegal handel. Överexploatering är en av orsakerna till att populationerna av vilda ryggradsdjur i snitt har minskat med hela 68% mellan 1970-2016.

Afrikansk elefant © naturepl.com / Anup Shah / WWF
Ditt stöd gör det möjligt

WWF arbetar tillsammans med lokalbefolkningar, företagspartners, forskare och organisationer för att bevara vår fantastiska planet. Utan stöd från våra fantastiska supportrar hade det varit omöjligt att nå alla framgångar.

VAD GÖR WWF?

Stoppar tjuvjakt och illegal handel

Skogsvaktare i Bhutan
WWF har sedan 1970-talet arbetat med att stoppa tjuvjakten och den illegala handeln med vilda djur och växter. Handeln med hotade arter, som noshörning, elefant och tiger, omsätter idag ofantliga summor och kriminella nätverk tjänar stora pengar till liten risk. WWF fortsätter att driva på beslutsfattarna att gå från ord till handling!

Återskapar förstörda ekosystem

Grodor i vattnet vid ön Björn, Östersjön, Sverige
Skogar, hav, sjöar och landområden över hela världen har blivit förstörda av människors påverkan och den utvecklingen måste stoppas. Friska och fungerande ekosystem är helt avgörande för allas vår framtid och det gäller alla växter, insekter och djurarter. WWF arbetar intensivt med att återskapa förstörda ekosystem för en bättre framtid.

Skapar fler och bättre förvaltade skyddade områden

Inventering i Björns skärgård
Nationalparker och andra skyddade naturområden, till exempel naturreservat eller Natura 2000-områden, är helt avgörande för att skydda en mångfald av arter och WWF efterlyser politiska krafttag. I Sverige har vi idag (2019) 30 nationalparker på ca 7 000 kvm som täcker 13 procent av landytan. Sveriges marina skyddade områden täcker bara 5 procent av vårt havsområde.

Bekämpar överfiske och skogsskövling

Skogsskövling i Bolivia
Överfiske, bifångster och föroreningar hotar världens alla hav och dess arter. Skogar skövlas och förvandlas till utarmade, artfattiga marker. Skogens och havens alla arter blir allt färre och får allt mindre livsutrymme, en utveckling som måste stoppas. WWF arbetar intensivt på fältet och i maktens korridorer med att stoppa skövlingen och vända utvecklingen.

Påverkar politiker och myndigheter

Sköldpadda som fastnat i fiskenät
Våra folkvalda politiker är de makthavare som genom sina beslut styr Sveriges och vår framtid. Oavsett vilken regering vi har, så måste miljön vara i fokus. Utrotning av växter och djur, miljöförstörelse, skogsskövling, föroreningar av naturen och haven har ingen rösträtt men behöver vår hjälp, i dag, i morgon och i framtiden. Det vet vi på WWF och det kämpar vi för, varje dag.

Tillsammans är vi lösningen

Nu är det hög tid att agera för att rädda livet på planeten. Vi behöver skydda mer natur, bromsa klimatförändringarna, stoppa skogsskövlingen, bekämpa tjuvjakten och förändra vår matproduktion så att den blir mer hållbar. Tillsammans kan vi lösa problemen. Naturen och ekosystemen kan återhämta sig och planetens balans bli återställd.

Bli planetfadder

havsskldpaddor-ett-a.jpg
Tillsammans är vi lösningen

Nu är det hög tid att agera för att rädda livet på planeten. Vi behöver skydda mer natur, bromsa klimatförändringarna, stoppa skogsskövlingen, bekämpa tjuvjakten och förändra vår matproduktion så att den blir mer hållbar. Tillsammans kan vi lösa problemen. Naturen och ekosystemen kan återhämta sig och planetens balans bli återställd.

Bli planetfadder

Vanliga frågor

Vad får jag som Planetfadder?

Som Planetfadder får du tidningen WWF Magasin fyra gånger per år, spännande läsning om vårt arbete illustrerad med vackra naturfoton.

Hur används mina pengar?

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. Så här används dina pengar:

 85 %

 Naturvård

 15 %  

 Insamling & administration 

Vad innebär det att bli fadder?

Regelbundenheten i din gåva som fadder har stor betydelse. Den bidrar till att vi får bättre framförhållning och kan sätta in våra hjälpinsatser med större kraft. Som fadder får du en möjlighet att under lång tid följa WWFs arbete för att skydda djur och natur. Ditt stöd används direkt till att bland annat stoppa tjuvjakt, påverka beslutsfattare och sprida information.

Hur ger jag ett fadderskap i present?

Vad roligt att du funderar på att ge ett fadderskap som present! Det brukar vara en uppskattad present. Och ditt bidrag varje månad är värdefullt, för att vi ska kunna arbeta långsiktigt, för biologisk mångfald och hållbarhet. Här hittar du mer information för att ge bort ett fadderskap.

Är det någon uppsägningstid eller bindningstid?

Nej, vi har ingen bindningstid, och ingen uppsägningstid för våra fadderskap med autogiro. Du kan när som helst avsluta ditt månadsgivande genom att kontakta vår givarservice eller din bank. Tänk på att det kan ta upp till 5 bank dagar innan autogirot avslutas hos BGC.

Du kan även ändra ditt månadsbelopp här eller kontakta vår givarservice:

Ring oss på 08-624 74 14
Öppet vardagar 08.00-18.00
givarservice@wwf.se

Fler sätt att stödja

Kolibri
WWFs givarservice

Vi besvarar dina frågor om fadderskap, medlemskap och gåvor

Ring oss på 08-624 74 14
Öppet vardagar 08.00-18.00
givarservice@wwf.se

preview-GALA-hero-glob3-ny

DET ENDA VI

INTE FÅR GÖRA

ÄR INGET

Bli planetfadder

Dela gärna:

Senast ändrad 01/11/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se