Panda som vilar på en sten

WWF – världens naturvårdsorganisation

WWF är en helt oberoende och partipolitiskt obunden miljö- och naturvårdsorganisation som bildades 1961.

Med fler än fem miljoner supportrar är WWF en av världens ledande ideella naturvårdsorganisationer med projekt i mer än 100 länder. Verksamheten finansieras till största delen med gåvor från allmänheten.

Vår mission

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid
där människor lever i harmoni med naturen genom att:

Elefant med unge

Bevara världens biologiska mångfald

vindkraft-foto-miche.jpg

Verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt

Plast på en strand i Grekland

Minska föroreningar och ohållbar konsumtion

Världsnaturfonden WWF i Sverige

I Sverige grundades Stiftelsen Världsnaturfonden WWF 1971 med syfte att dels bidra till finansiering av den internationella verksamheten och att dels anslå medel till svensk forskning, utbildning och praktisk naturvårdsverksamhet.

I dag bedriver det svenska WWF-kontoret verksamheten till stor del i egen regi och inom ramen för fyra avdelningar: Skog & arter, Mat, klimat & energi, Samhälls- & näringslivsutveckling, Hav & vatten. Huvuduppgiften är att skydda den biologiska mångfalden och underlätta att naturresurser används på ett uthålligt sätt, både i Sverige och globalt.

Svensk skärgård
Laitaure deltat, Sareks nationalpark
Soppsköldpadda
Orangutang
Svensk skärgård
Laitaure deltat, Sareks nationalpark
Soppsköldpadda
Orangutang

WWF-nätverkets övergripande mål

Biodiversitetsmålen

De mest unika naturmiljöerna är bevarade och erbjuder en hållbar framtid för alla år 2050.

Biologisk mångfald är bevarad och väl förvaltad i världens mest värdefulla naturmiljöer. Populationer av de ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt mest betydelsefulla arterna är livskraftiga till år 2020.

Fotavtrycksmålen

  • Mänsklighetens globala fotavtryck ryms inom jordens kapacitet att underhålla liv och jordens naturliga resurser är rättvist fördelade år 2050.
  • Det globala fotavtrycket är mindre än det var år 2000 och visar en nedåtgående trend, speciellt när det gäller produktion av energi, grödor och vattenanvändning år 2020.
Brunbjörn (Ursus arctos)

WWF står alltid på naturens sida

Genom att bedriva sin verksamhet huvudsakligen med insamlade medel kan organisationen alltid agera helt fristående och behöver inte ta andra hänsyn än de som naturen kräver.

mer om WWFs historia

WWFs Värdegrund
WWFs värdegrund

Människor i harmoni med naturen

Läs mer

Panda
WWF Dokumentation

Rapporter och dokumentation om WWF

Läs mer

Närbild på en tiger (Panthera tigris), Africa Marine World USA
Styrelse & Förtroenderåd

Världsnaturfonden WWFs organisation

Läs mer

Dela gärna:

Senast ändrad 01/10/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se