Gå till huvudinnehållet
En affärsman har ett löv i sin bröstficka

TIPS för hållbart sparande

Vilken framtidsutveckling bidrar vi till genom vårt finansiella sparande? Hur klimatsmart är din pension? Och hur påverkar den biologisk mångfald? Vet du hur du genom ditt sparande kan investera i framtidens hållbara och förnybara energi? Dessa saker framgår inte i det orangea kuvertet och sällan heller i kommunikationen från banken, försäkringsbolaget, pensions- eller fondförvaltaren. Det kan också upplevas som svårt och snårigt att själv orientera sig i frågan.

Ett första viktigt steg kan vara att börja ställa frågor till sin bank, sitt försäkringsbolag eller sin pensionsförvaltare. Hur ser deras placeringar och kapitalförvaltning ut ur klimat- och miljösynpunkt? Vi är ju helt beroende av naturen, dess ekosystemtjänster och ett gynnsamt klimat. Kan du få information om hur dina sparpengar påverkar den biologiska mångfalden och klimatet? Vilka ”produkter” har de för den som vill bidra till en hållbar framtid genom sitt sparande? Företagen och de övriga aktörerna inom den finansiella sektorn behöver få känna av att det finns ett växande engagemang och intresse för att vårt sparande ska bli hållbart. De behöver utveckla sina verktyg för att kunna matcha denna efterfrågan och för att kunna investera inom ramen för en planet.

Visste du att dina spar-, försäkrings- och pensionspengar investeras i olja och kol?

Du sparar dina pengar för en bättre framtid. Eller är det för en sämre? Visste du att mångmiljardbelopp av svenska folkets sparkapital investerats i bolag som orsakar stora koldioxidutsläpp både utomlands och på hemmaplan?

WWF har tidigare i ett antal rapporter med rubriken ”Du äger” (från 2014 och 2015) analyserat svenska sparares ägarandel i storbolags fossila kol-, olje- och gasreserver och hur mycket detta skulle motsvara i koldioxidutsläpp om dessa skulle utvinnas och användas. Omräknat till årliga utsläpp motsvarade det svenska sparandet då analysen gjordes cirka 53 miljoner ton globala koldioxidutsläpp per år. Då var detta ungefär lika mycket som Sveriges årliga utsläpp. Även om analyser och rapporter av det här slaget förstås är ögonblicksbilder, och siffrorna skiljer sig åt idag jämfört med då, så finns problematiken med fossila investeringar i hög grad kvar idag.

Film

Du Äger – en film om hur våra sparpengar påverkar klimatet

Producerad år 2015 av Världsnaturfonden WWF och Hyper Island-studenterna Ingrid Bergman, Emma-Gun Karlsson, Søren Rosenkrands Danielsen och Viktor Karlstrand.

Ställ krav på din bank eller kapitalförvaltare!

Sätt press på dem som sköter dina bankkonton, besparingar, fonder, försäkringar och din pension! Fråga efter investeringar som inte bidrar till den globala uppvärmningen eller utarmning av den biologiska mångfalden.

Kräv att de redovisar hållbarhetsresultat från sina placeringar. Kräv också att de redovisar om resultaten är tillräckliga för att hålla klimat- och övrig miljöpåverkan inom ramen för en planet.

Foldern Investera för en planet beskriver hur finanssektorn kan styra de finansiella flödena mot de globala hållbarhetsmålen. Kapitalägare och förvaltare kan kostnadsfritt analysera hur portföljer med aktier och företagsobligationer bidrar till klimatmålen i Parisavtalet. Det betyder att du som kund också kan be din bank eller förvaltare att redovisa hur ditt sparkapital bidrar till klimatet och hänvisa till att det finns verktyg för detta. Det verktyg som kapitalägarna använder sig av i WWF-rapporten Kapitalägarnas bidrag till Parisavtalet heter PACTA, och finns tillgängligt kostnadsfritt, online: här.

Utöver klimatet så behövs motsvarande verktyg även för andra globala hållbarhetsmål, inte minst när det gäller biologisk mångfald. För att påskynda den utvecklingen är det viktigt att banken, försäkringsbolaget, de som förvaltar våra sparpengar, får veta att det finns efterfrågan på hållbart sparande som tar hänsyn till såväl klimatet som den biologiska mångfalden och övriga hållbarhetsmål. Du kan bidra genom att berätta det för dem!

Här går att läsa mer om FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030.

 

Alla måste börja ställa krav!

Regering och riksdag, Finansinspektionen och Riksbanken, kommuner, kapitalägare, kapitalförvaltare och alla privata sparare kan åstadkomma stora förändringar om vi bara börjar ställa krav. Här är saker vi kan göra.

Regering och riksdag

 • Ställ krav på vetenskapligt baserade mål för såväl offentliga som privata investeringar.
  Inför ramverk som leder till att investerare (1) analyserar och redovisar i vilken grad deras portföljer ligger i linje med Parisavtalets mål samt hur dess tillgångar påverkas av klimatrelaterade risker, och (2) stimulera kapitalägare att med sina portföljer bidra till Parisavtalets mål, genom att minska sina klimatrelaterade risker och öka investeringar som leder till en meningsfull omställning i riktning mot klimatmålen.
 • Sätt in de åtgärder som krävs för att få våra finansiella flöden på rätt kurs för att klara de globala hållbarhetsmålen.

Tillsynsmyndigheter och centralbanker

 • Gör framåtblickande analyser med hjälp av klimatscenarier för att förstå nationella och europeiska finansiella marknaders bidrag till Parisavtalets mål och redovisa de aggregerade resultaten publikt, såsom gjorts i t ex Schweiz, Holland och Kalifornien.
 • Utveckla gemensamma metoder och vägledning för framåtblickande scenarioanalyser för finansiella portföljer, baserade på standardiserade scenarier bl a för “väl under 2°C” så som avses i Parisavtalet – exempelvis inom ramen för initiativet Network for Greening the Financial System.

Kommuner

 • Se över era investeringar och börja förvalta dem i linje med Parisavtalets mål. Några goda exempel är Örebro kommun som i och med en ny investeringspolicy flyttar pengar från fossiltunga bolag för att i stället investera hållbart, och Göteborgs stad som utfärdat gröna obligationer i flera omgångar.
 • Se WWFs rekommendationer till svenska kommuner som vill driva ett aktivt klimatarbete för att bidra till en hållbar framtid på en levande planet.

Kapitalägare

 • Sätt mätbara mål.
 • Redovisa om det förvaltade kapitalet bidrar till hållbarhetsresultat i linje med vetenskapliga gränsvärden och internationella överenskommelser. (När det gäller klimatmålen så finns kostnadsfria verktyg, exempelvis PACTA som även nämns ovan).
 • Sätt mätbara mål och gör ett publikt åtagande för att ställa om er portfölj i linje med 1.5 grader senast år 2050 – se UN Net-Zero Asset Owner Alliance.

Kapitalförvaltare

 • Utveckla finansiella produkter och tjänster som levererar absoluta, mätbara hållbarhetsresultat.
 • Redovisa om resultatet är förenligt med vetenskapliga gränsvärden och internationella överenskommelser.

Privata sparare

 • Begär att banken eller förvaltaren redovisar vilka konkreta hållbarhetsresultat deras placeringar skapat.
 • Fråga om dessa resultat är tillräckliga för att hålla oss inom ramarna för en planet.
Ikon tema Börsen i klimatpåverkan

Börsens betydelse i klimatfrågan

Minska utsläppen från ditt sparande, men öka ditt klimatsmarta och hållbara sparande. Välj en bank, fondförvaltare eller ett försäkringsbolag som kan hjälpa dig. Ta del av våra många tips och rapporter på temat Börsen.

Läs här

Panda bakom träd, Kina

Så arbetar WWF inom ekonomi och finans

WWF arbetar exempelvis för en hållbar blå ekonomi och de för människan så livsviktiga haven. Under rubriken Investera för en planet ryms arbetet för att stora kapitalägare ska styra om investeringar i linje med klimatavtalet från Paris.

Läs här

flicka-planterar-WW294055

Engagera dig

Flera tips på hur du kan engagera dig för en hållbar utveckling.

LÄS HÄR

Har du frågor om WWFs arbete med ekonomi och finans?
Skicka ett mejl till ekonomi-finans@wwf.se
planeten-foto-bjorn-.jpg

Kämpa med oss mot naturkrisen

På drygt 50 år har populationerna av vilda ryggradsdjur minskat med 69 procent i genomsnitt* och ofattbara 1 miljon arter är riskerar att försvinna**.  Men det är inte för sent att ändra den negativa utvecklingen.

Stötta vårt arbete för en levande planet –  bli Planetfadder!

*Visar undersökningar av 31 821 populationer hos 5 230 arter av vilda ryggradsdjur, mellan åren 1970 och 2018. Källa: Living Planet Report 2022. **Källa: IPBES Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som Planetfadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till arbetet för att bevara den biologiska mångfalden och kämpa mot klimatförändringarna.

Bli Planetfadder – hjälp oss kämpa för en levande planet.

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 06/04/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se