Gå till huvudinnehållet
Havsförvaltning

Havsförvaltning i Östersjön

Bli ÖstersjöfadderDelta i insamlingen

Så kan vi sköta Östersjön mer hållbart

Under tusentals år har vi betraktat havet som oändligt. Vi kunde segla på det i evigheter och fortfarande upptäcka nya hav. Vi kunde fånga så mycket fisk vi ville och det fanns alltid mer. Vi kunde slänga vårt avfall direkt i havet och det försvann. Dessvärre finns fortfarande detta synsätt i vårt förhållande till havet.

Stor påverkan på ett litet hav

Runt Östersjön lever omkring 90 miljoner människor i 9 länder. Det är många sektorer som påverkar och påverkas av Östersjöns miljö – allt från sjöfart och fiske till utvinning av mineraler och olja, energiproduktion, turism och rekreation. År efter år har konkurrensen om havets begränsade utrymme och resurser ökat.

I WWFs rapport Future Trends in the Baltic Sea framgår att de flesta marina aktiviteterna förväntas öka kraftigt under de kommande 20 åren, många med flera hundra procent. När olika intressen gör anspråk på samma begränsade resurs leder det allt oftare till konflikter inom sektorer, mellan sektorer och mellan nyttjande och natur. Risken är att det totala trycket från våra aktiviteter överskrider gränsen för vad ekosystemet klarar av. Det är ett hot, inte bara mot havets växt- och djurliv, utan även mot de ekologiska processer och naturresurser vi alla är beroende av.

Många fördelar med en integrerad havsförvaltning

På land har vi länge tillämpat fysisk planering för att besluta vilka områden som ska nyttjas för till exempel bostäder, vägar och rekreation, och vilka områden som ska fredas för naturvård. Samma planering behövs för havet. Vi har i åratal försökt lösa Östersjöns problem ett och ett, sektor för sektor, departement för departement och land för land. De två sektorer som har störst påverkan på havet – jordbruk och fiske – har hanterats separerat från miljön. Det har resulterat i ett lapptäcke av regler och ansvariga myndigheter, internationellt och nationellt i Östersjöns 9 länder. Ingen myndighet eller departement har fått helhetsansvar och mandat att kunna hantera de komplexa utmaningar som Östersjön står inför. För att komma tillrätta med Östersjöns problem behövs en mer integrerad havsförvaltning. Den bör omfatta alla sektorer, länder och administrativa nivåer och ha möjlighet och mandat att göra nödvändiga avvägningar mellan deras ofta olika intressen.

WWF är övertygad om att en mer integrerad havsförvaltning skulle ge många fördelar både för miljön och för samhället i stort. Genom en bättre samordning och planering, där utrymme och resurser fördelas på ett rationellt sätt, kan konflikter minskas och synergier identifieras. Det ger bättre förutsättningar för såväl skydd av naturen som för hållbar utveckling med större säkerhet för investeringar. Det viktigaste är att vårt samlade nyttjande av havets resurser alltid utgår från en helhetssyn och utifrån vad klarar av så att det inte överstiger ekosystemets kapacitet.

Principles for a Sustainable Blue Economy
Rapport

Principles for a Sustainable Blue Economy

En hållbar ”blå ekonomi” är grundläggande för att vi ska använda havet på ett sätt som inte förstör det. Genom en sådan modell kan vi både öka samhällsnyttan från havet och säkra att den finns kvar för kommande generationer.

Ladda ned

All hands om deck - Setting course towards a Sustainable Blue Economy
Rapport

All hands om deck – Setting course towards a Sustainable Blue Economy

Ett välmående hav är grunden till vår välfärd och en god ekonomi, och för att havet långsiktigt ska må bra krävs en hållbar användning av dess resurser. Men idag är vår användning inte hållbar, Östersjön är inte välmående och stora samhällsnyttiga potentialer är betydligt lägre än vad de kunde vara – och flera försämras kontinuerligt. WWF-rapporten All Hands on Deck tar ett samlat grepp om utmaningen och ger förslag på kursändring.

Ladda ned

WWF arbetar för att:

  • Den högsta politiska ledningen visar ledarskap för genomförande av en integrerad havsförvaltning.
  • Jordbruks- och fiskefrågorna integreras med havs- och vattenmiljöfrågorna, på nationell, regional och europeisk nivå, för att säkra att nödvändiga åtgärder inom jordbruk och fiske genomförs.
  • En övergripande process för koordinerad havsplanering etableras för Östersjön, baserad på regionalt överenskomna principer.
  • Den svenska regeringen fattar beslut om en svensk havsplaneringslag och en tydlig process för genomförande av havsplanering i alla svenska havsområden.

En affärsplan för östersjön

Att vända motgångar Presentation ÖstersjönAtt återställa havsmiljön i Östersjön kan till år 2030 skapa 550 000 jobb och ge cirka 280 miljarder kronor i årligt mervärde till regionen. Det visar en rapport gjord av Boston Consulting Group på uppdrag av WWF. Östersjöns hälsa har länge enbart setts som en miljöfråga, men rapporten visar att den också måste ses som en ekonomisk och social angelägenhet. Misslyckas insatserna att återskapa en frisk Östersjö påverkas inte bara havsmiljön, utan också den ekonomiska tillväxten och möjligheterna att skapa arbetstillfällen i regionen.

Waxholmsbolagets Norrskär. Östersjön, Sverige

Sjöfarten påverkar Östersjön

I sjöfarten finns både stora möjligheter och stora miljöutmaningar. Därför vill WWF se en förbättring i miljöarbetet, med regleringar vad gäller sjösäkerhet, avfallsdumpning, luftutsläpp och för fritidsbåtar.

Svensk skärgård

Östersjöfadder

  • Östersjön är ett av världens mest förorenade hav
  • Döda bottnar lika stora som en yta 1,5 gånger så stor som Danmark
  • Som fadder hjälper du oss stoppa överfisket och övergödningen!
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som Östersjöfadder bidrar du månadsvis via autogiro regelbundet till WWFs arbete för att skydda marina områden, restaurera våtmarker och minska övergödningen — för ett friskt och levande Östersjön.

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 27/07/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se