Stream, Pyrenees, France

Sötvatten

GE GÅVA

Sötvattnet är en viktig resurs som ska räcka till alla. Det behövs i hushållen, för lantbruk, industri och inte minst för naturen.  Stora områden i världen lider av permanent vattenbrist. När konkurrensen om vattnet hårdnar, blir ofta naturens behov bortglömda och många sötvattenlevande arter drabbas.

Många arter är beroende av sötvattnet

Nästan 10 procent av alla världens kända arter lever i sötvattensmiljöer. Sedan början av 1970-talet har sötvattenlevande fiskar, fåglar, däggdjur, reptiler och groddjur minskat med över 80 procent, på global nivå.  WWF arbetar för att bevara och återställa dessa miljöer. Den negativa trenden måste vändas.

De sötvattenlevande arterna påverkas av allt från dammar och andra vandringshinder till föroreningar, överfiskning och ett ohållbart nyttjande av vattenresurserna.

Till utmaningarna hör att de avrinningsområden WWF arbetar för att bevara och återställa kan sträcka sig över flera länder – med olika politiska förutsättningar att kunna uppnå en hållbar förvaltning av sötvattensekosystemen.  Därför arbetar WWF på flera fronter, i både projekt och olika typer av samarbeten för att uppnå resultat.

Strömstare (Cinclus cinclus)

Strömmande vatten

WWF arbetar för en hållbar vattenkraft på naturens villkor. Projektet i Ångermanälven visar vägen…

Läs mer

Algblomning i Östersjön

Stoppa övergödningen

WWF arbetar för att skydda våra sötvattensmiljöer och bromsa övergödningen.

Läs mer

Family rowing to go fishing at lake Nässja.

Water Stewardship

WWF arbetar med den privata sektorn för att driva förändringar som ska värna den framtida tillgången till rent sötvatten, för alla.

Läs mer

Projekt i världen

WWF driver flera viktiga projekt i sötvattenområden runt om i världen.

Flodhäst (Hippopotamus amphibius)
Projekt i världen

WWF driver flera viktiga projekt i sötvattenområden runt om i världen.

Trappstegsforsen, Kultsjöån
Rapport

De ekonomiska värdena av miljöanpassad vattenkraft

Läs mer

Green sea turtle

BLI marinfadder

  • En tredjedel av alla korallrev har redan försvunnit
  • 90% av världens fiskebestånd – nu fiskade till sin gräns
  • Om 30 år kan haven innehålla mer plast än fisk
Det enda vi inte får göra, är inget. BLI FADDER!
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare och bidrar regelbundet via autogiro till WWFs arbete.

Välj fadderpremie

Fyll i uppgifter

Faktureringsadress

Sverige

Signera autogiro

Ha tålamod, din bank kontaktas.

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 16/09/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se