Gå till huvudinnehållet
Flygfoto över flod i Kambodja

Mekongfloden i Kambodja

Friskare ekosystem, rent vatten och hållbara försörjningsmöjligheter – det är målen för projektet som ska förbättra levnadsförhållandena för ursprungsbefolkningen utmed Mekongfloden.

Mekongfloden spelar en viktig roll för miljontals människor i Kambodja. Floden och omkringliggande bördiga jordar och skogar är helt oumbärliga för både mat- och vattenförsörjning. Fisket i Mekongfloden står för 70 procent av det nationella proteinintaget.

Flodområdet hotas allvarligt av ett överutnyttjande av naturresurserna kombinerat med en snabb befolkningsökning. Bland effekterna märks jorderosion, vattenföroreningar och minskade fiskbestånd. Hårdast drabbad är ursprungsbefolkningen i avlägsna lokalsamhällen, som är direkt beroende av naturens resurser för sin dagliga överlevnad.

Projekt ger hopp för 50 000 invånare

I provinsen Kratie pågår en satsning ledd av WWF och WaterAid Kambodja för att lösa utmaningarna och förbättra livssituationen för invånarna. Projektet heter ”Friskare ekosystem och bättre levnadsförhållanden i sårbara samhällen utmed Mekongfloden”.
Kratie ligger i  Mekong Flooded Forests (MFF) – ett mosaiklandskap med skogar och våtmarker med rik och hotad biologisk mångfald.

Området är ett av de minst utvecklade i Kambodja.  Här lever omkring 50 000 personer som är beroende av naturresurserna för sin överlevnad. Över 90 procent av invånarna är självförsörjande bönder eller fiskare, helt utan alternativa inkomstkällor.

Problemen som projektet ska komma till rätta med handlar om vattentillgång, försörjningsmöjligheter och naturresursförvaltning. Dessa frågor har traditionellt hanterats separat inom olika sektorer. Men för att uppnå en hållbar och genomgripande förändring i utsatta skogsbruks- och fiskesamhällen krävs ett holistiskt, integrerat och sektorsöverskridande arbetssätt.

I linje med de hållbara utvecklingsmålen (Sustainable Development Goals, SDGs) har WWF och WaterAid Kambodja definierat en förändringsteori. Den bygger på att integrerade insatser behövs för att skapa hållbar utveckling för såväl människor som miljö i de mest utsatta områdena:

Social utveckling kan bara ske med hållbar tillgång till rent dricksvatten. Ekonomisk utveckling kan bara ske med hållbara försörjningsmöjligheter på plats. Båda är beroende av en hållbar förvaltning av naturresurser.

Förväntade resultat för projektets tio samhällen

  • Hållbar tillgång till rent vatten och förbättrad hälsa.
  • Ökade försörjningsmöjligheter kopplat till bl.a. hållbart jordbruk, fiskodling och ekoturism.
  • Hållbar förvaltning av viktiga naturresurser, inklusive vatten och skog.
  • Ökad kunskap och handlingskraft hos myndigheter och beslutsfattare kring dricksvattenförsörjning, alternativa försörjningsmöjligheter och hållbar naturresursförvaltning.
Sum Vutra tvättar kläder intill Mekongfloden
Flodvakt på Mekongfloden
Irrawaddy delfin (Orcaella brevirostris)

Irrawaddy-delfinen finns nära Kratie.

WWF & WaterAid i Kambodja

WWFs nationella kontor i Kambodja har arbetat för att skapa hållbar utveckling för människor och natur i MFF-landskapet (Mekong Flooded Forest) sedan 2005. WWF samarbetar med lokala och statliga myndigheter för att bygga kapacitet i civilsamhället, mycket via lokala organisationer och samhällen.

WaterAid har varit verksamt i Kambodja sedan 2014, och har snabbt etablerat ett rykte som en ledande aktör inom WASH-sektorn (Water, Sanitation and Hygiene). Globalt är WaterAid en ledare för initiativet ”Agenda for Change”, som syftar till att skapa effektivt, rättvist och hållbart utvecklingssamarbete inom WASH-sektorn.

WWF och WaterAid i Kambodja har valt att samarbeta eftersom denna typ av projekt aldrig skulle kunna genomföras utan tillgång till båda organisationers unika kompetenser. WWF ser detta som början på ett långsiktigt samarbete.

PostkodLotteriet finansierar

WWF fick tillsammans med WaterAid stöd av PostkodLotteriet för specialprojektet ”Friskare ekosystem och bättre levnadsförhållanden i sårbara samhällen utmed Mekongfloden” om 8 miljoner kronor för perioden 2017-2020.

PostkodLotteriet

Flygfoto över regnskog, Kambodja

Mer om WWFs arbete i Mekongregionen

Läs mer

Senast ändrad 18/05/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se