Gå till huvudinnehållet
© Luis Barreto / WWF

KLIMAT OCH FINANS

Finanssektorn påverkas av och påverkar klimatet. Finanssektorn behöver därför ställas om i grunden för att hantera sina klimatrisker och för att vi ska klara målet om 1,5 °C.

Natt över staden Mexico-City, Mexico

Finanssektorns omställning

Finanssektorn både påverkas av och påverkar klimatet. Genom att finansiera ohållbara ekonomiska aktiviteter bidrar investeringar till ökade utsläpp, som dessutom påverkar hela ekonomin negativt. För att bli en del av klimatomställningen behöver finanssektorn ställas om i grunden. För att uppnå detta måste klimatdata integreras i hela beslutskedjan. Ett starkt fokus behövs på de sektorer med högst utsläpp. Det räcker inte att finansiella institutioner skapar gröna finansiella produkter.

Därför jobbar WWF med Science Based Targets for Financial Institutions. WWF är en av grundarna och har varit med sedan starten 2015.

Läs mer:

SCIENCE BASED TARGETS INITIATIVE

BAKGRUND OCH STRATEGI (pdf-fil)

– Kontaktperson –

Resurser från WWF för finansiella institutioner:

Klimat-FinansRapport1

En guide till vad nettonoll är och innebär för finansiella institutioner, samt hur detta ska operationaliseras.

Net Zero - An Introductory Guide for Financial Institutions July 2021
Klimat-FinansRapport2

WWFs kriterier för trovärdiga nettonollåtaganden från finansiella institutioner.

WWF criteria for credible net-zero commitments by financial institutions.
Klimat-FinansRapport3

En guide till scenarioanalyser: Vad de är, hur de är uppbyggda och deras roll för nettonollarbetet i sektorer med särskilt höga utsläpp.

Net-Zero Scenario Analysis for Finance Sector Transition Plannings

Dela gärna:

Senast ändrad 28/09/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se