Gå till huvudinnehållet
Fjärilar-Germund-Sellgren

Hjälp naturens superhjältar!

Vi är vana vid att vi behöver pollinatörernade ger oss mat och spelar en nyckelroll i ekosystemen som omger oss. Men nu behöver de oss. Våra bin, humlor och fjärilar blir allt färre. Deras utrymme i svensk natur har minskat drastiskt.  

Bli Naturfadder – hjälp pollinatörerna och vår natur.

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete för vår svenska natur.

Välj fadderpremie

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Nu är det allvar. Blomrika ängsmarker, naturbetesmarker och naturskogar har minskat drastiskt sedan början på 1900-talet, som en följd av det moderna jord– och skogsbruket. Idag finns bara 1 procent av ängarna och 10 procent av naturbetesmarkerna kvar. Varje år avverkas uppskattningsvis 32.000 fotbollsplaner av naturskog. Antalet hotade skogsarter ökar och det råder brist på mat och boplatser för många pollinatörer. Problemet späds på av användningen av växtskyddsmedel och av klimatförändringarna. Hela 500 pollinerande insektsarter riskerar att dö ut här i Sverige, och om pollinatörerna fortsätter att minska så hotas balansen i våra ekosystem. Det här ser vi redan på många platser runt om i världen.

BLI NATURFADDER

Som Naturfadder får du:

Bok – sv Nationalparker

Välkomstpremie

Du som blir Naturfadder får boken Sveriges nationalparker som välkomstgåva. En kärleksförklaring till alla de landskapstyper som utgör vår unika svenska naturskatt. Njut av härlig läsning och 250 vackra naturbilder!

 

WWF Magasin 2-23

WWF Magasin och Naturrapporten

Du får naturtidningen WWF Magasin digitalt – fylld av spännande läsning och härliga bildreportage. Du får även nyhetsbrevet Naturrapporten digitalt med löpande uppdateringar om WWFs arbete för svensk natur och biologisk mångfald 

Original_WW255102

Ditt fadderskap hjälper svensk natur

Mer humlesurr och fågelkvitter! Fler fjällrävar och rikare skogar! Tack vare din månadsgåva kan vi genomföra många olika naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden i Sverige och arbeta för ett bättre naturskydd.  

Hoten mot svensk natur

Morgonljus i sydsvensk lövskog

Krympande livsmiljöer

Över 2.000 arter i de svenska skogarna är idag hotade, framför allt på grund av minskningen av artrika naturskogar med gamla träd, lövträd och död ved. Bara små rester finns kvar. Det är även brist exempelvis ängsmarker, naturbetesmarker, våtmarker och fritt strömmande vattendrag 

Rödräv (Vulpes vulpes)

Föroreningar

Industriutsläpp, gödsel och föroreningar är exempel på saker vi tillför, och som förgiftar och påverkar naturen på land och till havs. Förbränning av fossila bränslen bidrar till ett varmare klimat, som redan idag förändrar livsbetingelserna för en mängd svenska arter 

Rödmurarbi (Osmia bicornis)

Otillräckligt skydd

Tvärtemot vad många tror är Sverige sämre än många andra länder på att skydda vår värdefulla natur och vårt fantastiska djurliv. Med dagens takt når Sverige inte upp till de nationella och internationella miljömålen. 

Exempel från vårt breda arbete för pollinatörerna och svensk natur 

WWF arbetar över hela Sverige för att rädda hotade arter, öka naturskyddet och bevara vår biologiska mångfald. I skogarna och det levande kulturlandskapet, i vår fjällvärld, våtmarkerna, de strömmande vattendragen, Östersjön och längs kusten. Genom att ta hand om vår natur kan vi fortsätta njuta av allt den har att ge oss – och sedan lämna den vidare till kommande generationer.  

Fiskebebyggelse vid havet

Våra svenska pärlor

Sverige är fantastiskt! WWF vill att den svenska naturen – skogar, fjäll, ängs- och hagmarker, sjöar, vattendrag och hav -får ökat skydd. Som fadder hjälper du oss att bevara och skydda vår svenska natur, så att vi kan fortsätta att njuta av dess fantastiska mångfald.

Harsyra (Oxalis acetosella)

Stöd till naturvårdsprojekt

För att hejda förlusten av den biologiska mångfalden har WWF i många år delat ut bidrag till olika naturvårdsprojekt i Sverige. Vi har bidragit till projekt som handlar om allt från hållbara vattenlandskap i skogen, till att stödja svensk ekoturism.

Meadow with cairn and boathouse.

Ängs- och våtmark i skärgården

WWF arbetar i flera projekt, tillsammans med lokala och regionala aktörer, med att återskapa ängs- och hagmarker i skärgårdsmiljö för ökad biologisk mångfald och för att säkerställa det öppna kulturlandskapet. Vi har också under lång tid arbetat med att återskapa och restaurera våtmarker i kust- och skärgårdsmiljö med goda resultat.

humla2

Så hjälper WWF pollinatörerna

Ängar, hagar och naturbetesmark är viktiga för våra pollinatörer. Hittills har WWF varit med och restaurerat över 30.000 hektar naturbetesmarker och ängsmarker där pollinatörer trivs, och arbetet fortgår. Och så arbetar vi för ett ökat skydd av biologiskt rika skogar, där pollinatörer hittar mat och bostad. Vi uppmuntrar lantbrukare att skapa blommande fältkanter runt sina åkrar, för att göra det svenska jordbrukslandskapet mer pollinatörsvänligt. Och så hjälper vi golfklubbar att göra sina banor och anläggningar blomstrande, naturligt betade och pollinatörs-, insekts- och fågelvänliga.

Stöd vårt arbete

Som Naturfadder bidrar du bland annat till att:

  • Skydda minst 30 % av svensk natur till år 2030.
  • Rädda hotade arter och bevara vår biologiska mångfald.
  • Arbeta för ett hållbart skogs- och jordbruk.
  • Sätta press på beslutsfattare och politiker för skärpta lagar och bättre skydd av svensk natur.

BLI NATURFADDER

Vanliga frågor

Hur används mina pengar?

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. Max 15 % används till administration och insamling som är en förutsättning för att pengarna ska nå ut till projekt på ett effektivt och säkert sätt.  Vill du läsa mer om hur pengarna används kan du göra det här. Tack för ditt stöd för en levande planet!

Så här används dina pengar:

 85 %

 Naturvård

 15 %  

 Insamling & administration 

Är det någon uppsägningstid eller bindningstid?

Nej, vi har ingen bindningstid, och ingen uppsägningstid för våra fadderskap med autogiro. Du kan när som helst avsluta ditt månadsgivande genom att kontakta vår Givarservice eller din bank. Tänk på att det kan ta upp till 5 bank dagar innan autogirot avslutas hos BGC.

Du kan även ändra ditt månadsbelopp här eller kontakta vår Givarservice:

Ring oss på 08-624 74 14
Öppet vardagar 08.00-18.00
givarservice@wwf.se

Vad får jag som Naturfadder?

  • Välkomstgåva: boken Sveriges Nationalparker – välj mellan att få boken eller ingen premie.
  • WWF Magasin – som Naturfadder får du tidningen WWF Magasin fyra gånger per år, spännande läsning om vårt arbete illustrerad med vackra naturfoton.
  • Naturrapporten – (e-nyhetsbrev) flera gånger per år med rapportering från WWFs projektledare i fält om konkreta naturvårdsresultat

HJÄLP NATURENS SUPERHJÄLTAR

Stöd vårt arbete för pollinatörerna och vår älskade natur

BLI naturFADDER

Viktig information att ta del av

WWFS GIVARSERVICE

Vi besvarar dina frågor om fadderskap, medlemskap och gåvor

Ring oss på 08-624 74 14
Öppet vardagar 08.00-18.00
givarservice@wwf.se

Dela gärna:

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se