Gå till huvudinnehållet

Hjälp naturens superhjältar!

Pollinatörer som humlor, bin och fjärilar arbetar dygnet runt och ger oss en stor del av den mat vi äter. Men dessa små superhjältar får allt mindre plats i vår natur. Nära en fjärdedel av Sveriges humlearter och en tredjedel av dagfjärilarna är idag rödlistade.

Bli Naturfadder – just nu får du en fröpåse.

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete för vår svenska natur.

Välj fadderpremie

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Stöd oss i kampen för att bland annat:

 • Skydda minst 30 % av svensk natur till år 2030
 • Arbeta för ett hållbart skogs- och jordbruk
 • Rädda hotade arter och bevara vår biologiska mångfald
 • Sätta press på beslutsfattare för skärpta lagar och bättre skydd

BLI naturFADDER

Svenskt skogsbruk

Allvarligt läge för de livsviktiga pollinatörerna

Blomrika ängsmarker och naturskogar har minskat drastiskt sedan början på 1900-talet, som en följd av avskogning och det moderna jordbruket. Idag finns bara 1 procent av ängarna och 10 procent av naturbetesmarkerna kvar. Det råder brist på mat och boplatser för många av våra livsviktiga pollinatörer. Så många som 500 av Sveriges 4 400 pollinerande insektsarter riskerar att dö ut. Det är allvarligt, om de fortsätter att minska, så hotas balansen i ekosystemen. Det här ser vi redan på många platser runt om i världen.

Bli Naturfadder

Som Naturfadder får du:

fröpåse

Välkomstpremie: fröpåse

Just nu får du som blir Naturfadder en speciell välkomstgåva: ekologiska blomsterfrön, speciellt utvalda för att locka till sig och ge mat till våra pollinerande superhjältar. Plantera dem och njut av både blomsterprakt och humlornas besök.

WWF Magasin 123_omslag

WWF Magasin och Naturrapporten

Du får WWF Magasin digitalt, en naturtidning full av spännande läsning och härliga bildreportage. I e-nyhetsbrevet Naturrapporten får du också löpande uppdateringar om WWFs arbete för svensk natur och projekt du bidrar till genom din månadsgåva.

Original_WW255102

Bättre skydd för vår natur

Mer humlesurr och fågelkvitter! Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för bättre naturskydd. Så att du kan fortsätta njuta av vår älskade natur även i framtiden.

Lesser marbled fritillary (Brenthis ino) on a flower.

WWF ger mer livsutrymme till pollinatörerna

Ängar och naturskogar är viktiga för den biologiska mångfalden. WWF arbetar för ett mer hållbart jord- och skogsbruk. Hittills har WWF varit med och restaurerat över 30.000 hektar naturbetesmarker. Vi uppmuntrar bönder att skapa blomrika kantzoner runt stora åkrar. Vi arbetar för att vägkanter och kraftledningsgator ska skötas som ängar. Och vi uppmanar kommuner att anlägga ängar och minska gräsklippning. Vi arbetar också för ett ökat skydd av biologiskt rika skogar. 

Stöd vårt arbete

humla2

Så här kan du hjälpa naturens superhjältar

 • Bli Naturfadder så stödjer du månadsvis WWFs arbete för pollinatörerna och den biologiska mångfalden i vår natur.
 • Just nu får du även en påse med ekologiska fröer som välkomstpremie. Plantera den och njut av både blomsterprakt och humlornas besök.
 • Vill du göra ännu mer? Var med och gör Sverige vildare för pollinatörerna och andra vilda djur genom att ge tillbaka en del av din trädgård eller balkong till naturen. Gör världen lite vildare genom att låta gräsmattan växa vilt och rishögen ligga. Plantera pollinatörsvänliga blommor eller sätt upp ett bihotell…

Exempel från vårt arbete för svensk natur

Fiskebebyggelse vid havet

Våra svenska pärlor

Sverige är fantastiskt! WWF vill att den svenska naturen – skogar, fjäll, ängs- och hagmarker, sjöar, vattendrag och hav -får ökat skydd. Som fadder hjälper du oss att bevara och skydda vår svenska natur, så att vi kan fortsätta att njuta av dess fantastiska mångfald.

Harsyra (Oxalis acetosella)

Stöd till naturvårdsprojekt

För att hejda förlusten av den biologiska mångfalden har WWF i många år delat ut bidrag till olika naturvårdsprojekt i Sverige. Vi har bidragit till projekt som handlar om allt från hållbara vattenlandskap i skogen, till att stödja svensk ekoturism.

Meadow with cairn and boathouse.

Ängs- och våtmark i skärgården

WWF arbetar i flera projekt, tillsammans med lokala och regionala aktörer, med att återskapa ängs- och hagmarker i skärgårdsmiljö för ökad biologisk mångfald och för att säkerställa det öppna kulturlandskapet. Vi har också under lång tid arbetat med att återskapa och restaurera våtmarker i kust- och skärgårdsmiljö med goda resultat.

Några av hoten mot vår svenska natur

Morgonljus i sydsvensk lövskog

Krympande livsmiljöer

Nästan 2000 arter i de svenska skogarna är i dag hotade, framför allt på grund av minskningen av naturskogen med sina gamla träd, lövträd och död ved. I dag finns bara små rester kvar av den artrika och vackra naturskogen.

Rödräv (Vulpes vulpes)

Föroreningar

Kemikalier, industriutsläpp, avfall och förbränning av kol, gas och olja är bara några av de källor till föroreningar som förgiftar vår miljö, på land och till havs.

Rödmurarbi (Osmia bicornis)

Otillräckligt skydd

Tvärtemot vad många tror är Sverige sämre än många andra länder på att skydda vår värdefulla natur och vårt fantastiska djurliv. Med dagens takt når Sverige inte upp till de nationella och internationella miljömålen.

Vanliga frågor

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. Max 15 % används till administration och insamling som är en förutsättning för att pengarna ska nå ut till projekt på ett effektivt och säkert sätt.  Vill du läsa mer om hur pengarna används kan du göra det här. Tack för ditt stöd för en levande planet!

Så här används dina pengar:

 85 %

 Naturvård

 15 %  

 Insamling & administration 

Vad roligt att du funderar på att ge ett fadderskap som present! Det brukar vara en uppskattad present. Och ditt bidrag varje månad är värdefullt, för att vi ska kunna arbeta långsiktigt, för biologisk mångfald och hållbarhet. Här hittar du mer information för att ge bort ett fadderskap.

 • Välkomstgåva: ekologiska fröer för pollinatörerna  – välj mellan att få en fröpåse eller ingen premie.
 • WWF Magasin – som Naturfadder får du tidningen WWF Magasin fyra gånger per år, spännande läsning om vårt arbete illustrerad med vackra naturfoton.
 • Naturrapporten – (e-nyhetsbrev) flera gånger per år med rapportering från WWFs projektledare i fält om konkreta naturvårdsresultat

Som fadder får du en möjlighet att under lång tid följa WWFs arbete för att skydda djur och natur. Ditt stöd används direkt till att bland annat stoppa tjuvjakt, påverka beslutsfattare och sprida information. Regelbundenheten i din gåva som fadder har stor betydelse. Den bidrar till att vi får bättre framförhållning och kan sätta in våra hjälpinsatser med större kraft.

Nej, vi har ingen bindningstid, och ingen uppsägningstid för våra fadderskap med autogiro. Du kan när som helst avsluta ditt månadsgivande genom att kontakta vår givarservice eller din bank. Tänk på att det kan ta upp till 5 bank dagar innan autogirot avslutas hos BGC.

Du kan även ändra ditt månadsbelopp här eller kontakta vår givarservice:

Ring oss på 08-624 74 14
Öppet vardagar 08.00-18.00
givarservice@wwf.se

HJÄLP NATURENS SUPERHJÄLTAR

Stöd vårt arbete för pollinatörerna och vår älskade natur

BLI naturFADDER

Viktig information att ta del av

WWFS GIVARSERVICE

Vi besvarar dina frågor om fadderskap, medlemskap och gåvor

Ring oss på 08-624 74 14
Öppet vardagar 08.00-18.00
givarservice@wwf.se

Senast ändrad 01/06/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se