Hus med solpaneler i djungel

Ekonomi & Finans

Samhället och ekonomin är helt beroende av naturen och dess tjänster. Ekonomin behöver fungera som ett verktyg för en hållbar samhällsutveckling inom ramen för de planetära gränserna och en planet. På dessa sidor kan du läsa om vad WWF gör inom området ekonomi och finans; såsom arbetet för en hållbar blå ekonomi och om hur kapitalägare kan ta steg för att investera för en planet.

Ekonomin behöver fungera som ett verktyg för en hållbar samhällsutveckling inom ramen för de planetära gränserna och en planet. Källa: Living Planet Report, svensk sammanfattning, 2014Hållbar utveckling har stått på den internationella agendan sedan slutet av 1980-talet. Människor talar om en ekologisk, en social och en ekonomisk dimension av utveckling. Ändå fortsätter den ekonomiska dimensionen att dominera på bekostnad av den ekologiska. Vi riskerar att underminera sociala och ekonomiska framsteg om vi inte inser vårt grundläggande beroende av de ekologiska systemen. Bara på en livskraftig planet är det möjligt att upprätthålla social och ekonomisk utveckling. Det är helt nödvändigt att vi idag agerar för att försäkra oss om att denna levande planet kan fortsätta att försörja oss alla, nu och i framtiden.

Jorden

Ekonomi inom planetens gränser

Det finns gränser för vad vår jord tål. Överskrids dessa påverkas både välfärd och försörjning av livsmedel, vatten och energi. Ekonomin måste anpassas inom jordens biokapacitet och till att möta mänsklighetens grundläggande behov.

Läs här

Staplade stenar på en strand

Byggstenar i en hållbar ekonomi

Ekonomin måste anpassas till att rymmas inom naturens ramar. Ekosystemtjänster och biologisk mångfald behöver synliggöras inför viktiga ekonomiska beslut. Ekonomiska modeller och indikatorer, liksom investeringsströmmar, behöver anpassas så att de styr mot hållbarhet.

Läs här

Panda bakom träd, Kina

Vad WWF gör

Inom ekonomi och finans arbetar WWF exempelvis för en hållbar blå ekonomi och de för människan så livsviktiga haven. Under rubriken Investera för en planet ryms arbetet för att stora kapitalägare ska styra om investeringar i linje med klimatavtalet från Paris.

En affärsman har ett löv i sin bröstficka

Vad du kan göra

Vilken framtidsutveckling bidrar vi till genom vårt finansiella sparande? Hur klimatsmart är din pension? Och hur påverkar den biologisk mångfald? Vet du hur du genom ditt sparande kan investera i framtidens hållbara och förnybara energi? Här är några tips på vägen.

Läs här

Har du frågor om WWFs arbete med ekonomi och finans?
Skicka ett mejl till hallbarekonomi@wwf.se
Isbjörn
  • Steg 1
  • Steg 2
  • Steg 3

Isbjörnsfadder

Tillbaka Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

 

Som Isbjörnsfadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till vårt arbete för klimatet, isbjörnarna och de andra invånarna i Arktis.

Bli fadder – hjälp oss kämpa för ett levande Arktis!

 

 

Faktureringsadress

Sverige

Signera ditt autogiro

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se tills vidare om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.