Gå till huvudinnehållet
Solpaneler i Andalusien, Spanien

Lösningar

PÅ KLIMATUTMANINGEN

Vi måste radikalt minska vår klimatpåverkan för att bromsa klimatförändringarna. Vi behöver anpassa oss till nya förhållanden men anpassning är bara möjligt till viss del. De fattigaste på vår jord och många djur och växter lider redan av de klimatförändringar vi ser i dag. WWF vill att Sverige tar en ledande roll i klimatarbetet utifrån de unikt goda förutsättningar som vårt land har. Vi har lösningarna för att bygga ett hållbart samhälle i harmoni med naturen – och inte på dess bekostnad.

Vi måste minska utsläppen och öka upptagen av koldioxid

Trots olika förutsättningar måste världens länder komma överens och arbeta tillsammans. För att minska utsläppen tillräckligt för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader behöver vi fasa ut alla fossila bränslen och de utsläpp de ger upphov till. Rika länder och regioner (som EU) behöver fasa ut fossila bränslen och nå nettonollutsläpp av växthusgaser till 2040. Vi behöver också minska utsläppen av växthusgaser kopplade till exempelvis matproduktion. Men att minska utsläppen är bara en del av lösningen. Genom att stoppa den ohållbara avverkningen av jordens skogar, återställa naturmiljöer och skapa ett klimatanpassat jordbruk kan vi också öka det naturliga upptaget av koldioxid.

climate

Vi har tekniken – förändringen är möjlig

De tekniker och den kunskap som behövs för att möta klimatförändringarna finns redan idag, och väl riktad forskning och utveckling kommer att ge oss ännu fler verktyg och ny teknik. Vi har sett en mycket snabb utveckling av förnybar energi det senaste årtiondet, vi ser hur fordonsflottan elektrifieras och hur vi inom en snar framtid kommer att kunna producera exempelvis stål utan växthusgasutsläpp. Utvecklingen går snabbt men inte tillräckligt snabbt. Världen måste i princip halvera växthusgasutsläppen till 2030 för att hålla uppvärmningen under 1,5 grader och därmed undvika katastrofala klimatförändringar.

För att bromsa klimatförändringarna krävs mer än tekniska framsteg. Vi måste också effektivisera användningen av material och energi samt förändra våra beteenden, till exempel välja kollektiva färdmedel eller cykel framför bil och äta mindre (men bättre) kött.

Sverige och EU måste ta ledningen

Det är vi som bor i den rikare delen av världen som lättast kan ta vårt ansvar och som behöver gå före i klimatomställningen. Ställer vi inte om våra samhällen gör klimatförändringarna oss alla till förlorare.

Vid klimattoppmötet i Dubai 2023 fattades det historiska beslutet att världen ska ställa om bort från fossila bränslen. Vikten av att omställningen tar fart ”det här kritiska årtiondet” slogs också fast. Beslutet signalerar tydligt att det nu är dags att avsluta den fossila eran.

En total utfasning av fossila bränslen är nödvändig för att EU ska kunna uppnå nettonollutsläpp. Ett beslut om slutdatum för användning av kol, fossilgas (naturgas) och olja för samtliga sektorer inom EU behövs för att skapa tydliga och förutsägbara spelregler för näringslivet och samhället i övrigt. Rysslands invasion av Ukraina har också understrukit den sårbarhet som följer av fortsatt europeiskt beroende av fossila bränslen.

WWF menar att EU har allt att vinna på att bli den första regionen i världen som fasar ut fossila bränslen. WWF vill att EU beslutar om total utfasning av alla fossila bränslen till 2040. Användningen av kol behöver upphöra redan 2030 och vi behöver sluta använda fossilgas till 2035.

WWF kräver också förbud mot framtida exploatering och utvinning av fossila bränslen samt att alla subventioner av fossila bränslen inom EU slopas omedelbart. Sårbara grupper i samhället, som på kort sikt drabbas av ökade kostnader till följd av klimatåtgärder, behöver kompenseras som del av en rättvis klimatomställning.

Sverige har förutsättningarna – nu behöver vi modet och beslutsamheten

Det som krävs i dag är vilja och mod att tänka i nya banor. Sverige har unika förutsättningar att göra något åt växthusgasutsläppen och tjäna stort på det ekonomiskt. Sverige rankar som ett av världens främsta länder på miljöinnovation i relation till vår BNP. Vi är fantastiska på att få fram nya, innovativa företag som kan lösa klimatproblem och skapa jobb.

Åtskilliga svenska regioner, städer, små och stora företag tar dessutom miljöfrågor på stort allvar och medvetenheten om klimatfrågan hos allmänheten är hög. Kort sagt, det är svårt att finna något annat land i världen med bättre förutsättningar än Sverige att påbörja en snabb omställning till ett hållbart och helt fossilfritt energi-, industri- och transportsystem. Och om vi inte satsar på en snabb sådan omställning får inte heller de innovativa bolagen en hemmamarknad i Sverige, vilket innebär att de riskerar att gå i konkurs eller etablera sig på andra ställen.

Miljöteknik en stor affärsmöjlighet

WWF vill se att Sverige driver en mer ambitiös, mer innovativ och sammanhängande klimatpolitik. Sverige ligger i framkant med engagerade städer, företag och investerare. Att inte ta till vara denna möjlighet vore ett stort misstag.

Läs mer om WWFs klimatarbete

Kläder hänger på lina, Storbritanninen

Du kan leva mer klimatsmart

Här kan alla dra sitt strå till stacken. Därför har WWF samlat konkreta tips på hur du kan bli mer energieffektiv och klimatsmart i ditt vardagliga liv.

Läs om hur du kan leva klimatsmart

Solpaneler i Indien

WWFs klimatmål

Vårt mål är att vi ska försöka begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och åtminstone väl under två grader.

Läs mer om klimatmålen

Vindkraftverk i solnedgång, Skottland

Vår enda framtid: 100 % fossilfri

För att skapa en hållbar framtid för oss och vår planet måste vi ställa om till 100 procent förnybar energi och helt sluta använda fossila bränslen. WWF arbetar för att göra förnybar energi till den nya standarden.

Läs mer om förnybar energi

Sidan är granskad av mig

IMG_0720

David MjurekeSenior rådgivare Klimat & energi

planeten-foto-bjorn-.jpg
BLI PLANETFADDER

Vi kan alla göra en insats för att bevara djur och natur och kämpa mot klimatförändringarna. Bli fadder och stötta vårt arbete. För det finns hopp. Där WWF jobbar aktivt för att skydda livsmiljöer, återhämtar sig livet igen.

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som Planetfadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till arbetet för att bevara den biologiska mångfalden och kämpa mot klimatförändringarna.

Bli Planetfadder – hjälp oss kämpa för en levande planet.

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 23/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se