Gå till huvudinnehållet

Klimatmål

WWFs klimatmål

12 december 2015 i Paris togs ett historiskt beslut av världens ledare. Klimatkonventionens och Parisavtalets mål är nu att begränsa den globala uppvärmningen till väl under två grader med sikte på 1,5 grader. Alla världens länder ska agera mot detta gemensamma mål genom att ta fram och genomföra klimatplaner som sammantaget leder till målet. WWF har länge drivit att den globala uppvärmningen måste begränsas till 1,5 grader för att undvika de allra allvarligaste klimatförändringarna. För att nå detta mål behöver vi halvera de globala utsläppen av koldioxid till 2030 och nå nettonollutsläpp senast 2050. Utvinningen, användningen och utsläppen från fossila bränslen måste fasas ut snabbt. De rikare länderna som Sverige måste agera snabbare för att ge de fattigare länderna en längre tid för omställning.

Summan av åtaganden och utspel som presenterats av flera av världens stora utsläppare sedan Parisavtalet 2015 kan hålla oss 3 graders uppvärmning om de genomförs, men fortfarande är gapet stort till 1,5-gradersmålet. Alla länders regeringar måste snabbt höja ambitionen och ta fram och genomföra planer i linje med 1,5 grader. FNs klimatkonferens COP26 i Glasgow, Skottland under november 2021 blir en viktig milstolpe för att presentera sådana planer. Även företag och städer bör ta fram mål och genomföra åtgärder för att hålla utsläppen i linje med 1,5 grader. Vi kommer på WWF kommer verka att klimatambitionen ökar överallt så att vi går mot en klimatsmart framtid tillsammans.

Utöver att klimatambitionen ska öka och klimatutsläppensska halveras till 2030 är våra mål på global nivå att energieffektiviseringen ska öka kraftigt och att andelen förnybar energi från vind och sol i den globala elmixen ska öka med minst 40 procent samt att vi ska stärka de så kallade naturbaserade klimatlösningarna som skapar ett mer resilient/motståndskraftigt samhälle och ekosystem.

För Sveriges del krävs nu att det införda klimatregelverket med klimatlag, klimatmål och ett granskande klimatråd förstärks ytterligare. Vi behöver se till att ambitionen höjs och att fler förslag genomförs och att klimat blir en integrerad och styrande del i alla politikområden. Politiken behöver bli mersammanhängande, ambitiös och innovativ. Det är också viktigt att klimatomställningen inte påverkar andra hållbarhetsaspekter som biologisk mångfald negativt. WWF vill att Sverige blir först i världen med en komplett, strategisk och inspirerande klimatpolitik i linje med 1,5 grader för en fossilenergifri och 100 procent förnybar framtid där vi integrerar miljö- och energipolitik med konsumtions-, närings-, handels-, och finanspolitik samt utvecklings- och utrikespolitik. Vår ambition ska även vara att hjälpa och tya fram de lösningar som resten av världen behöver för att ställa om.På samma gång kan säkrar vi vår framtida välfärd, är solidariska, får en bättre närmiljö, ökar våra jobbtillfällen och exportintäkter.

 

Alla proaktiva storföretag jobbar idag med minst tre områden för klimatmål i värdekedjan:

  • Leverantörskedjan (det vill säga mål för företagens import/konsumtion av resurser)
  • De egna utsläppen från fabriker, energianvändning och byggnader (det vill säga mål för företagens egna inhemska utsläpp som de själva äger helt att påverka själva)
  • Att minska kundernas utsläpp genom deras produkter och tjänster (det vill säga mål för att undvika kunders utsläpp genom export/försäljning).

Det här gör företagen för att deras fotavtryck och potential för riktigt stora globala utsläppsminskningar oftast ligger i leverantörskedjan och hos kund. Det är dags för Sverige som första land att anamma ett modernare förhållningssätt med ett sådant värdekedjeperspektiv på landets utsläpp.

Det innebär att tre klimatmål behövs:

  1. Inhemska utsläppsminskningsmål i linje med vetenskapen (befintliga klimatmål skärps i linje med 1,5 grader beaktat andra hållbarhetsaspekter)
  2. Reduktionsmål för vår konsumtion av produkter och tjänster
  3. Ambition för en globalklimatnytta genom klimatsamarbete, klimat finansiering och vår export av varor och tjänster som är kompatibla med långsiktig hållbarhet och nödvändiga utsläppsnivåer

GÖR SKILLNAD HELA ÅRET!

Ät mindre men bättre kött, ät mer proteiner från växtriket (bönor, linser, ärtor) och sluta slänga ätbar mat – för då är både du, klimatet och den biologiska mångfalden vinnare!

❯ Här får du inspiration och tips

Välj klimatsmartare transportsätt när det är möjligt – som elbil, kollektivtrafik, tåg och cykel. Många av oss har alternativ och möjligheten att tänka till.

❯ Här får du inspiration och tips

Spara energi i din bostad och var med och hejda klimatförändringarna, samtidigt som du minskar elräkningen. Det här är en utmaning som passar även barnen.

❯ Här får du inspiration och tips

Minska din belastning på jordklotet genom att dra ner på onödiga eller ohållbara köp och överkonsumtion av prylar, som kläder, möbler och elektronikprodukter.

❯ Här får du inspiration och tips

Fråga efter investeringar som inte bidrar till den globala uppvärmningen eller utarmning av den biologiska mångfalden. Då visar du att det finns efterfrågan på gröna sparalternativ!

❯ Här får du hjälp

Kläder hänger på lina, Storbritanninen

Du kan leva mer klimatsmart

Här kan alla dra sitt strå till stacken. Därför har WWF samlat konkreta tips på hur du kan bli mer energieffektiv och klimatsmart i ditt vardagliga liv.

LÄS HÄR

Kämpa med oss mot naturkrisen

På drygt 50 år har populationerna av vilda ryggradsdjur minskat med 69 procent i genomsnitt* och ofattbara 1 miljon arter är riskerar att försvinna**.  Men det är inte för sent att ändra den negativa utvecklingen.

Stötta vårt arbete för en levande planet –  bli Planetfadder!

*Visar undersökningar av 31 821 populationer hos 5 230 arter av vilda ryggradsdjur, mellan åren 1970 och 2018. Källa: Living Planet Report 2022. **Källa: IPBES Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som Planetfadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till arbetet för att bevara den biologiska mångfalden och kämpa mot klimatförändringarna.

Bli Planetfadder – hjälp oss kämpa för en levande planet.

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 14/04/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se