Svensk skärgård
  • Steg 1
  • Steg 2
  • Steg 3

Bli Östersjöfadder

Väck liv i Östersjön!

Tillbaka Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder bidrar du månadsvis via autogiro regelbundet till WWFs arbete.

Premie

Faktureringsadress

Sverige

Signera ditt autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Vårt vackra innanhav är ett av världens mest förorenade. Östersjöns känsliga miljö påverkas av transporter, jordbruk och fiske. Som Östersjöfadder stödjer du månadsvis vårt arbete för att rädda Östersjön från algblomningar, utfiskning och bottendöd. Samtidigt bidrar du till ett starkare WWF som kan genomföra fler marina naturvårdsprojekt. Just regelbundenheten i din gåva har stor betydelse och gör att vi kan få bättre framförhållning och planera insatser med större kraft.
Mitt hav. Mitt ansvar. Nu väcker vi liv i Östersjön!

Som Östersjöfadder får du

Sälmjukis

Mjukisdjur

En fin WWF-säl i plysch.

Tumlare

WWF Magasin

Tidningen WWF Magasin 4 gånger/år, spännande läsning illusterad med vackert naturfoto.

Sälar

WWFs Instagramkonto

Tillgång till WWFs Instagramkonto för faddrar där vi delar härliga bilder, filmer och du får möjlighet att följa oss i vårt viktiga arbete.

Gråsäl som fastnat i fiskenät

Ge bort ett fadderskap

Den perfekta presenten till den som har allt – ge bort ett fadderskap för att rädda utrotningshotade djur! Ge bort en gåva som gör skillnad!

Läs mer

Hoten

WW25956_fiskebat_Quentin-Bates_WWF

Överfiske

Idag uppskattar man att hälften av fiskbestånden i Östersjön är överfiskade. Särskilt drabbade är de arter som förökar sig långsamt och har långsam tillväxt. Fångstkvoterna bestäms av EU med råd från det Internationella Havsforskningsrådet (ICES).

Grönslick (Cladophora glomerata) i svenska skärgården

Övergödning

Det är de 90 miljoner människor som bor inom avrinningsområdet som påverkar Östersjön bland annat genom jordbruk, reningsverk, enskilda avlopp, industri och trafik som ger ifrån sig näringsämnen och gifter som slutligen hamnar i havet.

Lastfartyg med containrar

Sjöfart och kryssningsturism

Buller från fartygen stör de vattenlevande arterna, avfallsvatten töms ut i havet, och invasiva arter sprids via barlastvatten och båtbottnar.

Det är inte försent

Det finns goda förutsättningar för att rädda Östersjön. Under den senaste tiden har vi sett en del positiva trender.

  • Nya skyddade områden har skapats
  • Borttappade fiskenät av nylon plockas upp
  • Kryssningsfartyg får inte längre släppa ut sitt avloppsvatten

Men mer behöver göras. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att väcka liv i vårt vackra Östersjön igen!

En sten i en liten vattenpöl
Det är inte försent

Det finns goda förutsättningar för att rädda Östersjön. Under den senaste tiden har vi sett en del positiva trender.

  • Nya skyddade områden har skapats
  • Borttappade fiskenät av nylon plockas upp
  • Kryssningsfartyg får inte längre släppa ut sitt avloppsvatten

Men mer behöver göras. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att väcka liv i vårt vackra Östersjön igen!

En sten i en liten vattenpöl

Vad gör WWF

Inventering i Björns skärgård
Skyddar marina områden

WWF arbetar för att skydda områden i Östersjön genom att bland annat se till att det skapas naturreservat, att båttrafik begränsas och att fiskekvoterna är rimliga – områden som på olika sätt har en viktig roll i Östersjöns ekosystem.

Inventering i Björns skärgård
Bevarar utsatta arter

Östersjöns bräckta vatten gör att den hyser många unika arter. Tyvärr får dessa arter problem när havets syrefattiga döda bottnar breder ut sig, algblomningarna blir giftiga och havet utfiskas och övergöds.

Grönslick (Cladophora glomerata) i den svenska skärgården
Arbetar för att minska övergödningen

WWF arbetar för att minska övergödningen och för att stoppa övergödningens negativa effekter, genom att påverka politikerna i EU att skärpa jordbrukslagarna, skapa och främja våtmarker i Sverige samt att uppmuntra jordbrukarna att bedriva ett mer miljövänligt jordbruk.

Sälar
Politisk påverkan och integrerad havsförvaltning

WWF är närvarande i Östersjöländerna och bidrar med sina kunskaper, sin påverkan på politiker, sitt nytänkande och sitt bevarandearbete, till att skapa ett långsiktigt hållbart innanhav med stabila fiskpopulationer och minskad övergödning.

Östersjön är världens största brackvattenhav med en unik blandning av sötvattenarter och saltvattenarter. Den viktigaste åtgärden för Östersjöns framtid är att stoppa övergödningen och överfisket. För det krävs tydligt politiskt ledarskap!

Åsa Ranung Ansvarig för havsmiljöfrågor på Världsnaturfonden WWF

Så används din gåva

50%

Går till skydd av Östersjön

30%

Går till WWFs naturvårdsarbete

10%

Går till WWFs klimatarbete

10%

Går till insamling & administration

Förutom de pengar som går direkt till projekt för att skydda östersjön, använder WWF också en del av medlen för att skydda arter, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. Tack för ditt stöd för en friskare planet!

Vanliga frågor

Hur blir jag månadsgivare / fadder?

Tack för att du vill stödja vårt arbete! Du kan välja mellan nio olika fadderskap. Just regelbundenheten i din gåva har stor betydelse. Den bidrar till ett starkare WWF som kan fortsätta arbeta på bred front. Här hittar du all info om hur du anmäler dig.

Vad innebär det att bli fadder hos Världsnaturfonden WWF?

Regelbundenheten i din gåva som fadder har stor betydelse. Den bidrar till att vi får bättre framförhållning och kan sätta in våra hjälpinsatser med större kraft. Som fadder blir du en symbolisk fadder för till exempel tigern. Då får du en möjlighet att under lång tid följa WWFs arbete för tigern och skydda andra utrotningshotade arter. Ditt stöd används direkt till att stoppa tjuvjakt, påverka beslutsfattare och sprida information. Läs mer om våra olika fadderskap.

Är det någon uppsägningstid eller bindningstid?

Nej, vi har ingen bindningstid, och ingen uppsägningstid för våra fadderskap med autogiro. Du kan när som helst avsluta ditt månadsgivande genom att kontakta vår givarservice eller din bank.

Hur ger jag ett fadderskap i present?

Vad roligt att du funderar på att ge ett fadderskap som present! Det brukar vara en uppskattad present. Och ditt bidrag varje månad är värdefullt, för att vi ska kunna arbeta långsiktigt, för biologisk mångfald och hållbarhet. Här hittar du mer information för att ge bort ett fadderskap.

Hur ändrar jag mitt månadsbelopp?

Du kan närsomhelst ändra ditt månadsbelopp här eller kontakta vår givarservice.

Kolibri
WWFs givarservice

Vi besvarar dina frågor om fadderskap, medlemskap och gåvor

Ring oss på 08-624 74 14
Öppet vardagar 08.00-18.00
givarservice@wwf.se

Knubbsäl (Phoca vitullina)

Väck liv i Östersjön!

Bli Östersjöfadder

Senast ändrad: 2019-06-03

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se