Gå till huvudinnehållet

HJÄLP OSS I VÅRT ARBETE FÖR ATT RÄDDA ÖSTERSJÖN

Östersjön är idag ett av världens mest förorenade hav med en död havsbotten av en yta större än Danmark. Övergödning, överfiske, sjöfart och utsläpp av miljöföroreningar har gjort Östersjön till ett hav i kris. Och varje sommar hindrar den hälsoskadliga algblomningen oss från att bada och njuta av havet.

Bli Östersjöfadder!

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som Östersjöfadder bidrar du månadsvis via autogiro regelbundet till WWFs arbete för ett friskt och levande Östersjön.

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Under den glittrande blå ytan finns ett hav som mår dåligt – den återkommande kraftiga algblomningen är ett tydligt tecken på det. Den explosionsartade förökningen av alger beror på utsläpp av näringsämnen från framför allt våra avlopp och jordbruksmarker. Resultatet blir döda bottnar. Vi står vid ett vägskäl och måste agera nu för att ge Östersjön en chans!

BLI ÖSTERSJÖFADDER

Som Östersjöfadder bidrar du bland annat till att:

   • Stoppa övergödningen och farliga utsläpp
   • Skydda viktiga områden
   • Stoppa ohållbart fiske
   • Skapa säkrare sjöfart och minska oljeutsläpp
   • Restaurera marina miljöer

BLI ÖSTERSJÖFADDER

Hoten mot Östersjön

Fiskebåt trålare

Överfiske

Idag uppskattar man att cirka 70%  av fiskbestånden i Östersjön är överfiskade. Särskilt drabbade är de arter som förökar sig långsamt och har långsam tillväxt. Fångstkvoterna bestäms av medlemsstaternas fiskeministrar genom EU med råd från det Internationella Havsforskningsrådet (ICES).

Algblomning. Blågröna alger. Blue-green algae, Finland

Övergödning och miljöföroreningar

De 90 miljoner människor som bor inom avrinningsområdet påverkar Östersjön bland annat genom jordbruk, reningsverk, enskilda avlopp, industri och trafik som ger ifrån sig framförallt kväve, fosfor och gifter som slutligen hamnar i havet.

 

Lastfartyg med containrar

Sjöfart och kryssningsturism

Buller från fartygen stör fisk, marina däggdjur och andra arter. Båttrafiken påverkar stränder och mjuka bottnar eroderar bort av svall och sugrörelser i trånga farleder och invasiva arter sprids via barlastvatten och båtbottnar.

Exempel på vårt arbete för Östersjön

Inventering i Björns skärgård
Skyddar marina områden

WWF arbetar för att skydda områden i Östersjön genom att bland annat se till att det skapas naturreservat, att förstörda livsmiljöer restaureras dels genom insatser, dels genom direkt skydd.  

Östersjön
Restaurerar grunda havsvikar och våtmarker

För att återskapa ett livskraftigt Östersjön behöver viktiga livsmiljöer restaureras, kunskap om livet under ytan öka och fler områden skyddas. Våtmarker med anslutning till Östersjön bidrar bland annat till att minska övergödningen, hjälpa gäddan att hitta lekplatser samt öka den biologiska mångfalden. De livsviktiga havsängarna som ålgräs, nateväxter och blåstång utgör barnkammare och ger skydd för många av innanhavets djur i grunda vikar. 

algblomning-foto-p-1.jpg
Arbetar för att minska övergödningen

WWF arbetar för att minska övergödningen och för att stoppa övergödningens negativa effekter, genom att påverka politikerna i EU att skärpa jordbrukslagarna, skapa och främja våtmarker i Sverige samt att uppmuntra jordbrukarna att bedriva ett mer miljövänligt jordbruk.

Sälar
Politisk påverkan och integrerad havsförvaltning

WWF är närvarande i Östersjöländerna och bidrar med sina kunskaper, sin påverkan på politiker, sitt nytänkande och sitt bevarandearbete, till att skapa ett långsiktigt hållbart innanhav med stabila fiskpopulationer och minskad övergödning. Något som är viktigt för havets ekosystem är att fisken är en del av ekosystemförvaltningen och att fiskekvoterna är rimliga. 

Som Östersjöfadder får du:

För torsken i östra Östersjön föreslår EU ett fortsatt stopp för det riktade torskfisket, vilket innebär att det inte kommer finnas någon specifik kvot för respektive medlemsland.

Östersjörapporten

I e-nyhetsbrevet Östersjörapporten får du löpande uppdateringar om WWFs arbete för svensk natur och projekt du bidrar till genom din månadsgåva.

WWF Magasin 2-23

WWF Magasin

Som Östersjöfadder får du naturtidningen WWF Magasin, både i brevlådan och digitalt, fyra gånger per år med spännande läsning om vårt arbete illustrerad med vackra bildreportage.

Östersjön

Ett friskare Östersjön

Genom din månadsgåva kan vi fortsätta arbetet för att minska övergödningen, återskapa viktiga livsmiljöer och fler skyddande områden. Så att du kan fortsätta njuta av vårt älskade innanhav även i framtiden.

Den vackra svenska skärgården

Östersjön behöver hjälp.

Övergödningen är en av de största utmaningarna för Östersjön. Algblomning, syrebrist och bottendöd är några av de problem som övergödningen bidrar till.

Många växt-och djurarter kan inte anpassa sig till de snabba förändringarna och drabbas hårt eller går under. Ett fåtal anpassningsbara arter tar då över och får extra skjuts av de näringsämnen som tillförs. Resultatet är att den biologiska produktionen skenar. Ett exempel på detta är den onaturligt kraftiga algblomningen.

Vi behöver rädda Östersjön från utfiskning, stora algblomningar, och bottendöd.

gE ÖSTERSJÖN EN CHANS

Växtplankton i närbild

Vad är algblomning?

Algblomning är en fullt naturlig process, och havets ekosystem är beroende av att det finns algblomning. Däremot kan blomningarna få en giftig och förorenande effekt i områden som påverkats av övergödningen. Då ökar mängden växtplankton snabbt och kraftigt i ett och samma område. Du kan se det på sommaren som en gröngul soppa eller en blågrön trådig massa nära vattenytan.

Döda bottnar större än Danmark

När sedan algerna dör sjunker de ner till bottnen och bryts ner. Denna process förbrukar i sin tur syre, och när syret förbrukats drivs nedbrytningen vidare av bakterier som producerar giftigt svavelväte. Det tar död på havets botten och djupvattnet, och allt liv som behöver syret för att överleva måste flytta eller gå under. Sammanlagt är ett område större än hela Danmark helt eller delvis drabbat.

VAR MED OCH RÄDDA ÖSTERSJÖN

Vanliga frågor

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. Max 15 % används till administration och insamling som är en förutsättning för att pengarna ska nå ut till projekt på ett effektivt och säkert sätt.  Vill du läsa mer om hur pengarna används kan du göra det här. Tack för ditt stöd för en levande planet!

Så här används dina pengar:

 85 %

 Naturvård

 15 %  

 Insamling & administration 

Nej, vi har ingen bindningstid, och ingen uppsägningstid för våra fadderskap med autogiro. Du kan när som helst avsluta ditt månadsgivande genom att kontakta vår givarservice eller din bank. Tänk på att det kan ta upp till 5 bank dagar innan autogirot avslutas hos BGC.

Du kan även ändra ditt månadsbelopp här eller kontakta vår givarservice:

Ring oss på 08-624 74 14
Öppet vardagar 08.00-18.00
givarservice@wwf.se

 • WWF Magasin – som Östersjöfadder får du tidningen WWF Magasin, både i brevlådan och digitalt, fyra gånger per år med spännande läsning om vårt arbete illustrerad med vackra naturfoton.
 • Fadderrapport – (e-nyhetsbrev) flera gånger per år med rapportering från WWFs projektledare i fält om konkreta naturvårdsresultat

Annelie-Pompe-bild3—webbanpassad

Gör som Annelie Pompe – bli Östersjöfadder

”De flesta av oss kommer närmre havet på sommaren, även våra husdjur som behöver svalka sig. När vi märker vad som pågår under ytan med algblomning blir det mer uppenbart att havet behöver vår hjälp. Att vara fadder till något man älskar känns meningsfullt och viktigt. Det är ett fint sätt att bidra med fadderskap om man inte kan göra något praktiskt för att rädda det man är rädd om. Det är också ett fint sätt att inspirera andra till att vara med och ge Östersjön en chans.”

Annelie Pompe,
Stolt fadder, fridykare och äventyrare

Bli Östersjöfadder

GE ÖSTERSJÖN EN CHANS!

BLI FADDER

Viktig information att ta del av

WWFS GIVARSERVICE

Vi besvarar dina frågor om fadderskap, medlemskap och gåvor

Ring oss på 08-624 74 14
Öppet vardagar 08.00-18.00
givarservice@wwf.se

Senast ändrad 07/09/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se