Gå till huvudinnehållet
Östersjön Foto Germund Sellgren .jpg

GE ÖSTERSJÖN EN CHANS!

Östersjön är idag ett av världens mest förorenade hav med en död havsbotten av en yta större än Danmark. Övergödning, överfiske, sjöfart och utsläpp av miljöföroreningar har gjort Östersjön till ett hav i kris.

Ge Östersjön en chans att återhämta sig – bli Östersjöfadder!

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som Östersjöfadder bidrar du månadsvis via autogiro regelbundet till WWFs arbete för att skydda marina områden, restaurera våtmarker och minska övergödningen — för ett friskt och levande Östersjön.

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Under den glittrande ytan döljer sig en död bottenyta större än Danmark, där inga djur och växter kan leva. Östersjön räknas idag som ett av världens mest förorenade hav. Överfiske och övergödning är de främsta orsakerna till algblomningarna och de största hoten mot ett friskt och levande Östersjön. Ökande sjöfart, undervattensbuller och utsläpp av miljögifter är andra stora hot. Hjälp oss i vårt arbete med att skydda Östersjöns unika växt och djurliv!

BLI ÖSTERSJÖFADDER

Som Östersjöfadder bidrar du bland annat till att:

   • Stoppa övergödningen och farliga utsläpp
   • Skydda viktiga områden
   • Stoppa ohållbart fiske
   • Skapa säkrare sjöfart och minska oljeutsläpp
   • Restaurera marina miljöer

BLI ÖSTERSJÖFADDER

Hoten mot Östersjön

Fiskebåt trålare

Överfiske

Idag uppskattar man att cirka 70%  av fiskbestånden i Östersjön är överfiskade. Särskilt drabbade är de arter som förökar sig långsamt och har långsam tillväxt. Fångstkvoterna bestäms av medlemsstaternas fiskeministrar genom EU med råd från det Internationella Havsforskningsrådet (ICES).

Algblomning. Blågröna alger. Blue-green algae, Finland

Övergödning och miljöföroreningar

De 90 miljoner människor som bor inom avrinningsområdet påverkar Östersjön bland annat genom jordbruk, reningsverk, enskilda avlopp, industri och trafik som ger ifrån sig framförallt kväve, fosfor och gifter som slutligen hamnar i havet.

 

Lastfartyg med containrar

Sjöfart och kryssningsturism

Buller från fartygen stör fisk, marina däggdjur och andra arter. Båttrafiken påverkar stränder och mjuka bottnar eroderar bort av svall och sugrörelser i trånga farleder och invasiva arter sprids via barlastvatten och båtbottnar.

Exempel på vårt arbete för Östersjön

Inventering i Björns skärgård
Skyddar marina områden

WWF arbetar för att skydda områden i Östersjön genom att bland annat se till att det skapas naturreservat, att förstörda livsmiljöer restaureras dels genom insatser, dels genom direkt skydd.  

Östersjön
Restaurerar grunda havsvikar och våtmarker

För att återskapa ett livskraftigt Östersjön behöver viktiga livsmiljöer restaureras, kunskap om livet under ytan öka och fler områden skyddas. Våtmarker med anslutning till Östersjön bidrar bland annat till att minska övergödningen, hjälpa gäddan att hitta lekplatser samt öka den biologiska mångfalden. De livsviktiga havsängarna som ålgräs, nateväxter och blåstång utgör barnkammare och ger skydd för många av innanhavets djur i grunda vikar. 

algblomning-foto-p-1.jpg
Arbetar för att minska övergödningen

WWF arbetar för att minska övergödningen och för att stoppa övergödningens negativa effekter, genom att påverka politikerna i EU att skärpa jordbrukslagarna, skapa och främja våtmarker i Sverige samt att uppmuntra jordbrukarna att bedriva ett mer miljövänligt jordbruk.

Sälar
Politisk påverkan och integrerad havsförvaltning

WWF är närvarande i Östersjöländerna och bidrar med sina kunskaper, sin påverkan på politiker, sitt nytänkande och sitt bevarandearbete, till att skapa ett långsiktigt hållbart innanhav med stabila fiskpopulationer och minskad övergödning. Något som är viktigt för havets ekosystem är att fisken är en del av ekosystemförvaltningen och att fiskekvoterna är rimliga. 

Som Östersjöfadder får du:

För torsken i östra Östersjön föreslår EU ett fortsatt stopp för det riktade torskfisket, vilket innebär att det inte kommer finnas någon specifik kvot för respektive medlemsland.

Östersjörapporten

I e-nyhetsbrevet Östersjörapporten får du löpande uppdateringar om WWFs arbete för svensk natur och projekt du bidrar till genom din månadsgåva.

WWF Magasin 2-23

WWF Magasin

Som Östersjöfadder får du naturtidningen WWF Magasin, både i brevlådan och digitalt, fyra gånger per år med spännande läsning om vårt arbete illustrerad med vackra bildreportage.

Östersjön

Ett friskare Östersjön

Genom din månadsgåva kan vi fortsätta arbetet för att minska övergödningen, återskapa viktiga livsmiljöer och fler skyddande områden. Så att du kan fortsätta njuta av vårt älskade innanhav även i framtiden.

Annelie-Pompe-bild3—webbanpassad

Gör som Annelie Pompe – bli Östersjöfadder

”De flesta av oss kommer närmre havet på sommaren, även våra husdjur som behöver svalka sig. När vi märker vad som pågår under ytan med algblomning blir det mer uppenbart att havet behöver vår hjälp. Att vara fadder till något man älskar känns meningsfullt och viktigt. Det är ett fint sätt att bidra med fadderskap om man inte kan göra något praktiskt för att rädda det man är rädd om. Det är också ett fint sätt att inspirera andra till att vara med och ge Östersjön en chans.”

Annelie Pompe,
Fridykare och äventyrare

Bli Östersjöfadder

Vanliga frågor

Hur används mina pengar?

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. Max 15 % används till administration och insamling som är en förutsättning för att pengarna ska nå ut till projekt på ett effektivt och säkert sätt.  Vill du läsa mer om hur pengarna används kan du göra det här. Tack för ditt stöd för en levande planet!

Så här används dina pengar:

 85 %

 Naturvård

 15 %  

 Insamling & administration 

Vad får jag som Östersjöfadder?

 • WWF Magasin – som Östersjöfadder får du tidningen WWF Magasin, både i brevlådan och digitalt, fyra gånger per år med spännande läsning om vårt arbete illustrerad med vackra naturfoton.
 • Fadderrapport – (e-nyhetsbrev) flera gånger per år med rapportering från WWFs projektledare i fält om konkreta naturvårdsresultat

Är det någon uppsägningstid eller bindningstid?

Nej, vi har ingen bindningstid, och ingen uppsägningstid för våra fadderskap med autogiro. Du kan när som helst avsluta ditt månadsgivande genom att kontakta vår Givarservice eller din bank. Tänk på att det kan ta upp till 5 bank dagar innan autogirot avslutas hos BGC.

Du kan även ändra ditt månadsbelopp här eller kontakta vår Givarservice:

Ring oss på 08-624 74 14
Öppet vardagar 08.00-18.00
givarservice@wwf.se

GE ÖSTERSJÖN EN CHANS!

BLI FADDER

Viktig information att ta del av

WWFS GIVARSERVICE

Vi besvarar dina frågor om fadderskap, medlemskap och gåvor

Ring oss på 08-624 74 14
Öppet vardagar 08.00-18.00
givarservice@wwf.se

Senast ändrad 23/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se