ba11159

Mitt Hav

Bli fadder

Vi har alltid behövt haven. Nu behöver haven oss.

Våra oceaner och innanhav är en stor tillgång för oss människor men tyvärr har vi inte förvaltat dessa områden så bra, varken kustnära eller internationella vatten. Hundratals miljoner människor är beroende av fisk och andra havsresurser för sitt livsuppehälle. Mer än 38 miljoner människor är direkt anställda inom fiskeindustrin. Fisket fyller alltså en mycket viktig samhällsekonomisk funktion. En annan stor försörjningskälla för flera länder är kustturism. Exempel på välbesökta rekreationsområden i Sverige är Gotland, Kosteröarna och andra skärgårdsområden.

Ekosystemtjänster som haven ger oss

Människan är beroende av en mängd ekologiska tjänster som världens hav producerar. Här är några exempel:

  • Syreproduktion – vartannat andetag vi andas kommer från haven
  • Klimat – oceanerna fungerar som en viktig koldioxidsänka
  • Havets ger oss fisk och andra värdefulla naturresurser
  • Kustekosystem som korallrev, sjögräsängar och mangroveskogar utgör ekologiskt viktiga yngelplatser samt skyddar befolkningar mot stormar och kraftiga översvämningar, som vågbrytare och erosionsskydd
  • Ekosystemen och deras estetiska värden, från tropiska korallrev till den svenska skärgården, ger förutsättningar för turism och friluftsaktiviteter
  • Haven som energiförsörjare i form av vågkraft
  • Haven används också som transportleder
Sjöhäst, Indonesien

Hotade marina arter

Under ytan kämpar havens fantastiska djur mot svåra hot som tjuvfiske, spöknät och oljeborrning. Läs om några av de utsatta arter som WWF arbetar för att bevara.

Läs här

Lila korallrev, Indonesien

Hotade marina ekosystem

Omfattande miljöförstöring och exploatering av våra hav leder inte bara till att enskilda arter riskerar att utrotas. Det kan också få allvarliga ekologiska konsekvenser.

Läs här

Koraller i ett skyddat havsområde, Marine Protected Area, Salomon öarna

Skyddade havsområden

Marina skyddade områden behövs för att bevara den biologiska mångfalden i havet. De fungerar som en fristad för känsliga arter och ekosystem. Här kan hotade arter reproducera och återhämta sig.

Läs här

Pelagic amphipod, Atlantic ocean

Djuphaven

Djuphaven är haven utanför de nationella gränserna och nationella ekonomiska zonerna och börjar 200 sjömil (en sjömil är 1 852 meter) från fastlandet. Det är ett enormt stort område där medeldjupet är 4 000 meter.

Läs här

Green sea turtle

marinfadder

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare och bidrar regelbundet via autogiro till WWFs arbete.

Premie

Faktureringsadress

Sverige

Signera ditt autogiro

Ha tålamod, din bank kontaktas.

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Naturens gratistjänster

I världens största hälsoundersökning av planeten studerade mer än 1300 forskare ekosystemens betydelse för global utveckling och människors välfärd. Studien Millennium Assessment Reports från 2005 visade att ekosystemens tillstånd och förmåga att producera naturresurser och ekosystemtjänster hade försämrats kraftigt de senaste 50 åren. Men studien ger inte bara dystra siffror, utan visar också på möjliga lösningar och framtidsscenarier.

FNs 17 globala mål för hållbar utveckling som antogs 2015 visar att världens ledare nu förstår allvaret. Mål nummer 14 om hav och marina resurser är ett steg i rätt riktning. Lagar har skärpts och bättre skydd och skötsel av haven har blivit en angelägen fråga. Men det behöver hända mycket mer. Och det är bråttom.

Välmående hav är grunden till människans välfärd. WWF arbetar för att skapa en ”hållbar blå ekonomi” och att verksamheter som utgår från havet som till exempel fiske, sjötransporter, turism, fiskodling, energi och bioteknik görs på hållbara sätt.

Läs mer om blå ekonomi   Bli fadder

Medium_WW211689_fiskguiden_abborre_blå

Välj rätt fisk med Fiskguiden

Bidra till ett mer hållbart fiske och vattenbruk (fiskodling) genom att göra medvetna val när du köper fisk och skaldjur.

LÄS HÄR   Ge gåva

Koraller i havet, Malaysia

Podden WWF Dokumentär

Ett av avsnitten i vår poddserie Under ytan handlar om korallernas fascinerande liv och vad du kan göra för att hjälpa dem.

Lyssna här   Bli fadder

Dela gärna:

Senast ändrad 27/05/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se