Gå till huvudinnehållet
vindkraft-foto-miche-3.jpg

Förnybar energi

 

Bli Planetfadder 

Vår enda framtid: 100 procent fossilfritt

För att skapa en hållbar framtid för oss och vår planet måste vi ställa om till 100 procent förnybar energi och helt sluta använda fossila bränslen, som kol, olja och gas. Det är det enda sättet.

Samtidigt måste vi bli mer energieffektiva – du och jag som individer när man tänker på hur vi transporterar oss, hur vi bor och vad vi äter. Det är även viktigt att industrin, jordbruket och finanssektorn ställs om. Det här behöver göras globalt. Är det möjligt? Svaret är enkelt: Ja.

Fossila bränslen har tjänat oss väl – men nu är det dags för annat

Fossila bränslen har spelat en viktig roll i vår utveckling. Sedan 1800-talets stora industrialisering har vi i västvärlden byggt upp våra samhällen och vår välfärd med hjälp av billig olja, kol och gas. Det kändes som en bra lösning då, men idag vet vi bättre. Det har nämligen kostat oss oerhört mycket i form av livshotande klimatförändringar, miljöförstörelse och negativa hälsoaspekter.

Vi kan inte längre blunda för att 75 procent av alla de växthusgasutsläpp som värmer upp vår planet med katastrofala följder, kommer ifrån användning av fossil energi.

100 procent förnybar energi – den självklara vägen framåt

Nu behöver vi en hållbar lösning på vårt energibehov och att göra oss av med vårt beroende av fossila bränslen. Genom att ställa om till förnybar energi – som sol-, vind- och vattenkraft – löser vi några av vår tids största problem. Den förnybara energin tar aldrig slut, har inga farliga restprodukter eller föroreningar och den sliter inte heller på naturen. Den bidrar med andra ord inte heller till den globala uppvärmningen.

Beslutet är taget: max 1,5 graders global uppvärmning

Vid FNs klimatkonvention i Paris 2015 enades världens ledare om målet att få den globala uppvärmningen att stanna väl under 2 grader och att vi ska sträva mot ett mål på 1,5 grader. För att klara det måste vi ha ett 100 procent förnybart energisystem senast år 2050, det vill säga lagom till dess att dagens ungdomar är 50 år gamla. Eftersom ett visst utsläpp kommer vara oundvikligt behöver vi också utveckla hållbar teknik som kan fånga in dessa utsläpp.

Valet är med andra ord enkelt. Det som krävs är att våra beslutsfattare agerar nu genom att satsa på teknikutveckling och smarta lösningar, så att vi kan fånga upp den förnybara energin på ett effektivt sätt.

Energieffektiviseringen måste ske parallellt

Samtidigt som vi arbetar med omställningen till förnybar energi måste vi även arbeta med energieffektivisering – både på individ- och samhällsnivå. För oavsett hur mycket förnybar energi vi satsar på måste vi samtidigt minska vår energiförbrukning och använda energin smartare för att leva på ett hållbart sätt.

Här kan alla dra sitt strå till stacken. Därför har WWF samlat konkreta tips på hur du kan bli mer energieffektiv och klimatsmart i ditt vardagliga liv.

Kläder hänger på lina, Storbritanninen

Du kan leva mer klimatsmart

Här kan alla dra sitt strå till stacken. Därför har WWF samlat konkreta tips på hur du kan bli mer energieffektiv och klimatsmart i ditt vardagliga liv.

Läs här

solenergi-1.jpg

WWFs klimatmål

Vårt mål är att vi ska försöka begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och åtminstone väl under två grader.

Läs här

Vi har fakta – nu ska beslutsfattarna agera

Omställningen till förnybar energi och de nödvändiga energieffektiviseringarna kräver att våra beslutsfattare agerar kraftfullt och tydligt. Globalt sett måste de snabbt fatta de viktiga besluten att rikta framtida investeringar till sol, vind och vatten istället för att hålla fast vid ohållbar fossil energi eller kärnkraft.

Det är viktigt att påverka och stödja våra beslutsfattare i den här processen. WWF arbetar målmedvetet med just det, bland annat genom att uppmana finansiella institut och regeringar världen över att investera mer pengar i en framtid som bygger på förnybar energi.

100 procent fossilfritt – rapporten som visar att det är möjligt

Tekniken bakom förnybar energi skulle kunna försörja hela världen med hållbar energi. WWF har tagit fram en energirapport, The Energy Report 2011 – 100 % renewable energy by 2050, som visar hur en global omställning till 100 procent förnybar energi i hela energisystemet skulle se ut, om vi tar till oss de klimatinnovationer som redan finns och driver ut dem på världsmarknaden. I en annan rapport visar vi även hur 100 procent förnybar energi inom naturens gränser är möjligt för Sverige.

Förnybara alternativ har blivit kostnadseffektiva

Vi kommer aldrig undan att kostnaden spelar en stor roll för politiker och investerare, och miljökostnaden för ohållbar energi syns tyvärr oftast inte i plånböckerna. Därför är det mycket glädjande att kostnaden för hållbara alternativ har gått ned snabbt de senaste fem-tio åren (solkraft, vindkraft, batterilagring, elfordon, LED-belysning med flera). Nu när de förnybara alternativen blivit kostnadseffektiva har den sista ursäkten för att investera i ohållbar energi definitivt försvunnit.

Det här har många förstått. Faktum är att mer än hälften av all ny elproduktion globalt är förnybart – alltså mer än kol, olja, gas och kärnkraft tillsammans. Men det räcker inte. För klimathotets skull måste all nyinstallerad kapacitet vara baserad på förnybar energi – så snart som möjligt dessutom. Den finansiella sektorn måste fortsätta tänka framåt i klimatfrågan och investera i lösningarna istället för problemen.

Konkreta sidovinster

Klimatet är inte den enda vinnaren när vi lämnar vårt beroende av fossila bränslen. Här är konkreta exempel på sidovinster:

Sparar vatten

Det går åt inget eller väldigt lite vatten i produktionen av vind- och solenergi, vilket gör att man inte sätter onödigt stress på begränsade färskvattensystem som behövs för exempelvis jordbruk eller dricksvatten.

Bekämpar fattigdom

Genom att producera sin egen el får jordens fattiga mer pengar kvar i plånboken nu när priserna för solceller har minskar successivt.

Förbättrar hälsan för de fattigaste

Tre miljarder människor i världen eldar ved eller annan biomassa för sin energiförsörjning. Med hållbara alternativ som solcellsspisar slipper kvinnor i utvecklingsländerna andas in de hälsofarliga partiklarna.

Ger renare luft i städerna

I många städer, däribland Peking och New Delhi, är luften så dåligt att invånarna rekommenderas att inte vistas utomhus vissa dagar. En stor del av de skadliga partiklarna kommer från biltrafiken och fabriker som drivs av kol, olja eller gas. Med ett byte till förnybara energikällor skulle det gå att andras in stadsluften utan risk för den egna och barnens hälsa.

Hållbar energi Rapport 2011 - 100 % förnybart på naturens villkor
Rapport

Hållbar energi Rapport 2011 – 100 % förnybart på naturens villkor

Vi visar att det är möjligt att klara klimatmålet senast 2050.

LADDA NED

Bustig the Myths Report 2013 - Debunking myths about renewable energy
Rapport

Bustig the Myths Report 2013 – Debunking myths about renewable energy

WWFs rapport som slår hål på myterna om förnybar energi.

LADDA NED

Nedhuggen skog
Pressmeddelande

AP-fonderna och klimatet

Fem av de svenska AP-fonderna äger andelar i 133 av världens 200 mest koldioxidintensiva kol-, olje- och gasföretag. Det visar en analys som Världsnaturfonden WWF gjort.

Läs här

Sverige kan ta ledartröjan. Är du med?

Vi har några måsten framför oss. Vi måste försörja oss 100 procent fossilfritt. För att åstadkomma det måste vi göra förnybar energi till den nya standarden globalt. Sverige måste sätta sig i förarsätet och besluta att vi själva ska bli fria från fossil energi till år 2030. Vi måste driva bort vårt beroende av fossil energi från vår konsumtion av varor och tjänster och vi kan exportera mängder av lösningar på klimatfrågan. Då tar vi ledartröjan i att säkra vår och planetens framtid.

Sverige bör ha ambitionen att bli världens första fossilfria välfärdsnation och dra med sig företag, städer och organisationer på denna innovationsresa.

Oavsett hur mycket förnybar energi vi satsar på måste vi även satsa på energieffektiviseringar.

Vi har världens chans – är du med och tar den?

GÖR SKILLNAD HELA ÅRET!

planeten-foto-bjorn-.jpg

Kämpa med oss mot naturkrisen

På drygt 50 år har populationerna av vilda ryggradsdjur minskat med 69 procent i genomsnitt* och ofattbara 1 miljon arter är riskerar att försvinna**.  Men det är inte för sent att ändra den negativa utvecklingen.

Stötta vårt arbete för en levande planet –  bli Planetfadder!

*Visar undersökningar av 31 821 populationer hos 5 230 arter av vilda ryggradsdjur, mellan åren 1970 och 2018. Källa: Living Planet Report 2022. **Källa: IPBES Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som Planetfadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till arbetet för att bevara den biologiska mångfalden och kämpa mot klimatförändringarna.

Bli Planetfadder – hjälp oss kämpa för en levande planet.

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 06/07/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se