Gå till huvudinnehållet
vindkraft-foto-miche-3.jpg

Förnybar energi

Vår enda framtid: 100 procent förnybart

För att bromsa klimatförändringarna måste världen sluta använda fossila bränslen som kol, olja och naturgas och ställa om till 100 procent förnybar energi. Det behöver göras snabbt, rättvist och på ett sätt som vänder förlusten av biologisk mångfald.

Vi behöver ställa om från fossilt till förnybart och bli mycket bättre på att hushålla med energi och resurser. Du och jag som individer kan påverka i vår vardag genom hur vi transporterar oss, hur vi bor, vad vi äter och hur vi konsumerar. Ett ännu större ansvar att driva denna förändring har aktörer inom exempelvis industri, jordbruk och finanssektor. Företag, städer, politiker, organisationer och medborgare – vi behöver alla hjälpas åt för att skapa en framtid där människor lever i harmoni med naturen.

Från fossilt till förnybart – världens länder är överens

Vår energianvändning orsakar 75 procent av de globala växthusgasutsläppen och därför är energiomställningen högt prioriterad och brådskande för oss alla.

På FN:S klimattoppmöte i Dubai 2023 (COP28) enades världens länder om en global omställning bort från fossila bränslen. Förnybart ska tredubblas och energieffektivisering dubbleras till 2030. Detta är ett historiskt avtal, även om WWF hade hoppats på ett ännu starkare beslut. Den fossila eran går äntligen mot sitt slut, nu behöver alla världens länder öka ambitionerna och fasa ut användningen av fossila bränslen så snabbt som möjligt.

Det internationella samarbetsorganet International Energy Agency (IEA) släpper varje år rapporten ”World Energy Outlook”, och 2023 års analys visar att vi befinner oss vid en brytpunkt där omställningen från fossil till förnybar energi är ostoppbar, men måste gå snabbare om vi ska kunna uppfylla Parisavtalet.

The transition to clean energy is happening worldwide and it's unstoppable. It's not a question of 'if', it's just a matter of 'how soon' – and the sooner the better for all of us.

IEA Executive Director Fatih Birol

Att hushålla med energi har många fördelar

Samtidigt som vi arbetar med omställningen från fossil till förnybar energi måste vi även arbeta med att hushålla med energi, både på individ- och samhällsnivå. Det är bra för både plånboken och miljön. Energihushållning omfattar både energisparande (att minska energianvändningen genom att ändra våra beteenden, till exempel avstå från en energitjänst), effektiv energianvändning (att använda energi effektivt och smart) och (energieffektivisering)genom teknikutveckling.

Men spelar de små förändringar vi gör i vardagen verkligen någon roll för hela landets energiförbrukning? Ja! Många av oss märkte hur dyr elen blev framför allt under vintern 2022/2023. Det ökade viljan att spara energi och Sveriges hushåll minskade sin elförbrukning med upp till 18 procent genom många små förändringar. Att minska vår efterfrågan på energi är det snabbaste sättet att sänka elpriserna, minska klimatutsläppen och beroendet av fossil energi. Via länken nedan får du WWFs konkreta tips på hur du kan leva mer energieffektivt och klimatsmart.

Vi har fakta – nu ska beslutsfattarna agera

Omställningen till förnybar energi och nödvändiga åtgärder för att hushålla med energi och resurser kräver att våra beslutsfattare agerar kraftfullt och tydligt i linje med vetenskapen. Globalt sett måste viktiga och modiga beslut fattas för ändrade subventioner, förbud mot fossil utvinning och investeringar som flyttas från fossilt till förnybart. Beslutsfattare behöver också se till att energiomställningen följer det globala ramverket för biologisk mångfald som ska stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald till 2030.

Det är viktigt att påverka och stödja våra beslutsfattare i den här processen. WWF arbetar målmedvetet med just det, bland annat genom att påverka stora kapitalägare, finansiärer och lagstiftare för att motverka risker för ekosystem och samhällen.

Läs mer om WWFs klimatarbete och hur vi jobbar med ekonomi och hållbarhet.

En rapport om naturpositiv energiomställning – den första i sitt slag

För att jorden ska kunna vara en säker och beboelig plats i framtiden behöver det globala energisystemet omvandlas. WWF och Boston Consulting Group har tagit fram rapporten ”Building a Nature-Positive Energy Transformation”. Resultaten visar att det utan tvivel är bättre för människa och natur att vi snabbt ställer om till förnybar energi än att vi håller fast vid användning av fossila bränslen. I rapporten jämförs påverkan på luftkvalitet, vattenkvalitet, ekosystem och biodiversitet, landanvändning, vattenanvändning, fritt strömmande vattendrag, samhälle och mänskligt välmående samt gruvdrift.

Förnybar teknik mer kostnadseffektiv än fossila bränslen

Prognoser har ständigt underskattat utvecklingen av förnybar energiteknik – både vad gäller teknikutveckling, utbyggnad och kostnad. Exempelvis har utbyggnaden av solenergi skett ca 36 gånger snabbare än vad prognoser visade 2010, och prisnedgången för sol, vind och batterier varit upp till tre gånger kraftigare än beräknat.

För att jämföra lönsamhet för olika energislag används ofta LCOE – Levelized Cost of Energy. I korthet får du då svar på frågan: Hur mycket pengar får du för den energi som anläggningen producerar under sin livstid, jämfört med vad det kostar att bygga, underhålla och avveckla anläggningen? Idag är svaret på denna fråga att du får mer pengar för energi producerad av förnybara energislag än fossila.

nature-positive-energy-transformation-report-cover
Rapport

Building a Nature-Positive Energy Transformation

Läs rapporten

planeten-foto-bjorn-.jpg

Kämpa med oss mot naturkrisen

På drygt 50 år har populationerna av vilda ryggradsdjur minskat med 69 procent i genomsnitt* och ofattbara 1 miljon arter är riskerar att försvinna**.  Men det är inte för sent att ändra den negativa utvecklingen.

Stötta vårt arbete för en levande planet –  bli Planetfadder!

*Visar undersökningar av 31 821 populationer hos 5 230 arter av vilda ryggradsdjur, mellan åren 1970 och 2018. Källa: Living Planet Report 2022. **Källa: IPBES Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som Planetfadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till arbetet för att bevara den biologiska mångfalden och kämpa mot klimatförändringarna.

Bli Planetfadder – hjälp oss kämpa för en levande planet.

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Kläder hänger på lina, Storbritanninen

Du kan leva mer klimatsmart

Här kan alla dra sitt strå till stacken. Därför har WWF samlat konkreta tips på hur du kan bli mer energieffektiv och klimatsmart i ditt vardagliga liv.

Läs här

solenergi-1.jpg

WWFs klimatmål

Vårt mål är att vi ska försöka begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och åtminstone väl under två grader.

Läs här

Dela gärna:

Senast ändrad 09/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se