Gå till huvudinnehållet
Lila korallrev, Indonesien

Hotade marina ekosystem

Hotade marina ekosystem

Omfattande miljöförstöring och exploatering av våra hav leder inte bara till att enskilda arter riskerar att utrotas. Det kan också få allvarliga ekologiska konsekvenser. Ekosystemen utarmas och på sikt kan de förlora sin förmåga att producera livsnödvändiga ekologiska tjänster, som fisk och skaldjur. Exempel på värdefulla ekosystem som idag är hotade av mänsklig aktivitet som leder till klimatförändringar eller exploatering är grunda utsjöbankar, korallrev, sjögräsängar och mangroveskogar.

Hotade korallrev på svenskt vatten

I den svensknorska gränsöverskridande marina nationalparken Koster/Hvaler och i området kring Väderöarna på den svenska västkusten växer korallrev på cirka 60 meters djup eller mer. De är så kallade kallvattenkoraller med namnet ögonkorall (Lophelia pertusa). Kring reven lever många unika djur och växter. Flera hundra arter kan vara beroende av ögonkorallen. Ögonkorallen är vanligen vit men kan ha andra färger, som orange, nedan i bilden. Endast ögonkorallen bildar egentliga rev i Sverige.

Världsnaturfonden WWF har varit stödjande för skydd av Kosterfjorden och undersökningar av djupområden, där man studerat och filmat tidigare okända arter. Koraller är känsliga för mekaniska störningar och sedimentation. Filmerna från Kosterområdet visar också att trålningen ger upphov till stora spår i Kosterfjordens mjukbottnar och rör upp partiklar som sedan långsamt singlar ned och lägger sig i lager över hårdbottnar och koraller. WWF har under lång tid arbetat med att ta fram de underlag som behövs för att skapa marina skyddade områden både i Sverige och internationellt.

Orange ögonkorall, Norge

Tropiska korallrev

En fjärdedel av allt marint liv finns i anslutning till korallrev, trots att reven till ytan upptar mindre än en procent av hela den marina miljön. Nästan 2 miljoner arter bor på eller runt omkring korallrev och är beroende av ett fungerande korallrevsekosystem. För många arter är korallrevet den livsnödvändiga platsen för att hitta föda eller skydd undan rovdjur och de fungerar som uppväxtområde för nära en fjärdedel av alla fiskarter. Förutom korallrevens betydelse för havets ekosystem i stort är många kustsamhällen beroende av korallreven för sin matförsörjning eller för turistintäkter. Reven fungerar även som vågbrytare och skydd för att dämpa effekterna av tsunamivågor längs med kusten.

Mangroveskogar skövlas

Mangroveskogar är en sorts sumpskog som växer i tidvattenzonen i tropiska och subtropiska kustområden. De fyller en mycket viktig ekologisk funktion som yngelplatser för fiskar, räkor och många andra djur. Dessutom skyddar de kustmiljö och befolkning mot erosion, stormar och översvämningar. Hälften av världens mangroveskogar har redan förstörts bland annat genom lokal avverkning för bränsle och byggmaterial. Den främsta orsaken till att de skövlats är för att ge plats åt stora räkodlingar. Räkor som sedan exporteras till andra länder och säljs under namnet jätteräkor, tigerräkor, kungsräkor eller scampi.

Det finns både vildfångade och odlade tropiska räkor, men bägge är förknippade med miljöproblem. Undvik att köpa tropiska räkor om de inte är ASC- eller MSC-certifierade.

Bild app Fiskguiden

Välj rätt fisk med Fiskguiden

Bidra till ett mer hållbart fiske och vattenbruk (fiskodling) genom att göra medvetna val när du köper fisk och skaldjur.

Läs här

Koraller i havet, Malaysia

Podden WWF Dokumentär

Ett av avsnitten i vår poddserie Under ytan handlar om korallernas fascinerande liv och vad du kan göra för att hjälpa dem.

Lyssna här

Green sea turtle

BLI marinfadder

  • En tredjedel av alla korallrev har redan försvunnit
  • 90% av världens fiskebestånd – nu fiskade till sin gräns
  • Om 30 år kan haven innehålla mer plast än fisk
Det enda vi inte får göra, är inget. BLI FADDER!
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som Marinfadder blir du månadsgivare och bidrar regelbundet via autogiro till WWFs arbete för att skydda haven från hot. Bli Marinfadder idag!

Välj fadderpremie

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 06/07/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se