Vindelfjällens naturreservat i höstfärger

Styrelse & Förtroenderåd

Stiftelsen har ett förtroenderåd om max 50 personer. Högst hälften av rådsmedlemmarna utgörs av representanter för organisationer, institutioner och myndigheter, och utses av dessa själva. Resterande del föreslås av en särskild valnämnd. Förtroenderådet utser en styrelse, som har det juridiska och operativa ansvaret för verksamheten.

Världsnaturfonden WWFs förtroenderåd 2018

Förtroenderådets ordförande, H M Konungen
Förtroenderådets vice ordförande, Maria Norrfalk

Myndigheter, organisationer och institutioner

ArtDatabanken, Lena Sundin Rådström
BirdLife Sverige, Dennis Kraft.
Friluftsfrämjandet, Lars Lundström
Kungl. Skogs- o Lantbruksakademien, Eva Pettersson
Kungl. Vetenskapsakademien, Martin Jakobsson
Lantbrukarnas Riksförbund, Palle Borgström
Marine Stewardship Council, MSC, Linnéa Engström
Naturhistoriska Riksmuseet, Joakim Malmström
Riksantikvarieämbetet, RAÄ, Lars Amréus
Riksidrottsförbundet, Susanne Erlandsson
Scouterna, Petra Lindskog
Stockholm Environment Institute, SEI, Åsa Gerger Swartling
Skogsstyrelsen, Herman Sundqvist
Svenska Botaniska Föreningen, Eva Waldemarsson
Svenska Kyrkan, Thomas Söderberg
Svenska Naturskyddsföreningen, Johanna Sandahl
Svenska Röda Korset, Vera Carlbaum-Wrennmark
Svenska Samernas Riksförbund, SSR, Niila Inga
Svenska Turistföreningen, STF, Magnus Ling
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, SMHI, Rolf Brennerfelt
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Joakim Ollén
Turismforskningsinstitutet, ETOUR, Peter Fredman

Individuellt valda rådsledamöter

H M Konungen Carl XVI Gustaf
HKH Kronprinsessan Victoria
Rolf Annerberg
Marie Berglund
Björn Carlson
Hans Christofferson
Georgia Destouni
Kjell Engström
Christer Fuglesang
Peter Hanneberg
Margareta Ihse
Mattias Klum
Lars Kristoferson
Jan Larsén
Lars-Erik Liljelund
Björn Lundberg
Carina Lundberg Markow
Bertil Nordenstam
Maria Norrfalk
Gunnar Olofsson
Mildred von Platen
Lisa Sennerby Forsse
Bengt Telland
Jens Wahlstedt
Marcus Wallenberg

Hedersledamöter

Lennart Ahlgren
Bengt Hellermark
Björn Hägglund
Märtha Josefsson
Rolf Wirtén

Världsnaturfonden WWFs styrelse

Axel Wenblad – Ordförande i Stiftelsen Världsnaturfonden WWF.

Axel Wenblad

Styrelsens ordförande i stiftelsen Världsnaturfonden WWF

Mer om mig
Eva-Thörnelöf_1024x655

Eva Thörnelöf

Vice ordförande

Mer om mig
Caroline Ankarcrona

Caroline Ankarcrona

Ledamot

Mer om mig
Eva Blixt

Eva Blixt

Ledamot

Mer om mig
Torbjörn Ebenhard, Ledamot

Torbjörn Ebenhard

Ledamot

Mer om mig
Minna-Epps_1024x655

Minna Epps

Ledamot

Mer om mig
Christina-Kusoffsky-Hillesöy_1024x655

Christina Kusoffsky Hillesöy

Ledamot

Mer om mig
Johan Kuylenstierna

Johan Kuylenstierna

Ledamot

Mer om mig
Claes Sjöberg

Claes Sjöberg

Ledamot

Mer om mig
Kerstin Sundberg

Kerstin Sundberg

Ledamot

Mer om mig

Världsnaturfonden WWFs ledningsgrupp

Håkan_DSC1505_1024x655

Håkan Wirtén

Generalsekreterare

08-624 74 02

0705-654 515

Mer om mig
peter_dsc1756-1024×655

Peter Westman

Biträdande Generalsekreterare

08-624 74 31

076-837 80 59

peter.westman@wwf.se

Mer om mig
Krister Adolfsson

Krister Adolfsson

Chef Ekonomi, IT och Administration

0735-181899

krister.adolfsson@wwf.se

Mer om mig
Joacim Skagerfält

Joacim Skagerfält

Chef Insamling och Givarservice

072-5898691

Joacim.Skagerfalt@wwf.se

Mer om mig
IMG_6340_FotoSagaSandin-WWF_1024x655
Gunilla2_fotoSagaSandin_1024x655

Gunilla Elsässer

Chef mat, klimat och energi.

08-624 74 22

070 712 93 26

gunilla.elsasser@wwf.se

Mer om mig
Vicki-Lee-Wallgren_avdelningschef-skog-och-vatten-WWF-Foto-Marie-von-Zeipel-WWF_HR_1024x655

Vicki Lee Wallgren

Chef skog och arter (biologisk mångfald, Living Planet Report mm)

08-546 575 12

070-408 90 40

Vicki.Lee.Wallgren@wwf.se

Mer om mig
asa_raunung_utomhus_1024x655
daniel_dsc1855_1024x655

Daniel Robertsson

Chef Samhälls- & Näringslivsutveckling

08-624 74 16

072-511 03 53

daniel.robertsson@wwf.se

Mer om mig
Gunilla Melsted

Generalsekreterarens ersättning

Det är Världsnaturfondens styrelse som beslutar om vilken lön generalsekreteraren ska få. Lönen revideras årligen. Generalsekreteraren omfattas inte av lagen om anställningsskydd.

  • Generalsekreterare Håkan Wirténs lön är 102 000 kronor i månaden. Ingen övertid utgår.
  • Generalsekreterare har tjänstepension från 65 år inom ramen för ITP-planen.

Generalsekreteraren innehar årskort hos SJ som stiftelsen betalar och som förmånsbeskattas vid privat användning. Generalsekreteraren förmånsbeskattas för rikskortet.

Världsnaturfonden WWFs styrelsen arbetar ideellt, inget arvode utgår.

Laitaure deltat, Sareks nationalpark

Kontakta WWFs personal

För att kontakta personal på Världsnaturfonden via e-post, skriv adressen enligt följande modell:
fornamn.efternamn@wwf.se

Asplöv (Populus tremula) med droppar

Valberedningen tar fram förslag på styrelseledamöter

Läs om hur valberedningen arbetar.

Arbetsordning

Senast ändrad: 2019-07-10

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se