Gå till huvudinnehållet
Vindelfjällens naturreservat i höstfärger

Styrelse & förtroenderåd – Ledningsgrupp

Stiftelsen har ett förtroenderåd om max 50 personer. Högst hälften av rådsmedlemmarna utgörs av representanter för organisationer, institutioner och myndigheter, och utses av dessa själva. Resterande del föreslås av en särskild valnämnd. Förtroenderådet utser en styrelse, som har det juridiska och strategiska ansvaret för verksamheten.

Världsnaturfonden WWFs förtroenderåd

Förtroenderådets hedersordförande: Leif Johansson
Förtroenderådets vice ordförande: Maria Norrfalk

Myndigheter, organisationer och institutioner

BirdLife Sverige, Lotta Berg
Friluftsfrämjandet, Kristina Ljungros
Hushållningssällskapens Förbund, Bo Selerud
Kungl. Ingengörsvetenskapsakademien (IVA), Tuula Teeri
Kungl. Skogs- o Lantbruksakademien, Peter Normark
Kungl. Vetenskapsakademien, Hans Ellegren
Lantbrukarnas Riksförbund, Palle Borgström
Marine Stewardship Council, MSC, Linnéa Engström
Naturhistoriska Riksmuseet, Lisa Månsson
Polarforskningssekretariatet, Katarina Gårdfeldt
Riksantikvarieämbetet, RAÄ, Joakim Malmström
Riksidrottsförbundet, Susanne Erlandsson
Scouterna, Johan Pettersson
Stockholm Environment Institute, SEI, Marie Jürisoo
Skogsstyrelsen, Herman Sundqvist
SLU Artdatabanken, Mark Marissink
Svenska Botaniska Föreningen, Mora Aronsson
Svenska Kyrkan, Martin Modéus
Svenska Naturskyddsföreningen, Karin Lexén
Svenska Röda Korset, Lotta Schneider
Svenska Samernas Riksförbund, SSR, Jenny Wik Karlsson
Svenska Turistföreningen, STF, Maria Ros Hjelm
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, SMHI, Håkan Wirtén
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sten Frohm
Turismforskningsinstitutet, ETOUR, Peter Fredman

Individuellt valda rådsledamöter

Leif Johansson, Hedersordförande
Maria Norrfalk, Vice ordförande
H.K.H. Kronprinsessan Victoria
Rolf Annerberg
Marie Berglund
Georgia Destouni
Henrik Ekman
Kjell Engström
Peter Hanneberg
Margareta Ihse
Mattias Klum
Lars Kristoferson
Jan Larsén
Lars-Erik Liljelund
Björn Lundberg
Carina Lundberg Markow
Bertil Nordenstam
Gunnar Olofsson
Lisa Sennerby Forsse
Bengt Telland
Anna Waxin

Hedersledamöter

H.M.K. Carl XVI Gustaf
Lennart Ahlgren
Björn Hägglund
Märtha Josefsson
Axel Wenblad

Valnämnd

Georgia Destouni – georgia.destouni@natgeo.su.se
Gunnar Olofsson – gunnar.olof@telia.com
Lisa Sennerby Forsse – lisasennerbyforsse@gmail.com

Världsnaturfonden WWFs styrelse

Annika Helker Lundström (Foto Ninni Andersson)

Annika Helker Lundström

Styrelsens ordförande i stiftelsen Världsnaturfonden WWF

Mer om mig

Världsnaturfonden WWFs ledningsgrupp

Generalsekreterarens ersättning

Generalsekreterarens lön uppgår till 99 000 kronor per månad (från och med 2024). Det är Världsnaturfondens styrelse som beslutar om lönen som revideras årligen. Generalsekreteraren omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Ingen övertid utgår. Tjänstepension utgår från 65 år inom ramen för ITP-planen. Rikskortet förmånsbeskattas.

Världsnaturfonden WWFs styrelse arbetar ideellt, inget arvode utgår.

 

Laitaure deltat, Sareks nationalpark

Kontakta WWFs personal

För att kontakta personal på Världsnaturfonden via e-post, skriv adressen enligt följande modell:
fornamn.efternamn@wwf.se

Asplöv (Populus tremula) med droppar

Valberedningen tar fram förslag på styrelseledamöter

Läs om hur valberedningen arbetar.

Arbetsordning

Dela gärna:

Senast ändrad 22/03/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se