Gå till huvudinnehållet
Vindelfjällens naturreservat i höstfärger

Styrelse & Förtroenderåd

Stiftelsen har ett förtroenderåd om max 50 personer. Högst hälften av rådsmedlemmarna utgörs av representanter för organisationer, institutioner och myndigheter, och utses av dessa själva. Resterande del föreslås av en särskild valnämnd. Förtroenderådet utser en styrelse, som har det juridiska och strategiska ansvaret för verksamheten.

Världsnaturfonden WWFs förtroenderåd 2021

Förtroenderådets ordförande, H M Konungen
Förtroenderådets vice ordförande, Maria Norrfalk

Myndigheter, organisationer och institutioner

BirdLife Sverige, Lotta Berg
Friluftsfrämjandet, Ann-Louise Samuelsson
Kungl. Skogs- o Lantbruksakademien, Eva Pettersson
Kungl. Vetenskapsakademien, Hans Ellegren
Lantbrukarnas Riksförbund, Palle Borgström
Marine Stewardship Council, MSC, Linnéa Engström
Naturhistoriska Riksmuseet, Lisa Månsson
Riksantikvarieämbetet, RAÄ, Joakim Malmström
Riksidrottsförbundet, Susanne Erlandsson
Scouterna, Anna-Karin Hennig
Stockholm Environment Institute, SEI, Marie Jürisoo
Skogsstyrelsen, Herman Sundqvist
SLU Artdatabanken, Mark Marissink
Svenska Botaniska Föreningen, Mora Aronsson
Svenska Kyrkan, Anjte Jackelén
Svenska Naturskyddsföreningen, Karin Lexén
Svenska Röda Korset, Lotta Schneider
Svenska Samernas Riksförbund, SSR, Jenny Wik Karlsson
Svenska Turistföreningen, STF, Maria Ros Hjelm
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, SMHI, Håkan Wirtén
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Joakim Ollén
Turismforskningsinstitutet, ETOUR, Peter Fredman

Individuellt valda rådsledamöter

H M Konungen Carl XVI Gustaf
HKH Kronprinsessan Victoria
Rolf Annerberg
Marie Berglund
Hans Christofferson
Georgia Destouni
Kjell Engström
Christer Fuglesang
Peter Hanneberg
Margareta Ihse
Mattias Klum
Lars Kristoferson
Jan Larsén
Lars-Erik Liljelund
Björn Lundberg
Carina Lundberg Markow
Bertil Nordenstam
Maria Norrfalk
Gunnar Olofsson
Lisa Sennerby Forsse
Bengt Telland
Marcus Wallenberg

Hedersledamöter

Lennart Ahlgren
Bengt Hellermark
Björn Hägglund
Märtha Josefsson
Rolf Wirtén

valnämnd

Georgia Destouni
Gunnar Olofsson
Lisa Sennerby Forsse

Världsnaturfonden WWFs styrelse

Axel Wenblad - Ordförande i Stiftelsen Världsnaturfonden WWF.

Axel Wenblad

Styrelsens ordförande i stiftelsen Världsnaturfonden WWF

Mer om mig
Eva-Thörnelöf_1024x655

Eva Thörnelöf

Vice ordförande

Mer om mig
Caroline Ankarcrona

Caroline Ankarcrona

Ledamot

Mer om mig
Torbjörn Ebenhard, Ledamot

Torbjörn Ebenhard

Ledamot

Mer om mig
Minna-Epps_1024x655

Minna Epps

Ledamot

Mer om mig
Johan Kuylenstierna

Johan Kuylenstierna

Ledamot

Mer om mig
Claes Sjöberg

Claes Sjöberg

Ledamot

Mer om mig
Kerstin Sundberg

Kerstin Sundberg

Ledamot

Mer om mig
Annika Helker Lundström (Foto Ninni Andersson)

Annika Helker Lundström

Ledamot

Mer om mig
TB Hamnmark

Torbjörn Hamnmark

Ledamot

Mer om mig

Världsnaturfonden WWFs ledningsgrupp

Generalsekreterarens ersättning

Generalsekreterarens lön uppgår till 94 000 kronor per månad (avser 2021 års löneläge). Det är Världsnaturfondens styrelse som beslutar om lönen som revideras årligen. Generalsekreteraren omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Ingen övertid utgår. Tjänstepension utgår från 65 år inom ramen för ITP-planen. Rikskortet förmånsbeskattas.

Världsnaturfonden WWFs styrelse arbetar ideellt, inget arvode utgår.

 

Laitaure deltat, Sareks nationalpark

Kontakta WWFs personal

För att kontakta personal på Världsnaturfonden via e-post, skriv adressen enligt följande modell:
fornamn.efternamn@wwf.se

Asplöv (Populus tremula) med droppar

Valberedningen tar fram förslag på styrelseledamöter

Läs om hur valberedningen arbetar.

Arbetsordning

Dela gärna:

Senast ändrad 12/01/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se