Vindelfjällens naturreservat i höstfärger

Styrelse & Förtroenderåd

Stiftelsen har ett förtroenderåd om max 50 personer. Högst hälften av rådsmedlemmarna utgörs av representanter för organisationer, institutioner och myndigheter, och utses av dessa själva. Resterande del föreslås av en särskild valnämnd. Förtroenderådet utser en styrelse, som har det juridiska och strategiska ansvaret för verksamheten.

Världsnaturfonden WWFs förtroenderåd 2021

Förtroenderådets ordförande, H M Konungen
Förtroenderådets vice ordförande, Maria Norrfalk

Myndigheter, organisationer och institutioner

ArtDatabanken, Lena Tranvik
BirdLife Sverige, Lotta Berg
Friluftsfrämjandet, Lars Lundström
Kungl. Skogs- o Lantbruksakademien, Eva Pettersson
Kungl. Vetenskapsakademien, Hans Ellegren
Lantbrukarnas Riksförbund, Palle Borgström
Marine Stewardship Council, MSC, Linnéa Engström
Naturhistoriska Riksmuseet, Joakim Malmström
Riksantikvarieämbetet, RAÄ, Lars Amréus
Riksidrottsförbundet, Susanne Erlandsson
Scouterna, Anna-Karin Henning
Stockholm Environment Institute, SEI, Marie Jürisoo
Skogsstyrelsen, Herman Sundqvist
Svenska Botaniska Föreningen, Mora Aronsson
Svenska Kyrkan, Thomas Söderberg
Svenska Naturskyddsföreningen, Karin Lexén
Svenska Röda Korset, Vera Carlbaum-Wrennmark
Svenska Samernas Riksförbund, SSR, Jenny Wik Karlsson
Svenska Turistföreningen, STF, Maria Ros Hjelm
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, SMHI, Rolf Brennerfelt
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Joakim Ollén
Turismforskningsinstitutet, ETOUR, Peter Fredman

Individuellt valda rådsledamöter

H M Konungen Carl XVI Gustaf
HKH Kronprinsessan Victoria
Rolf Annerberg
Marie Berglund
Björn Carlson
Hans Christofferson
Georgia Destouni
Kjell Engström
Christer Fuglesang
Peter Hanneberg
Margareta Ihse
Mattias Klum
Lars Kristoferson
Jan Larsén
Lars-Erik Liljelund
Björn Lundberg
Carina Lundberg Markow
Bertil Nordenstam
Maria Norrfalk
Gunnar Olofsson
Mildred von Platen
Lisa Sennerby Forsse
Bengt Telland
Marcus Wallenberg

Hedersledamöter

Lennart Ahlgren
Bengt Hellermark
Björn Hägglund
Märtha Josefsson
Rolf Wirtén

valnämnd

Carina Lundberg Markow
Björn Hägglund
Lisa Sennerby Forsse

Världsnaturfonden WWFs styrelse

Axel Wenblad – Ordförande i Stiftelsen Världsnaturfonden WWF.

Axel Wenblad

Styrelsens ordförande i stiftelsen Världsnaturfonden WWF

Mer om mig
Eva-Thörnelöf_1024x655

Eva Thörnelöf

Vice ordförande

Mer om mig
Caroline Ankarcrona

Caroline Ankarcrona

Ledamot

Mer om mig
Eva Blixt

Eva Blixt

Ledamot

Mer om mig
Torbjörn Ebenhard, Ledamot

Torbjörn Ebenhard

Ledamot

Mer om mig
Minna-Epps_1024x655

Minna Epps

Ledamot

Mer om mig
Christina-Kusoffsky-Hillesöy_1024x655

Christina Kusoffsky Hillesöy

Ledamot

Mer om mig
Johan Kuylenstierna

Johan Kuylenstierna

Ledamot

Mer om mig
Claes Sjöberg

Claes Sjöberg

Ledamot

Mer om mig
Kerstin Sundberg

Kerstin Sundberg

Ledamot

Mer om mig

Världsnaturfonden WWFs ledningsgrupp

Generalsekreterarens ersättning

Fd.* Generalsekreterare Håkan Wirténs lön var 108 000 kronor i månaden (lönerevision 1 juni 2020). Det är Världsnaturfondens styrelse som beslutar om lönen som revideras årligen. Generalsekreteraren omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Ingen övertid utgår. Tjänstepension utgår från 65 år inom ramen för ITP-planen samt årskort hos SJ som stiftelsen betalar och GS förmånsbeskattas för vid privat användning. Rikskortet förmånsbeskattas.

Världsnaturfonden WWFs styrelsen arbetar ideellt, inget arvode utgår.

*) Håkan Wirtén har efter 10 år som Generalsekreterare lämnat WWF Sverige eftersom han av regeringen blivit utnämnd till Generaldirektör för SMHI fr o m den 8 februari 2021. En rekryteringsprocess är initierad för att hitta en efterträdare.

 

Laitaure deltat, Sareks nationalpark

Kontakta WWFs personal

För att kontakta personal på Världsnaturfonden via e-post, skriv adressen enligt följande modell:
fornamn.efternamn@wwf.se

Asplöv (Populus tremula) med droppar

Valberedningen tar fram förslag på styrelseledamöter

Läs om hur valberedningen arbetar.

Arbetsordning

Dela gärna:

Senast ändrad 03/05/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se