Gå till huvudinnehållet

Styrelse & förtroenderåd – Ledningsgrupp

Stiftelsen har ett förtroenderåd om max 50 personer. Högst hälften av rådsmedlemmarna utgörs av representanter för organisationer, institutioner och myndigheter, och utses av dessa själva. Resterande del föreslås av en särskild valnämnd. Förtroenderådet utser en styrelse, som har det juridiska och strategiska ansvaret för verksamheten.

Världsnaturfonden WWFs förtroenderåd 2022

Förtroenderådets hedersordförande: Leif Johansson
Förtroenderådets vice ordförande: Maria Norrfalk

Myndigheter, organisationer och institutioner

BirdLife Sverige, Lotta Berg
Friluftsfrämjandet, Kristina Ljungros
Hushållningssällskapens Förbund, Bo Selerud
Kungl. Ingengörsvetenskapsakademien (IVA), Tuula Teeri
Kungl. Skogs- o Lantbruksakademien, Peter Normark
Kungl. Vetenskapsakademien, Hans Ellegren
Lantbrukarnas Riksförbund, Palle Borgström
Marine Stewardship Council, MSC, Linnéa Engström
Naturhistoriska Riksmuseet, Lisa Månsson
Polarforskningssekretariatet, Katarina Gårdfeldt
Riksantikvarieämbetet, RAÄ, Joakim Malmström
Riksidrottsförbundet, Susanne Erlandsson
Scouterna, Johan Pettersson
Stockholm Environment Institute, SEI, Marie Jürisoo
Skogsstyrelsen, Herman Sundqvist
SLU Artdatabanken, Mark Marissink
Svenska Botaniska Föreningen, Mora Aronsson
Svenska Kyrkan, Martin Modéus
Svenska Naturskyddsföreningen, Karin Lexén
Svenska Röda Korset, Lotta Schneider
Svenska Samernas Riksförbund, SSR, Jenny Wik Karlsson
Svenska Turistföreningen, STF, Maria Ros Hjelm
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, SMHI, Håkan Wirtén
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sten Frohm
Turismforskningsinstitutet, ETOUR, Peter Fredman

Individuellt valda rådsledamöter

H.K.H. Kronprinsessan Victoria
Rolf Annerberg
Marie Berglund
Georgia Destouni
Henrik Ekman
Kjell Engström
Peter Hanneberg
Margareta Ihse
Leif Johansson
Mattias Klum
Lars Kristoferson
Jan Larsén
Lars-Erik Liljelund
Björn Lundberg
Carina Lundberg Markow
Bertil Nordenstam
Maria Norrfalk
Gunnar Olofsson
Lisa Sennerby Forsse
Bengt Telland
Anna Waxin

Hedersledamöter

H.M.K. Carl XVI Gustaf
Lennart Ahlgren
Bengt Hellermark
Björn Hägglund
Märtha Josefsson
Axel Wenblad

Valnämnd

Georgia Destouni
Gunnar Olofsson
Lisa Sennerby Forsse

Världsnaturfonden WWFs styrelse

Annika Helker Lundström (Foto Ninni Andersson)

Annika Helker Lundström

Styrelsens ordförande i stiftelsen Världsnaturfonden WWF

Mer om mig
Eva-Thörnelöf_1024x655

Eva Thörnelöf

Vice ordförande

Mer om mig
Caroline Ankarcrona

Caroline Ankarcrona

Ledamot

Mer om mig
Torbjörn Ebenhard, Ledamot

Torbjörn Ebenhard

Ledamot

Mer om mig
fogde

Madeleine Fogde

Ledamot

Mer om mig
Grunewald

Niclas Grunewald

Ledamot

Mer om mig
TB Hamnmark

Torbjörn Hamnmark

Ledamot

Mer om mig
Kerstin Sundberg

Kerstin Sundberg

Ledamot

Mer om mig
grapengiesser

Katarina Grapengiesser

Ledamot

Mer om mig
Antonelli

Alexandre Antonelli

Ledamot

Mer om mig

Världsnaturfonden WWFs ledningsgrupp

Generalsekreterarens ersättning

Generalsekreterarens lön uppgår till 98 300 kronor per månad (från och med 2023). Det är Världsnaturfondens styrelse som beslutar om lönen som revideras årligen. Generalsekreteraren omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Ingen övertid utgår. Tjänstepension utgår från 65 år inom ramen för ITP-planen. Rikskortet förmånsbeskattas.

Världsnaturfonden WWFs styrelse arbetar ideellt, inget arvode utgår.

 

Laitaure deltat, Sareks nationalpark

Kontakta WWFs personal

För att kontakta personal på Världsnaturfonden via e-post, skriv adressen enligt följande modell:
fornamn.efternamn@wwf.se

Asplöv (Populus tremula) med droppar

Valberedningen tar fram förslag på styrelseledamöter

Läs om hur valberedningen arbetar.

Arbetsordning

Dela gärna:

Senast ändrad 12/05/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se