Gå till huvudinnehållet

Annika Helker Lundström

Ledamot

Född: 1952
Invald: 2021

Annika Helker Lundström är 68 år gammal, bosatt i Stockholm och verkar som styrelseledamot i flera miljörelaterade verksamheter.
Hon har arbetat med miljöfrågor i 35 år och har en bred erfarenhet från olika delar av samhället. Förutom erfarenheterna inom hållbarhetsområdet har hon haft flera olika ledande befattningar bland annat som vd för Svensk Vindenergi och Återvinningsindustrierna och som tjänsteman på Regeringskansliet vid Miljö- och Energidepartement.

Annika har läst Ekonomlinjen vid Stockholms universitet, Inriktning strategisk planering, marknadsstrategi och investering/finansiering.
Annika är ordförande i IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Återvinningsindustrierna, styrelsen för forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption, Miljömärkning Sverige AB samt vice ordförande för Delegationen för Cirkulär Ekonomi.

Senast ändrad 29/06/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se