Gå till huvudinnehållet
Traktor med såmaskin i solnedgången

Hållbarhet och jordbruk

WWF arbetar för ett hållbart jordbruk

Det svenska odlingslandskapet är extremt viktigt för den biologiska mångfalden. Här finns nära hälften av Sveriges alla växter, däggdjur, kräl- och groddjur, en fjärdedel av häckande fåglar och hälften av alla insekter. Samtidigt har jordbrukslandskapet och jordbruket genomgått mycket stora förändringar sedan mitten av 1900-talet.

Användningen av handelsgödsel och växtskyddsmedel har ökat och allt fler jordbruk specialiserar sig på antingen djur eller spannmål. Dessutom har det skett en övergång till grödor som ger större skördar. Fälten har blivit allt större och diken och stenrösen har försvunnit.

Det har lett till att allt färre arter får plats i odlingslandskapet. Naturens egna tjänster – så kallade ekosystemtjänster – minskar till förmån för ökade skördar. Några av de viktiga ekosystemtjänster som fått sämre förutsättningar är pollinering, jordmånsbildning och biologisk skadedjurskontroll.

WWF arbetar för att främja ekosystemtjänster och biologisk mångfald i jordbrukslandskapet. Samtidigt arbetar vi för en levande landsbygd och för att lantbrukare ska ha goda förutsättningar att bedriva jordbruk.

Sånglärka i stubb-1
Landskap med solrosor i Sverige
Ko i höstlandskap, Sverige
Fyr och hus på ön Björn i Östersjön, Sverige
Årets Östersjöbonde

WWF korar varje år Årets Östersjöbonde

Målet är att öka medvetenheten om alla goda initiativ som praktiseras på gårdar i länderna runt Östersjön, och visa att det är möjligt att minska övergödningen.

Läs här

Köttguiden
Köttguiden

Välj mindre men bättre kött

Du kan bidra till en mer hållbar köttkonsumtion, genom att göra kloka matval som tar hänsyn till naturen, klimatet och djurens välfärd.

Läs här

Fjällhumla (Bombus balteatus)
Art: Humla

Lär dig mer om humlor

Visste du att var tredje tugga vi äter är pollinerad av ett bi? Utan bin skulle nästan 80 procent av den mat vi köper i affären försvinna.

Läs här

top-jordbruk-Ola-Jennersten-WWF-Sweden
Baltic Stewardship Initiative

Bli en del av initiativet

Baltic Stewardship Initiative är ett aktivt nätverk som samlar aktörer från hela livsmedelskedjan i länderna runt Östersjön.

Läs här

hero-pollinatörer-humla

Bli Naturfadder

Hjälp oss skydda våra pollinatörer och rädda svensk natur genom att:

  • Skydda minst 30 % av svensk natur till år 2030
  • Rädda hotade arter och bevara vår biologiska mångfald.
  • Arbeta för ett hållbart skogs- och jordbruk.
  • Sätta press på beslutsfattare och politiker för skärpta lagar och bättre skydd av svensk natur.

Just nu får du en fröpåse som välkomstgåva!

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete för vår svenska natur.

Välj välkomstgåva

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 22/03/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se