Gå till huvudinnehållet
orangutang, Gita Depoe

STÖD OSS I KAMPEN FÖR VÄRLDENS REGNSKOGAR

Som Regnskogsfadder stödjer du globalt regnskogsarbete och bidrar till att plantera ett träd på Borneo, vilket gynnar unika arter som orangutanger, trädleoparder, näsapor och många andra djur.

Bli Regnskogsfadder – så planterar vi ett träd i regnskogen!

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete. Med ditt fadderskap planteras ett träd i regnskogen.

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

På bara 100 år har hälften av jordens regnskog försvunnit.

Den värdefulla regnskogen är avgörande för planetens biologiska mångfald. Mer än hälften av alla landlevande djur- och växtarter lever här, på bara 7 procent av vår landyta. Regnskogen ger oss mat, mediciner och rent vatten – och är en nyckel för att bromsa klimatförändringarna. Trots det förstörs planetens regnskog i en oroväckande snabb takt.

BLI REGNSKOGSFADDER

Som Regnskogsfadder får du:

Tocotukan (Ramphastos toco)

Bättre skydd för regnskogen och arterna

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att den fantastiska regnskogen får fortsätta frodas även i framtiden.

WWF Magasin 3-23

WWF Magasin

Som Regnskogsfadder får du tidningen WWF Magasin fyra gånger per år, både i brevlådan och digitalt, spännande läsning om vårt arbete illustrerad med vackra naturfoton.

Clouded leopard

Regnskogsrapporten

I e-nyhetsbrevet Regnskogsrapporten får du löpande rapportering från WWFs projektledare i fält om konkreta naturvårdsresultat.

Hoten mot regnskogen:

Hands of an orang utan in cage, Jambi, Sumatra, Indonesia

Tjuvjakt och illegal handel

Regnskogens fantastiska djur drabbas hårt av tjuvjakt och illegal handel – där arter som tigrar, elefanter och gorillor jagas för sina skinn, elfenben och andra kroppsdelar. Dessa produkter säljs sedan internationellt. Många djur jagas också illegalt för lokal konsumtion som mat – s.k. bushmeat. På sina håll kan det leda till hårt tryck på olika arter. Globalt sprids handeln med bushmeat, och exempelvis gorillakött kan till och med dyka upp på exklusiva restauranger i olika storstäder.
Rich Carey / WWF-Sweden

Förstörda livsmiljöer

Regnskogarna är bland de mest hotade livsmiljöerna på jorden idag och den form av skog som är mest utsatt för avskogning. Varje år försvinner ca 10 miljoner hektar skog varav mycket är just regnskog och andra tropiska skogsekosystem. Hälften av den regnskog som fanns för 100 år sedan är idag borta.
Skogsbrand i Blue Mountains, nära Sydney

Skogsbränder

Regnskogar, som normalt sett är fuktiga och inte lämpade för bränder, drabbas allvarligt av skogsbränder. Regnskogens arter, icke-anpassade till eld, påverkas kraftigt vid bränder, oftast orsakade av mänsklig påverkan som avsiktlig skogsbränning för jordbruk eller klimat- och strukturförändringar. Varje år ödeläggs miljontals hektar regnskog världen över av bränder, med förlust av många vilda djur.

Som Regnskogsfadder bidrar du till WWFs arbete för att bland annat:

   • Bekämpa tjuvjakt och illegal handel av hotade arter i regnskogen
   • Förhandla fram nya lagar för att förbättra skogsbruk, minska avskogningen och förhindra illegal avverkning
   • Ge stöd och arbeta tillsammans med lokala grupper och organisationer för att hitta alternativa försörjningsmetoder
   • Skapa fler och bättre skyddade områden för att skydda utsatta arter
   • Hjälpa urfolksgrupper att hantera konsekvenserna av stora skogsbränder
top-regnskog-Shutterstock

Ditt fadderträd hjälper Borneos vilda djur

Ett effektivt sätt att hjälpa livet i regnskogen är att skapa gröna korridorer mellan olika områden så att djur och växter kan sprida och föröka sig. För varje Regnskogsfadder planteras ett träd vid just en sådan korridor, som binder ihop två skyddade områden i centrala Kalimantan på Borneo. Ditt regnskogsträd kan också planteras i den viktiga skyddszonen vid ett av områdena.

Träden är noga utvalda för att återskapa ekosystemet och hjälpa regnskogen på olika sätt. Kanske kommer ditt träd att bära fikon eller durian, som ger mat till orangutanger och näsapor. Eller så hjälper det trädleoparden att vandra tryggt och söka nya jaktmarker.

Ditt träd kan också bli värdefullt för lokalbefolkningen där vi planterar frukt- eller kakaoträd, som skapar nya värden i skogen så att den får stå kvar. Oavsett så kommer ditt träd att göra stor nytta för regnskogen och de unika arter som lever här.

Bli Regnskogsfadder

Trots utökat skydd och stärkt lokalbefolkning så är inte farorna över. Fortfarande finns det en stor efterfrågan på snabba pengar genom timmer och utökade oljepalmsodlingar, vilket gör att WWF fortsätter kampen för regnskogens och orangutangens överlevnad.

Olle Forshed, expert regnskog och tropiskt skogsbruk

VAD GÖR WWF FÖR REGNSKOGEN?

Bevarar, skyddar och binder samman regnskogsområden

Amazonas regnskog, Loretoregionen, Peru. © Brent Stirton / Getty Images / WWF UK

Ett stort problem för regnskogens bevarande och för alla dess arter är att skogen styckas upp i små områden, skogstäcket är helt enkelt inte längre intakt. Det här leder till att många olika djur och växter inte längre kan röra sig naturligt och utbyta gener sinsemellan eftersom de lever i åtskilda områden. Så, även om ett område är skyddat som nationalpark kan arterna just på den platsen ändå ha svårigheter att tex hitta partners för att föröka sig. Långsiktigt leder detta till ytterligare utarmning av många arter. Mycket av vårt arbete med att bevara regnskogen handlar idag om att försöka binda ihop redan skyddade och oskyddade områden för att på olika sätt bilda ett sammanhängande större skogstäcke. Där djur och växter kan sprida och föröka sig. Exempel på ett sådant engagemang är området mellan två stora nationalparker på Borneo. Ett område på ca 700 000 hektar där vi nu samarbetar med områdets alla olika aktörer – myndigheter, företag och framför allt lokala byar och organisationer. Målet är här att utveckla områdets verksamheter och brukande till att bibehålla ett oavbrutet skogstäcke mellan parkerna så att olika djur, som tex orangutangen samt växter ska kunna fortsätta att leva och föröka sig. 

Stoppar tjuvjakt och bevarar utsatta arter

Gorillahona med unge i Virunga Nationalpark.

En av de utsatta arterna i regnskogen är bergsgorillan. Virungabergen som delas mellan Rwanda, Uganda och DR Kongo lever de mäktiga bergsgorillorna. Bergsgorillor är några av människan närmaste släktingar och vi delar 98% av vårt DNA med dem. Gorillorna är också en viktig och naturlig del av regnskogens ekosystem och är på ett sett en del av skogens DNA. Trots att Virunga och Bwindi-skogarna, där det också finns bergsgorillor till stor del är skyddade är tjuvjakt fortfarande ett stort problem. WWF jobbar här tillsammans med IGCP (International Gorilla Conservation Program) i att bekämpa tjuvjakt med patrullering där parkvakter plockar bort snaror och ser till att gorillorna kan leva så ostörda som möjligt. Den största påverkan på gorillornas möjligheter att leva kvar är dock att deras habitat eller deras regnskog helt enkelt försvinner. Mer mark tas i anspråk av människan för tex jordbruk eller extensiv boskapsskötsel. Här arbetar vi tillsammans med lokala byar och grupperingar att försöka finna på lösningar för att bibehålla de naturliga skogarna så att dessa magnifika djur ska kunna fortsätta leva i sina traditionella områden. 

Restaurerar efter skogsbränder

Under de senaste tio åren har bränder runt om i världens regnskogar ökat dramatiskt. Vissa år har vi upplevt helt extrema händelser, som tex 2015 och 2016 på Sumatra och Borneo och 2019-2020 i Amazonas. Den typen av bränder är mycket förödande för djur och natur, där många djur får sätta livet till eller i bästa fall, om det går, fly från lågornaBränderna är också mycket förödande för de människor som bor i och lever av skogen. Under de kraftiga bränderna runt om i Amazonas 2019 fick flera urfolksgrupper sina byar och traditionella skogsområden brända och förstörda. WWF har sedan dess kontinuerligt hjälpt flera av dessa byar och grupper att på olika sätt återställa och restaurera deras förstörda och brända områden. Initialt gick WWF också in och skapade lokala brandbekämpningskårer tillsammans med boende i olika områden av Amazonas för att släcka pågående bränder. Att förbereda sig för nya bränder är också ett kontinuerligt pågående arbete. Inom det området ser vi till att utbilda lokala grupper att själva övervaka sina närområden för att tidigt upptäcka nya bränder. Vi utbildar också i krisberedskapbrandbekämpning och akut vård. Allt detta för att skogens invånare ska stå bättre rustade nästa gång bränderna rasar. 

Stärker lagar och regelverk för regnskogen

Skogsskövling i Bolivia

Det behövs starka regelverk och lagstiftningar för att skydd och ansvarfullt brukande av regnskogen ska kunna uppnås. WWF arbetar både globalt, regionalt och nationellt i många länder med detta. Inom EU och andra viktiga marknadsländer har WWF arbetat för att förbjuda importen av olika produkter som bidrar till avskogning. I slutet av 2020 skrev 1,3 miljoner personer på för en stark EU lag mot avskogning och lagförslaget kommer nu i höst 2021!  WWF arbetar också för stark lagstiftning mot olagligt avverkat virke både inom EU och många länder där regnskogen finns.  

I flertalet regnskogsländer finns redan idag bra lagar för skydd och ansvarsfullt brukande av regnskogen men som på flera håll inte efterlevs – här jobbar WWF för att driva på för en bättre och stärkt lagefterlevnad. Även FSC-certifiering av skogsbruket är ett viktigt redskap för att få till bättre långsiktigt brukande av regnskogen. WWF jobbar i många regnskogsländer och globalt för att stärka FSC-certifieringen. 

Borneo Pygmy Elephant

Vi kan inte vänta. Vi måste agera nu!

Fler än hundra världsledare har nu lovat att stoppa avskogningen före år 2030. Detta är den första större överenskommelsen som nås vid FNs klimatmöte COP26.

 

– WWF välkomnar detta löfte, men det måste snabbt följas upp med konkreta åtgärder. Att hejda avskogningen så snart som möjligt är centralt för att bromsa den snabba förlusten av biologisk mångfald samt göra möjligt för människor som bor i dessa områden att fortsätta kunna leva i och av skogen, säger Olle Forshed, regnskogsexpert på WWF.

Bli Regnskogsfadder

Vanliga frågor

Hur används mina pengar?

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. Max 15 % används till administration och insamling som är en förutsättning för att pengarna ska nå ut till projekt på ett effektivt och säkert sätt.  Vill du läsa mer om hur pengarna används kan du göra det här. Tack för ditt stöd för en levande planet!

Så här används dina pengar:

 85 %

 Naturvård

 15 %  

 Insamling & administration 

Vad får jag som Regnskogsfadder?

Som Regnskogsfadder får du:

 • Tidningen WWF Magasin digitalt fyra gånger per år, spännande läsning om vårt arbete illustrerad med vackra naturfoton.
 • Regnskogsrapporten (e-nyhetsbrev) flera gånger per år med rapportering från fält om konkreta naturvårdsresultat.

 

 

Är det någon uppsägningstid eller bindningstid?

Nej, vi har ingen bindningstid, och ingen uppsägningstid för våra fadderskap med autogiro. Du kan när som helst avsluta ditt månadsgivande genom att kontakta vår Givarservice eller din bank. Tänk på att det kan ta upp till 5 bank dagar innan autogirot avslutas hos BGC.

Du kan även ändra ditt månadsbelopp här eller kontakta vår Givarservice:

Ring oss på 08-624 74 14
Öppet vardagar 08.00-18.00
givarservice@wwf.se

Hur ger jag ett fadderskap i present?

Vad roligt att du funderar på att ge ett fadderskap som present! Det brukar vara en uppskattad present. Och ditt bidrag varje månad är värdefullt, för att vi ska kunna arbeta långsiktigt, för biologisk mångfald och hållbarhet. Här hittar du mer information för att ge bort ett fadderskap.

Vad innebär det att bli fadder?

Som fadder får du en möjlighet att under lång tid följa WWFs arbete för att skydda djur och natur. Ditt stöd används direkt till att bland annat stoppa tjuvjakt, påverka beslutsfattare och sprida information. Regelbundenheten i din gåva som fadder har stor betydelse. Den bidrar till att vi får bättre framförhållning och kan sätta in våra hjälpinsatser med större kraft.

VAR MED OCH GE REGNSKOGEN EN CHANS!

För varje fadderskap planteras ett träd på Borneo.

Bli Regnskogsfadder!

Viktig information att ta del av

WWFS GIVARSERVICE

Vi besvarar dina frågor om fadderskap, medlemskap och gåvor

Ring oss på 08-624 74 14
Öppet vardagar 08.00-18.00
givarservice@wwf.se

Senast ändrad 06/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se