Gå till huvudinnehållet
Hur på en klippa i skärgården, Östersjön Sverige

Östersjökompassen

Östersjökompassen 2018

Enkäten Östersjökompassen är ett initiativ från Världsnaturfonden WWF. Syftet är att få upp Östersjöfrågorna på den politiska agendan och göra information om partiernas politik tillgänglig för väljare inför riksdagsvalet 2018.

I enkäten ställde vi fyra frågor till alla riksdagspartier om några av de politiska områdena som rör Östersjön – övergödningen, fiskeripolitiken och marint skyddade områden.

Enkäten skickades ut till partierna och vi fick in svaren mellan 9 och 25 maj 2018. Vi följde upp inskickade enkätsvar och redde ut eventuella otydligheter vid de tillfällen det krävdes. I pdf:en Östersjökompassen 2018 kan du se våra frågor och alla partiers svar och kommentarer.

WWF Östersjökompassen 2018

Östersjökompassen ger svar

Alla riksdagspartier har deltagit i enkäten. Se partiernas svar i Östersjökompassen 2018.

LADDA NED HÄR

Kajakpaddling i Östersjön

Styrkor och svagheter i partiernas Östersjöpolitik

WWF kommenterar partiernas svar i Östersjökompassen 2018.

WWFs utgångspunkter för Östersjökompassen

De senaste 40 åren har mycket positivt hänt med Östersjön. Det regionala samarbetet har utvecklats och EU:s miljöpolitik täcker åtta av de nio kustländerna. Olagliga oljeutsläpp har nästan försvunnit, vissa miljögifter som hotade arter som havsörn och säl har minskat. Utbyggnaden av reningsverk har också minskat utsläppen av övergödande ämnen.

För att Östersjön ska må bra igen måste vi komma till rätta med algblomningar, syrebrist och bottendöd. Bottendöden breder ut sig och hotar bland annat torskens existens. Ålen är starkt hotad och skyddet av ekologiskt värdefulla områden är fragmenterat.

År 2007 kom Östersjöländerna överens om Baltic Sea Action Plan (BSAP) och drygt 150 åtgärder för att vända de negativa trenderna till 2021. Med tre år kvar till målåret har WWF producerat Baltic Sea Action Plan Scorecard 2018.

I Baltic Sea Action Plan 2018 utvärderar ländernas genomförande av planen Det är en dyster läsning som visar att endast hälften av åtgärderna genomförts. Inget land har genomfört det man lovat och kommit överens om.

För att klara målen i BSAP, rädda Östersjötorsken och den hotade ålen, samt etablera ett långsiktigt och effektivt skydd för Östersjöns biologiska mångfald behövs ett starkt politiskt engagemang. Av denna anledning har WWF tagit fram Östersjökompassen för att hjälpa dig som väljare att se hur just ditt parti ställer sig i ett urval av de viktigaste frågorna för att rädda Östersjön.

Skogskompassen faximil skogskompassen-final-1-1

Skogskompassen

Hur ställer sig partierna till WWFs skogspolitiska förslag inför riksdagsvalet 2018? Se Skogskompassen 2018.

LÄS HÄR

Klimatkompassen faximil 18-9765_klimatkompassen_180820-(1)-1

Klimatkompassen

Vad är styrkorna och svagheterna i riksdagspartiernas klimatpolitik? WWF kommenterar partiernas svar i Klimatkompassen 2018.

LÄS HÄR

Svensk skärgård

Östersjöfadder

  • Östersjön är ett av världens mest förorenade hav
  • Döda bottnar lika stora som en yta 1,5 gånger så stor som Danmark
  • Som fadder hjälper du oss stoppa överfisket och övergödningen!
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

 

Som Östersjöfadder bidrar du månadsvis via autogiro regelbundet till WWFs arbete för ett friskt och levande Östersjön.

 

 

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 11/06/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se