Gå till huvudinnehållet
Hur på en klippa i skärgården, Östersjön Sverige

Östersjökompassen

WWF om centerpartiets svar

Centerpartiet säger ja till samtliga av WWFs krav för Östersjön, men precis som några andra partier visar man i kommentarerna en tvetydighet i svaren. Det gäller till exempel frågan om ett ålfiskeförbud, där partiet menar att det bör finnas ett begränsat ålfiske för att värna det småskaliga kustnära fisket och dess kultur och tradition. WWF vill poängtera att hela det svenska ålfisket kategoriseras som småskaligt, men att det sammanlagt gör oss till en av de fem största ålfiskenationerna i EU sett till fiskad vikt, vilket inte är hållbart för artens överlevnad.

Centerpartiet logoNär det gäller att verka för mer resurser i arbetet med att begränsa övergödningen från jordbruket, nämner partiet sin ambition att fördubbla bidraget till lokala vattenvårdsåtgärder. I övrigt nämner C betydelsen av fortsatt regionalt och internationellt havssamarbete där Centerpartiet traditionellt har varit i framkanten.

I frågan om att skydda fler områden säger C ja till WWFs krav, men tillägger att Sverige i första hand bör sträva efter att nå det så kallade Nagoyamålet om minst 10 procents skydd av våra havsområden. C håller alltså inte med övriga partier om att målet redan har uppnåtts. WWF kan konstatera att Sverige nått målet på pappret om minst 10 procents skydd, men att områdena inte är helt skyddade i praktiken då man inte tagit fram förvaltningsplaner för hur området ska skyddas i praktiken. Minst lika viktigt enligt WWF.

Centerpartiet har en bra grund och en utvecklad politik för Östersjön. Men partiets ställningstagande kring ålfisket bidrar knappast till att rädda ålen.

Så här kan Centerpartiet utveckla sin politik för Östersjön

Hjälp WWF att lyfta frågorna och ge Östersjön en röst i valet. Om du funderar på att rösta på Centerpartiet – uppmuntra partiet att utveckla sin Östersjöpolitik ytterligare.

Förslagsvis genom att:

  • Var öppna för ett heltäckande totalförbud för ålfisket tills arten återhämtat sig till hållbara nivåer.
  • Lyfta Östersjöfrågor i valrörelsen och driva på för att agera politiskt när det gäller de konkreta förslag partiet stödjer.
  • Utveckla och agera på förslagen om bättre skydd för marina områden.

Kontakt till Centerpartiet

Kristina Yngwe, Miljöpolitisk talesperson
kristina.yngwe@riksdagen.se

Kajakpaddling i Östersjön
Den vackra svenska skärgården

Östersjökompassen 2018

Enkäten Östersjökompassen är ett initiativ från Världsnaturfonden WWF. Syftet är att få upp Östersjöfrågorna på den politiska agendan och göra information om partiernas politik tillgänglig för väljare inför riksdagsvalet 2018.

WWF Östersjökompassen 2018

Östersjökompassen ger svar

Alla riksdagspartier har deltagit i enkäten. Se partiernas svar i Östersjökompassen 2018.

LADDA NED HÄR

Svensk skärgård

Östersjöfadder

  • Östersjön är ett av världens mest förorenade hav
  • Döda bottnar lika stora som en yta 1,5 gånger så stor som Danmark
  • Som fadder hjälper du oss stoppa överfisket och övergödningen!
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

 

Som Östersjöfadder bidrar du månadsvis via autogiro regelbundet till WWFs arbete för ett friskt och levande Östersjön.

 

 

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 11/04/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se