Gå till huvudinnehållet
Hur på en klippa i skärgården, Östersjön Sverige

Östersjökompassen

WWF om Moderaternas svar

Moderaterna svarar att man stödjer tre av WWFs fyra krav för Östersjöpolitiken, men det är inte reservationslöst.

Moderaterna logoNär det gäller stopp för trålfiske av torsk i EU så svarar M att man stödjer detta, men kommenterar samtidigt att man inte vill ha ett totalförbud. Till exempel ska det fortsatt gå att tråla på sandbottnar.

Även för kravet på ett heltäckande ålfiskeförbud vill man ha undantag, nämligen för det småskaliga fisket. Men WWF menar att allt svenskt ålfiske är småskaligt och att ett fullständigt ålfiskestopp är nödvändigt för att arten ska återhämta sig.

Det tredje kravet som M stödjer är att Sverige ska etablera fler marina skyddade områden vars status garanteras med förvaltningsplaner. Här finns inga reservationer, men M skriver inte heller hur detta skulle kunna genomföras.

WWFs önskemål om resursförstärkningar i bekämpningen av övergödningen från svenskt jordbruk vinner däremot inget gehör. Partiet kommenterar att detta är något som bäst löses på internationell förhandlingsväg. Sant, men i slutändan måste ändå åtgärderna genomföras lokalt, och då behövs en nationell politik med skarpa styrmedel och tydliga signaler.

Ser man till Moderaternas svar och kommentarer i stort finns en rad reservationer, och inte så många konkreta politiska förslag.

Så här kan Moderaterna utveckla sin politik för Östersjön

Hjälp WWF att lyfta frågorna och ge Östersjön en röst i valet. Om du funderar på att rösta på Moderaterna – uppmuntra partiet att utveckla sin Östersjöpolitik ytterligare.

Förslagsvis genom att:

  • Ta fram en strategi och frigör resurser för nationella övergödningsåtgärder
  • Införa ett totalförbud mot ålfisket för att rädda den hotade arten
  • Ha en mer utvecklad politik för hur de marina områdena ska skyddas inklusive finansiering för dessa åtgärder.

Kontakt till Moderaterna

Maria Malmer Stenergard, Miljö- och jordbrukspolitisk talesperson
maria.malmer.stenergard@riksdagen.se

Kajakpaddling i Östersjön
Den vackra svenska skärgården

Östersjökompassen 2018

Enkäten Östersjökompassen är ett initiativ från Världsnaturfonden WWF. Syftet är att få upp Östersjöfrågorna på den politiska agendan och göra information om partiernas politik tillgänglig för väljare inför riksdagsvalet 2018.

WWF Östersjökompassen 2018

Östersjökompassen ger svar

Alla riksdagspartier har deltagit i enkäten. Se partiernas svar i Östersjökompassen 2018.

LADDA NED HÄR

Svensk skärgård

Östersjöfadder

  • Östersjön är ett av världens mest förorenade hav
  • Döda bottnar lika stora som en yta 1,5 gånger så stor som Danmark
  • Som fadder hjälper du oss stoppa överfisket och övergödningen!
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

 

Som Östersjöfadder bidrar du månadsvis via autogiro regelbundet till WWFs arbete för ett friskt och levande Östersjön.

 

 

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 11/04/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se